Krajobraz informatyczny jest dziś bardziej złożony niż kiedykolwiek, a koszty utrzymania aplikacji stale rosną. Pokonaj te trudności bez zatrudniania wewnętrznych ekspertów.

Nasze elastyczne wsparcie łączy bliskość geograficzną klienta – co jest możliwe dzięki kilkudziesięciu lokalnym biurom Inetum – z niezbędną wiedzą i doświadczeniem na eksperckim poziomie.

Korzyści

Dostęp do wiedzy eksperckiej w miesiąc

Mniej więcej w miesiąc od podpisania umowy nasi programiści JAVA, .NET, Angular lub Python podejmą się pierwszych zadań w twoim projekcie.

Wsparcie w odpowiednim czasie

Inetum zapewnia wsparcie zgodnie z umowami SLA zdefiniowanymi przez klienta, utrzymując działanie systemów na optymalnym poziomie. Ponieważ systemy są monitorowane całą dobę, właściciel firmy może mieć pewność, że wszelkie przerwy w działaniu zostaną ograniczone.

28 tys. ekspertów w Grupie Inetum

Zapewniamy kompetencje w zakresie zarządzania aplikacjami w ramach globalnej grupy, dzięki czemu możemy natychmiast uzupełnić brakujący profil specjalisty.

Opłacalne rozwiązanie i przewidywalne koszty

W oparciu o ogólny cennik podajemy wstępny szacunkowy koszt. Nasze usługi zmniejszają potrzebę zatrudniania i szkolenia wyspecjalizowanego personelu.

Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie usług zarządzania aplikacjami

Analiza i planowanie

ams analysis - Application Management Services

Faza transition

ams transfer - Application Management Services

Utrzymanie systemu

ams system support - Application Management Services

Monitorowanie systemu

ams system monitoring - Application Management Services

Optymalizacja wydajności systemu

ams performance - Application Management Services

Rozwiązywanie problemów

ams solving - Application Management Services

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

ams security - Application Management Services

Zapewnienie jakości

ams quality - Application Management Services

Kopie zapasowe i odzyskiwanie po awarii

ams backup - Application Management Services

Usługi zarządzania aplikacjami

Analiza

  • Analiza dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu
  • Analiza narzędzi do zarządzania systemem
  • Analiza historii systemu

 

Planowanie

  • Planowanie przekazania wiedzy
  • Przygotowanie planu utrzymania
  • Planowanie procesu zarządzania zmianą
  • Przygotowanie procesu raportowania i monitorowania
  • Przygotowanie planu odzyskiwania danych po awarii (disaster recovery)
half team1 - Application Management Services

Fazy w usłudze zarządzania aplikacjami

img ams phases ondark - Application Management Services

Kluczowe kompetencje Inetum w projektach Application Management Services

Java

specializations java white - Application Management Services

Zapewnienie jakości i testowanie

specializations qa white - Application Management Services

.NET

specializations net white - Application Management Services

Business Intelligence i Big Data

specializations businessintelligence white - Application Management Services

Front-End

specializations angular white - Application Management Services

Zarządzanie urządzeniami Apple

specializations apple white - Application Management Services

Python

specializations python white - Application Management Services

Chmura i DevOps

specializations devops white - Application Management Services

Skontaktuj się z nami

Zobaczmy, jak usługi zarządzania aplikacjami mogą poprawić wydajność twojego systemu.

Opisz w kilku słowach swoje potrzeby w zakresie utrzymania aplikacji i pozwól nam znaleźć najlepszy model współpracy nearshoringowej.

    Polityka prywatności