Polityka jakości i bezpieczeństwa informacji

Warszawa, 22 stycznia 2021

Naszym celem jest dbałość o satysfakcję Klienta płynącą z realizowanych projektów informatycznych, zapewniając najwyższą jakość i nowoczesność rozwiązań technologicznych oraz pewność właściwej ochrony powierzanych informacji, w tym stanowiących tajemnice prawnie chronione.

Cele te realizujemy poprzez doskonalenie naszych umiejętności:

Ponadto świadomi roli jaką pełnimy dla swoich Klientów, wszelkie zlecone projekty realizujemy z należytym uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, zapewniając im możliwość wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych osobowych – zasady „domyślnej prywatności” i „projektowanie dla prywatności”, zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Postawione sobie cele realizujemy w oparciu o wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji – zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001 oraz ISO 27001, wspierany najlepszymi praktykami norm ISO 31000, ISO 27002, ISO 27005, ISO 29134, ISO 29151 oraz ISO 20000.

Zobowiązujemy się do zapewnienia maksymalnego zaangażowania oraz właściwych środków pozwalających na utrzymanie oczekiwanego przez Klientów poziomu jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w tym celu informacji, zgodnie z wynikami cyklicznej analizy ryzyka i szans.

Dyrektor Generalny
Marek Pokorski