Specjalistyczne konsultacje IT – jak to działa?

Bartłomiej Ekiert | Rozwój oprogramowania / Smart Data | 14.09.2016

Specjalistyczna konsultacja z wykwalifikowanym specjalistą jest często ostatnią deską ratunku dla firmy, borykającej się z problemami w prowadzonym przez siebie projekcie IT. W tym modelu outsourcingu firma wynajmuje specjalistę do rozwiązania konkretnego problemu, z którym wewnętrzni pracownicy nie mogą sobie poradzić. Konsultacja z zewnętrznym specjalistą to także okazja do świeżego, czy też szerszego spojrzenia na zastosowane rozwiązania, co również może przynieść dodatkowe korzyści dla klienta. Z takiego rozwiązania zdecydowała się skorzystać firma z branży IT, prowadząca projekt .NET, z którym integrowała środowisko raportowe Business Intelligence – Qlik Sense 3.0. Zwróciła się w tym celu do JCommerce.

W przypadku korzystania z .NET SDK dla Qlik Sense często pojawiają się problemy, wynikające z ograniczonego wsparcia technicznego. Udostępnione przez producenta materiały, pozwalają wprawdzie na sprawne rozpoczęcie programowania z wykorzystaniem wspomnianego SDK, jednak w przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb, dokumentacja ta może okazać się niewystarczająca. Reference Manual dla bibliotek programistycznych .NET ogranicza się jedynie do skromnego opisu bibliotek, klas, metod i właściwości, nie zawiera jednak bardzo przydatnych przykładów kodu. Dokumentacja wystarcza więc, żeby zrozumieć działanie funkcji, ale pominięcie szczegółów związanych z ich implementacją, powoduje znaczne trudności z punktu widzenia integracji. Programiści, rozpoczynający pracę z Qlik Sense .NET SDK, w swoich projektach często natrafiają więc na przeszkody, wynikające z niepoprawnej konfiguracji.

W takiej sytuacji przydatne są konsultacje, czy też nawet wynajęcie specjalisty, który będzie potrafił poprawnie zaimplementować wspomnianą wcześniej integrację.

Wywiad, czyli pozyskanie podstawowych informacji

W pierwszej fazie konsultacji należy przeprowadzić wywiad z klientem, dotyczący występującego problemu oraz jego oczekiwań, dotyczących zakresu usługi. Jest to podstawowa informacja, definiująca pracę konsultanta.

Kluczowym elementem każdej konsultacji jest oczywiście wiedza. W przypadku projektów związanych z integracją, ważne są informacje, dotyczące wymagań zastosowanego oprogramowania, jego ograniczeń, warunków licencjonowania oraz prawidłowego sposobu jego integracji. Producent umożliwia integrację swojego produktu z innymi aplikacjami, takimi jak strony internetowe, aplikacje webowe (ASP .NET), czy też systemy operacyjne, jak Microsoft Windows, udostępniając pakiet bibliotek programistycznych. Korzystając z tych bibliotek, należy jednak mieć na uwadze, że są one najczęściej obłożone ograniczeniami, wynikającymi z warunków licencyjnych. Należy więc już na wstępie ustalić, czy produkt został zaimplementowany zgodnie z warunkami umowy licencyjnej.

Najczęstsze problemy, wynikające z użycia Qlik Sense .NET SDK, to jednak błędy w samej aplikacji, tj. nieodpowiednio zaimplementowane funkcjonalności. Właśnie dlatego pozyskując informacje, stanowiące podstawę identyfikacji problemu, przede wszystkim należy porozmawiać z klientem o produkcie, oraz o tym, co chciał osiągnąć, integrując narzędzie BI. Ważne jest także pozyskanie informacji na temat tego, jak integracja była przeprowadzona.

Analiza i poszukiwanie przyczyn wystąpienia problemu

Analiza problemów ,wynikających z integracji Qlik Sense z użyciem .NET SDK, składa się z kilku etapów.

  • W pierwszym etapie warto przekonać się na własne oczy o problemie. Należy poprosić o odtworzenie problemu, co pozwoli na zidentyfikowanie miejsca, w którym występuje.
  • Drugim etapem jest analiza logów, zarówno serwera, jak i samej aplikacji. Może się to okazać bardzo pomocne. Jeśli aplikacja w żaden sposób nie loguje błędów, należy poprosić o zalogowanie błędów dla powodujących problem elementów.
  • W etapie trzecim następuje dogłębna analiza kodu, wykorzystującego wspomniane biblioteki, tak by ostatecznie zidentyfikować problem.
JPro specjalistyczne konsultacje IT
Etapy analizy podczas specjalistycznych konsultacji IT

Pomoc w rozwiązaniu problemu

Gdy udało się znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu, należy pomóc specjalistom klienta w implementacji zmian, które umożliwią poprawne działanie aplikacji. Nie zaleca się samodzielnego naprawiania błędów, chyba że klient sobie tego wyraźnie życzy – konsultacja powinna bowiem zakończyć się nie tylko wyeliminowaniem samych błędów, ale także przekazaniem wiedzy na temat tego, jak do nich nie dopuścić w przyszłości.

Testy, testy i jeszcze raz testy

Każda zmiana w sposobie implementacji funkcji, procedur, czy metod, powoduje zmiany w działaniu systemu, dlatego po każdej modyfikacji należy przetestować, czy wszystko działa, tak jak powinno – także elementy, które wcześniej działały poprawnie, oraz czy na pewno problem został skutecznie rozwiązany.

Finalizacja działań i zakończenie konsultacji

O tym, czy zadanie zostało zakończone, decyduje klient, ewentualnie umowa wcześniej z nim zawarta. Warto spotkać się z osobą, która jest odpowiedzialna za projekt i przedstawić podsumowanie przeprowadzonych konsultacji oraz osiągniętych rezultatów. Podsumowanie takie powinno zawierać informacje na temat źródeł błędów, instrukcję rozwiązania problemu, a także informację, jak uniknąć podobnych błędów w przyszłości.