Zwalczanie i zapobieganie przestępstwom finansowym

W erze postcyfrowej transformacji walka z przestępczością finansową staje się coraz większym wyzwaniem.

Wciąż pojawiają się nowe metody płatności i produkty finansowe, a wraz z nimi rosną wymogi regulacyjne i potrzeba gromadzenia danych. Ręczne procesy zapobiegania przestępstwom finansowym mogą być długotrwałe i odbijać się na działaniu instytucji.

Banki, firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe potrzebują rozwiązań, które pomogą im zmierzyć się ze złożonymi wyzwaniami compliance, takimi jak: pranie pieniędzy, nadużycia, ryzyko kredytowe i operacyjne, zabezpieczanie transakcji internetowych.

Z myślą o nich zespół Inetum dostarcza gotowe, intuicyjne i kompleksowe rozwiązania łączące biegłość techniczną i najlepsze praktyki doradztwa funkcjonalnego, które spełniają wymogi regulacyjne.

half payment - Digital Compliance

Wielosektorowe rozwiązania w zakresie Compliance

Banki i instytucje finansowe

W celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu instytucje finansowe są zobowiązane do wprowadzenia procesów i systemów w celu identyfikowania tych zagrożeń, zarządzania nimi i ograniczania ich. Niezastosowanie się do tego skutkuje znacznymi karami, zarówno finansowymi, jak i prawnymi, a także szkodami wizerunkowymi.

Banki są na pierwszej linii frontu i muszą płacić ogromne kary za zaniedbania, stąd konieczność wdrożenia skutecznych programów compliance opartych na ryzyku.

Dzięki naszemu rozwiązaniu Digital Compliance Solution, Inetum zapewnia sprawdzone odpowiedzi instytucjom finansowym, dostarczając zaawansowane funkcje w szeregu modułów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działalności.

Firmy ubezpieczeniowe

Ze względu na duże przepływy finansowe w branży ubezpieczeniowej organizacje regulacyjne ustanowiły obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) dla zakładów ubezpieczeń. Organizacje te muszą stosować podejście pozwalające zminimalizować ryzyko, że ich firma będzie wykorzystywana do prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu, a także zgodne z takimi normami jak Know Your Customer (KYC).

Inetum towarzyszy firmom ubezpieczeniowym we wdrażaniu systemów AML/CTF, dostarczając sprawdzone rozwiązania dostarczające zaawansowane funkcje w szeregu modułów spełniających wymogi regulacyjne, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działalności.

Sektor przemysłowy

Wraz ze wzmożoną kontrolą i surowymi ramami regulacyjnymi w branży usług finansowych, przestępcy zwracają się w stronę innych branż. Bez skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF), firmy ryzykują płacenie wysokich kar i poważne szkody dla reputacji.

Znaczenie systemów AML/CTF rośnie z dnia na dzień. Inetum towarzyszy biznesowi, dostarczając sprawdzone rozwiązania posiadające zaawansowane funkcje w szeregu modułów gwarantujących zgodność z przepisami w efektywny sposób.

Stałe usprawnianie procesów compliance

Dzięki ciągłym aktualizacjom zgodnym z najnowszymi zmianami rynkowymi i regulacyjnymi zapewniamy znaczną poprawę procesów compliance i kontroli przy jednoczesnym radykalnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

kdprevent Digital Compliance

Automatyzacja

ICON book - Digital Compliance

Znaczne obniżenie kosztów operacyjnych, dzięki automatyzacji procesów zapewniania zgodności z przepisami

Czas wprowadzenia produktu na rynek

ICON book - Digital Compliance

Łatwe i szybkie wdrożenie, ze względu na dobrą użyteczność bez konieczności szkolenia

Bezpieczeństwo

ICON book - Digital Compliance

Maksymalna ochrona przed utratą reputacji, konsekwencjami prawnymi i stratami finansowymi

Jakość

ICON book - Digital Compliance

Drastyczna redukcja fałszywych alarmów, a tym samym obniżenie kosztów

Niezawodność

ICON book - Digital Compliance

Profesjonalna konserwacja, aktywne wsparcie, ciągły rozwój produktów i innowacje

Elastyczność

ICON book - Digital Compliance

Integracja z praktycznie każdym środowiskiem IT i dostrojona do potrzeb użytkowników końcowych

