Dostawca silników dla przemysłu lotnictwa cywilnego

Rozwijamy system, który poprzez analizę dużych zbiorów danych ulepsza monitorowanie stanu silników lotniczych i umożliwia zapobieganie awariom (utrzymanie i przewidywanie).

Logo PSB Polskie Składy Budowlane

Grupa PSB potrzebowała rozwiązania, które zapewni łatwy, szybki, nieobciążający systemów transakcyjnych dostęp do analiz biznesowych. Szybkość reakcji, atrakcyjna oferta cenowa oraz duże doświadczenie w realizacji projektów Business Intelligence zadecydowały o powierzeniu wykonania prac firmie Inetum.

Logo Skanska

Intensywny rozwój działalności firmy Skanska wymagał usprawnień pracy w organizacji, przede wszystkim w zakresie rozwiązań informatycznych. Pojawiła się istotna potrzeba posiadania narzędzia analityczno-raportowego wspierającego głównie działy controllingu, finansów oraz managementu w zakresie rozbudowanych i przekrojowych analiz finansowych. Ze względu na strukturę organizacyjną firmy Skanska, która swoją obsługę informatyczną posiada w innej lokalizacji niż reszta oddziałów, wdrożenie narzędzia powierzone miało zostać firmie zewnętrznej.

Logo Solita

Gromadzenie dużej ilości danych pochodzących z 30 serwerów sieciowych operatora komórkowego oraz ich integracja na ujednoliconej platformie raportowej – to główne cele, którym miała sprostać nowa hurtownia danych.

Logo ING

W ramach współpracy trwającej od 2009 roku, ING Bank Śląski zaangażował do swoich projektów blisko 40-osobowy zespół Agile składający się z programistów Java, .NET, analityków, architektów, specjalistów BI, testerów oraz specjalistów MS Dynamics CRM i Sharepoint.

Logo Stanusch Technologies

Stanusch Technologies to polska firma, która dostarcza innowacyjne rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Klient rozwija nową wersję aplikacji dla systemu konwersacyjnego typu chatbot oraz voicebot i potrzebował wsparcia w postaci dodatkowych zasobów osobowych dla zespołu developerskiego oraz w obszarze Quality Assurance.

Logo Nest Bank

Nest Bank, działający na polskim rynku od 2016 roku bank uniwersalny, potrzebował bezpiecznego rozwiązania do raportowania i analizy danych biznesowych, zwrócił się więc do Inetum z prośbą o wsparcie w wyborze odpowiedniego narzędzia. Dowiedz się, jakie standardy powinien spełniać system Business Intelligence w branży bankowej i dlaczego Nest Bank wspólnie ze specjalistami BI z Inetum wybrali właśnie Microsoft Power BI.

Logo Skanska

Deweloper powierzchni biurowych działający w ramach grupy Skanska poszukiwał rozwiązania, które ujednoliciłoby sposób zarządzania projektami w ramach europejskich oddziałów firmy w Polsce, Węgrzech, Rumunii oraz Czechach.

Logo Exevator

Nasz klient rozwija chmurową aplikację do zarządzania pracą warsztatów samochodowych i potrzebował wsparcia partnera biznesowego, który posiadałby dostępnych programistów .NET oraz praktyczną wiedzę w zakresie technologii Azure wykorzystywanych w projekcie.