Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.inetum.pl jest Inetum Polska Sp. z o.o.
 2. W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Strony pozyskujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzenie przez Ciebie informacji w zamieszczonych na naszej Stronie formularzach;
  • poprzez zapisywanie informacji w plikach tekstowych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (pliki cookies).
 3. Korzystając z naszej Strony powinieneś:
  • zaakceptować naszą Politykę Prywatności,
  • dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Inetum Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zgodnie z opisanym poniżej celem.
 4. Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest Inetum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008546.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Zakres i cel wykorzystywania przez nas danych osobowych

 1. W zakresie uzasadnionym świadczonymi usługami gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane osobowe oraz informacje
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • informacje o komputerze, korzystaniu ze Strony oraz ilości i czasu jej odwiedzin, a także parametrów połączenia (w tym adresu IP, lokalizacji geograficznej, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość odwiedzin, odsłon Strony i ścieżki nawigacji na Stronie),
  • informacje udostępnione nam w związku z korzystaniem z usług na Stronie lub generowane w trakcie korzystania z tych usług,
  • informacje zawarte w jakimkolwiek komunikacie wysłanym nam bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony,
  • jakiekolwiek inne dobrowolnie przekazane nam przez Ciebie informacje lub dane osobowe.
 2. Wszelkie przekazane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyraziłeś zgodę.
 4. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie.
  W niektórych przypadkach dobrowolne podanie nam Twoich danych osobowych może być konieczne. Niewyrażenie przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie może spowodować ograniczoną możliwość korzystania z naszych usług.
 5. Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach:
  • udzielania odpowiedzi na Twoje pytania zadane nam za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie lub wiadomości email,
  • przeprowadzania przez nas procesu rekrutacji (w związku z przesłanym nam przez Ciebie CV lub innych dokumentów aplikacyjnych),
  • spersonalizowania naszej Strony,
  • wysyłania wiadomości, ofert lub informacji handlowych,
  • wysyłania powiadomień za pośrednictwem wiadomości email,
  • wysyłania naszego newslettera drogą elektroniczną (możesz nas poinformować
   w dowolnym czasie o rezygnacji z chęci jego otrzymywania),
  • wysyłania drogą elektroniczną materiałów i informacji marketingowych, które mogą Cię naszym zdaniem zainteresować,
  • dbania o bezpieczeństwo naszej Strony i zapobiegania oszustwom,
  • administrowania naszą Stroną.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane nam dane osobowe udostępniamy podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu na to Twojej wyraźnej zgody. O konieczności udostępnienia tych danych podmiotowi trzeciemu zostaniesz przez nas każdorazowo poinformowany. Masz prawo nie wyrazić zgody na udostępnienie przez nas Twoich danych osobowych takim podmiotom.
 2. Twoje dane osobowe możemy udostępnić naszym pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, dostawcom, ubezpieczycielom, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla zrealizowania przez nas celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby te są zobowiązane do zachowania takich danych w poufności.
 3. Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe mogą być przez nas udostępnione podmiotowi trzeciemu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 4. Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom trzecim w szczególności przypadku:
  • wyrażenia przez Ciebie zgody na takie postępowanie,
  • gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa,
  • gdy zostaniemy do tego zobowiązani na mocy orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu, w związku toczącym się postępowaniem prowadzonym przez właściwe organy, zaistnienia konieczności.
 5. Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami i lokalizacjami, w których działamy, aby umożliwić nam wykorzystywanie tych danych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

Dostęp do danych osobowych

 1. Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych w każdym czasie, w związku z czym możesz je modyfikować lub poprawiać ewentualne błędy.
 2. Masz także prawo żądania całkowitego usunięcia lub uaktualnienia przez nas Twoich danych osobowych. Prośbę taką należy przesłać na adres rodo@inetum.pl. Zapewniamy, że niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania w celu spełnienia Twojej prośby pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Możesz także w każdym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji czy i w jaki sposób wykorzystujemy lub zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe.
 4. Poinformuj nas o konieczności zmiany lub uaktualnienia Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Stosujemy odpowiednie procedury i wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed ich utratą, nieuprawnionym dostępem osób trzecich, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże pomimo podejmowanych przez nas z zachowaniem najwyższej staranności działań całkowite zabezpieczenie danych osobowych przed wszystkimi występującymi zagrożeniami nie jest możliwe. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać na chronionych w odpowiedni sposób serwerach.
 2. Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub do chwili, w której zażądasz usunięcia przez nas tych danych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Informacje ogólne

Korzystamy z plików cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane komputerowe, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookie w celu dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika i zoptymalizowania jej pod względem użyteczności. Pliki te używane są także w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, umożliwiających analizę sposobu korzystania ze stron internetowych, co przyczynia się do ulepszenia ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Używamy dwóch rodzajów plików cookies:
  • sesyjnych – będących plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  • stałych – będących plikami trwałymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji dla użytkownika. Takie dane są kodowane w celu uniemożliwienia dostępu do nich przez nieautoryzowanych użytkowników.
Aktualna lista narzędzi analitycznych/ 3rd party cookies, z których korzystamy:
 1. Google Analytics
 2. Facebook
 3. Linked In
 4. GetResponse
 5. Dynamics 365 forms
 6. Dynamics 365
Zarządzanie plikami cookies
 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce lub bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkowania. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej Stronie, a w niektórych przypadkach może całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Strony.
 2. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
 3. Zamieszczone na naszej Stronie odsyłacze mogą przekierowywać Cię na inne strony internetowe. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności współpracujących z nami reklamodawców i partnerów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystasz z naszej Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na Stronie.
 5. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać właściwą przeglądarkę internetową, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej Stronie. Zachęcamy Cię do regularnego zapoznawania się z naszą Polityką Prywatności.

NEWSLETTER STREFY WIEDZY

 1. W przypadku dokonywania rejestracji w bezpłatnym newsletterze Strefy wiedzy zostaniesz proszony o wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu (imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwa firmy) w celu założenia konta. Wszystkie dane osobowe osób, które dokonały takiej rejestracji są przez nas odpowiednio chronione, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji (w tym reklam) drogą elektroniczną, na podany nam przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o usługach elektronicznych.

WEBINARIA ORAZ BITEIT

 1. W przypadku dokonywania rejestracji na bezpłatne webinaria lub BiteIT zostaniesz poproszony o wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy). Wszystkie dane osobowe osób, które dokonały takiej rejestracji są przez nas odpowiednio chronione, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji (w tym reklam) drogą elektroniczną, na podany nam przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o usługach elektronicznych.