Wartość

ICON book - Digital Compliance

Zwiększa jakość compliance, co automatycznie zmniejsza ryzyko

Aktualny

ICON book - Digital Compliance

Zaspokaja potrzeby szybko zmieniających się wymagań biznesowych i regulacyjnych

Więcej niż tylko wykrywanie ryzyka i zarządzanie nim

Aby zapewnić bardziej wydajne procesy zgodności, Inetum zapewnia dostosowane odpowiedzi dla każdej z Twoich potrzeb biznesowych dzięki skalowalnej architekturze, która wykracza poza wykrywanie ryzyka i zarządzanie nim.

kdprevent | KYC

video kdprevent 1 - Digital Compliance

Jak dobrze znasz swojego klienta i związane z nim ryzyko? Procedury Know Your Customer (KYC) obejmują identyfikację klientów, pozyskiwanie określonych danych – szczególnie negatywnych – w celu oceny ryzyka. Instytucje finansowe muszą przeprowadzić tę procedurę, aby zapobiec praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. kdprevent Digital Compliance Solution wspiera te procesy, które zostały przetestowane przez naszych klientów w różnych krajach.

kdprevent | AML

cover tablet user - Digital Compliance

Wyprzedź konkurencję dzięki kdprevent Sprawdzone rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które pomagają poprawić zgodność z przepisami i procesy kontrolne. Łącząc najnowocześniejsze metody analizy danych z rozległą wiedzą ekspertów ds. zgodności, przenosimy zgodność na wyższy poziom dzięki widokowi 360° wszystkich danych i procesów. Zgodnie z najnowszymi zmianami rynkowymi i regulacyjnymi spełniamy europejskie, krajowe i międzynarodowe wymogi ustawowe, jednocześnie sprawiając, że zgodność z przepisami jest jeszcze bardziej wydajna i opłacalna.

kdprevent | kalkulacja ryzyka

cover business tablet - Digital Compliance

Unikaj negatywnych ocen podczas audytów i kar finansowych Czas potrzebny na przetworzenie alertów AML może być dość problematyczny dla instytucji finansowych i korporacji, które muszą radzić sobie z kwestiami zgodności. Przepisy AML zostały wymyślone w celu zwalczania praniu pieniędzy i są silnie wspierane przez krajowe organy regulacyjne. Poświęcenie większej uwagi w codziennej działalności – z wprawdzie bardziej wartościowymi zadaniami – może mieć sens dla użytkownika frontowego, ale w dłuższej perspektywie uwagi audytorów czy kary finansowe negatywnie wpływają na reputację i równowagę banku.

kdprevent | listy sankcyjne

Skutecznie sprawdzaj dane z listami sankcyjnymi oraz listami PEP za pomocą narzędzia do filtrowania kdprevent, które umożliwia łatwą integrację z procesami i wsparcie kluczowych dostawców danych.

Funkcjonalności:

 • Sprawdzanie nazwisk na listach sankcyjnych i PEP z wykorzystaniem logiki rozmytej
 • Alarmy w przypadku „trafienia”
 • Oznaczanie trafień
 • Wyszukiwanie certyfikatów dla procesów inspekcji
half kdprevent1 - Digital Compliance

kdprevent | weryfikacja danych klienta

Usprawnij procesy weryfikacji klientów dzięki skutecznemu sprawdzaniu krzyżowemu danych klientów za pomocą list sankcji i PEP.

Jednym z podstawowych aspektów oceny ryzyka jest weryfikacja obecności podmiotu na tzw. listach sankcyjnych. Nowe przepisy (AML IV) rozszerzają również definicję osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), która wpływa na procesy w instytucjach zobowiązanych do ich weryfikacji.

Nasze systemy pozwalają na weryfikację danych klientów na listach sankcyjnych i PEP. Współpracujemy z kluczowymi dostawcami danych w tym obszarze, takimi jak Dow Jones (Factiva) i Refinitiv (World-Check). Dzięki zaawansowanym algorytmom dopasowywania i korekcji możesz łatwo sprawdzić zarówno pojedyncze podmioty, jak i całe bazy klientów. Dzięki modułowej budowie naszych systemów – możesz łatwo zintegrować weryfikację podmiotów ze swoimi procesami biznesowymi.

half kdprevent2 - Digital Compliance

Kompleksowe rozwiązanie kdprevent Digital Compliance oferuje:

 • Zapobieganie finansowaniu terroryzmu (CTF)
 • Zarządzanie danymi poufnymi
 • Moduł „Poznaj Swoją Transakcję” (KYT)
 • System Informacji Zarządczej (MIS)
 • Monitoring niekorzystnych komunikatów w mediach
 • Listy sankcyjne
 • Moduł „Poznaj Swojego Klienta” (KYC)
 • Zgodność z zabezpieczeniami
 • Wdrożenie
half kdprevent logo - Digital Compliance

Kontakt

  Polityka prywatności