IT Managed Services
– zaawansowane usługi dla biznesu

Natalia Pietrowicz-Szopa | Rozwój oprogramowania | 20.02.2019

W dobie szybko rozwijających się technologii i rynku pracownika, na którym o dobrego, kompetentnego w swoim obszarze specjalistę IT walczy kilka firm, coraz trudniej o stabilność zasobową oraz stałe podnoszenie kompetencji zespołu. Rozwiązaniem dla wielu firm może być outsourcing, w tym usługa IT Managed Services. Chociaż pojęcie to jest już dość znane w środowisku IT, nadal budzi wiele wątpliwości. Czy słusznie?

Czym są IT Managed Services?

Kiedy klient decyduje się na skorzystanie z usługi Managed IT Services, to znaczy, że powierza firmie zewnętrznej całościową, całodobową odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zarządzanie, wydajność, monitorowanie oraz usuwanie problemów czy awarii konkretnego rozwiązania informatycznego. Przedmiotem tej usługi mogą być konkretne aplikacje, bazy danych, systemy ERP, aplikacje klasy Business Intelligence czy inne systemy biznesowe.

Dlaczego firmy w ogóle decydują się na powierzenie odpowiedzialności nad własnymi rozwiązaniami firmie zewnętrznej? Warto przyjrzeć się genezie powstania tej usługi.

Przez lata firmy samodzielnie tworzyły rozwiązania IT na swoje potrzeby. Kiedy okazywało się, że coś nie funkcjonuje prawidłowo, szukały pomocy u wyspecjalizowanych dostawców usług IT.

Skierowani do pomocy eksperci przeprowadzali audyty systemu i starali się naprawiać pojawiające się problemy. Jednak na dłuższą metę takie rozwiązanie było mało efektywne – nie mając wpływu na rozwój i utrzymanie systemu, wiedzieli, że kolejna awaria jest nieunikniona. Firmy także zaczęły zauważać ten problem, więc z czasem zaczęły wynajmować takich ekspertów od „gaszenia pożarów” do stałej współpracy, na wypadek kolejnej awarii, żeby w ten sposób skrócić ścieżkę reagowania na problemy.

Zewnętrzni specjaliści, dzięki stałej współpracy z klientem, zyskiwali znacznie szerszy wgląd w sytuację, zaczynali więc monitorować system, żeby przewidywać zbliżające się kłopoty i im zapobiegać. Z czasem na taką usługę zaczęło się składać coraz więcej czynności i nabierały one charakteru długoterminowego, wyraźnie nakierowanego nie tylko na reagowanie na pojawiające się problemy i ich zapobieganie, ale także na bezpieczeństwo funkcjonowania rozwiązania IT oraz jego stabilny rozwój.

Finalnie taka usługa przyjęła formę kompleksowego zarządzania systemem, czyli właśnie IT Managed Services. Firmy zaczęły także dostrzegać dodatkową korzyść z takiej współpracy. Dzięki temu, że  systemy biznesowe są kompleksowo zarządzane i rozwijane przez firmę zewnętrzną, klient może skupić się na aspektach kluczowych dla swojego biznesu.

Korzyści z IT Managed Services

Niezależnie od kompetencji, skali i obszaru, jakie klient decyduje się przenieść w ramach usługi IT Managed Services, możemy wymienić kilka korzyści, jakie można osiągnąć dzięki temu rozwiązaniu.

Optymalizacja kosztów

Usługa rozliczana w modelu fixed-price pozwala na ustalenie kosztów usługi zarządzania wybranym obszarem w skali roku. Klient płaci za konkretne efekty w oparciu o ustalone z dostawcą warunki – zawarte w umowie SLA (Service Level Agreement). Dzięki usłudze, klient nie musi martwić się nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z rekrutacją nowych specjalistów czy szkoleniami, w przypadku jeśli rozwój systemu lub naprawa pojawiających się błędów będzie wymagała nowych kompetencji.

Dostęp do kompetencji i wiedzy

Specjaliści zaangażowani w realizację usługi IT Managed Services są wyspecjalizowani w obszarze, którym się zajmują. Dostawca jest także odpowiedzialny za ciągły rozwój kompetencji swoich konsultantów, którzy wykonują dla klienta zleconą usługę. Klient nie musi zajmować się podnoszeniem kompetencji swojego zespołu, nie ponosi także dodatkowych kosztów z tego wynikających. Dużą wartością dodaną jest również możliwość czerpania wiedzy od zewnętrznych specjalistów, a co za tym idzie również podnoszenie kwalifikacji własnych pracowników.

Ciągłość biznesowa

Klient nie musi obawiać się o brak ciągłości biznesowej w momencie, kiedy jakaś kluczowa funkcjonalność przestaje działać. Dostawca odpowiada za to, żeby nie dochodziło do sytuacji krytycznych, a ewentualne awarie nie były odczuwalne dla klienta.

Skalowalność zasobowa

Dostawca odpowiada za elastyczne zarządzanie zasobami w taki sposób, żeby w pełni wykorzystywać potencjał każdego z pracowników oraz odpowiednio zmniejszać, bądź zwiększać ich liczbę w zależności od potrzeb.

Czy IT Managed Services sprawdzi się w Twojej firmie?

Usługi IT Managed Services pozwalają firmom optymalizować koszty, jak również przenieść na wyspecjalizowanych dostawców usług ryzyko związane z zarządzaniem rozwiązaniami IT. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu zaczynasz zastanawiać się czy tego typu usługi są dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy – zadaj sobie kilka poniższych pytań, które pomogą Ci w podjęciu tej decyzji:

  • Czy posiadasz systemy/rozwiązania IT, wymagające dużego skupienia i zaangażowania w  utrzymanie i rozwój?
  • Czy te systemy lub rozwiązania wymagają innowacyjnego podejścia do rozwoju, częstych napraw lub monitorowania jego wydajności?

Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania brzmią TAK, zastanów się teraz:

  • Czy umiesz przewidzieć lub zoptymalizować koszty w obszarze IT w Twojej firmie?
  • Czy potrafisz przewidzieć zaangażowanie Twoich pracowników etatowych na poszczególnych etapach prac utrzymaniowych czy rozwojowych?
  • Czy posiadasz odpowiednie zasoby i kompetencje wśród swoich pracowników do utrzymania i rozwoju Twojego systemu informatycznego, a podnoszenie ich kompetencji uważasz za przewidywalny czasowo i cenowo?

Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedź brzmi NIE, skontaktuj się z nami. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak można usprawnić działanie Twojego biznesu i czy IT Managed Services to rozwiązanie, które w tym pomoże.