Usługi Business Intelligence

Michał Ogonowski | Smart Data | 10.07.2019

Business Intelligence – dla przedsiębiorców ta nazwa oznacza przede wszystkim analizę zebranych danych pod kątem podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Jednak zanim dane zamienią się w konkretne informacje widoczne dla użytkowników w kokpitach menedżerskich, przemierzają długą drogę niezbędną do wdrożenia narzędzia Business Intelligence. Od analizy przedwdrożeniowej, przez implementację, aż po utrzymanie i wsparcie powdrożeniowe. Wiele firm oferuje kompleksowe wdrożenia Business Intelligence – jakie konkretnie prace się za tym kryją? W dzisiejszym artykule usługi Business Intelligence bez tajemnic!

Złożoność projektów Business Intelligence

Nim szczegółowo opiszę usługi w obszarze Business Intelligence, chciałbym przybliżyć kwestię złożoności projektu, która jest tak często powracającym tematem w kontekście narzędzi Business Intelligence. Dlaczego wdrożenie Business Intelligence wymaga tylu prac nie tylko w fazie implementacji? W przypadku analizy biznesowej ważna jest priorytetyzacja i ustalenie obszarów wdrożenia narzędzia. Na tym etapie określa się, czy będą analizowane dane finansowe, sprzedażowe czy też może z innych obszarów. Podobnie istotny jest sam proces pozyskiwania i integrowania danych z wybranych już obszarów – mogą one przecież pochodzić z różnych źródeł. Proces zbierania, integracji i oczyszczania danych (czyli ustalania jednego standardu zapisu) można porównać do wyboru materiałów budowlanych: wybieramy to, co będzie niezbędne, odrzucając materiały nieprzydatne na tym etapie. Następnie przyjmujemy jeden standard i przystępujemy do budowy architektury systemu według założonego projektu.

Usługi Business Intelligence

Usługi Business Intelligence

Wiele firm zapewniających usługi Business Intelligence oferuje „kompleksowe wdrożenie” systemu. Dla przedsiębiorcy dopiero rozważającego implementację narzędzia do analizy danych pojęcie to może być niezrozumiałe i budzić wątpliwości dotyczące zakresu oferty, roli dostawcy usługi, późniejszego utrzymania narzędzia BI lub obawy dotyczące przekazania know-how. Co zatem składa się na implementację środowiska i kiedy można mówić o kompleksowym wdrożeniu, które jest podstawową usługą w obszarze BI? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przejdźmy cały proces implementacji krok po kroku.

Dowiedz się więcej: Wdrożenie systemu Business Intelligence

Krok 1: Przed wdrożeniem

Audyt i analiza przedwdrożeniowa

Wdrożenie narzędzia Business Intelligence to kompleksowy proces, który w zależności od projektu może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To także proces indywidualny, ponieważ ile firm, tyle potrzeb. Pierwszym krokiem przed wdrożeniem narzędzia Business Intelligence powinna być zatem analiza potrzeb, która pomoże zlokalizować źródła danych oraz określić wszystkie wymagania technologiczne w kontekście wdrożenia narzędzia BI oraz zidentyfikować potencjalne zagrożenia. Konieczna jest także analiza struktur danych oraz określenie niezbędnych operacji transformacji i czyszczenia w celu zapewnienia spójności i integralności danych.

Firmy IT w ramach usług Business Intelligence zapewniają też audyt, który często jest niezbędny, aby określić możliwości oraz potencjalne zagrożenia związane z wdrożeniem. Często taki audyt jest dostępny jako osobna usługa, pozwalająca klientowi oszacować koszty wdrożenia lub dokonać wyboru odpowiedniego narzędzia Business Intelligence.

Krok 2: Wdrożenie

Etapy wdrożenia: instalacja, konfiguracja, budowa architektury

Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu analizy i audytu są instalacja oraz konfiguracja systemu Business Intelligence. Sam proces instalacji wraz z konfiguracją nie wymaga zaangażowania wielu zasobów i nie jest pracochłonny. Natomiast prace związane z budową architektury systemu i tworzenie całej niezbędnej dokumentacji są już bardzo ważnym etapem. Projektowanie architektury, praca z danymi i budowa systemu w oparciu o dostarczone przez analityka wymagania biznesowe to proces angażujący całe zespoły: developerów ETL, testerów, a w przypadku większych projektów także Release Managerów, Team Leaderów i administratorów. Dlatego właśnie tak istotne jest, aby czynności związane z budową architektury powierzyć zespołowi doświadczonych specjalistów Business Intelligence. Praca wykonana z pieczołowitością przez ekspertów na tym etapie zaprocentuje w przyszłości.

Krok 3: Faza powdrożeniowa:

  • wsparcie powdrożeniowe,
  • utrzymanie systemu,
  • rollouty,
  • optymalizacja,
  • administracja.

Kompleksowe wdrożenie narzędzia Business Intelligence obejmuje zakres prac prowadzonych już po implementacji. Usługi takie jak utrzymanie systemu, rollouty, optymalizacja i administrowanie systemem są niezbędne do ciągłej i poprawnej pracy systemu. Co prawda w części przypadków mogą być one realizowane wewnętrznie przez klientów, lecz odpowiednie umowy, między innymi ustalenie Service Level Agreement z dostawcą, mogą zdjąć ten obowiązek z organizacji. W takiej sytuacji partner IT, na przykład firma outsourcingowa, przejmuje odpowiedzialność za wsparcie powdrożeniowe.

Klienci często zadają pytanie o wsparcie merytoryczne dla użytkowników Business Intelligence. Integralną częścią usług jest także przekazanie wiedzy. Szkolenia dla użytkowników końcowych odbywają się przy użyciu aplikacji stworzonych w ramach projektu bądź też z pomocą specjalnie dobranych materiałów.

W Inetum, w odpowiedzi na potrzeby rynkowe z obszaru Business Intelligence, zamieściliśmy w naszej ofercie także kompleksowe kilkudniowe szkolenia skierowane do przyszłych developerów czy konsultantów.

Dodatkowo jako jedni z nielicznych dostawców oferujemy szkolenia z obszaru niszowych produktów, takich jak platforma Qlik NPrinting służąca do tworzenia raportów w programach QlikView i Qlik Sense.

Sprawdź dostępne szkolenia z obszaru Business Intelligence.

Podsumowanie

Firmy rozważające wdrożenie systemu Business Intelligence często zastanawiają się nad rolą dostawcy w całym procesie oraz kompleksowością projektu. Znając zakres oferowanych usług oraz mając pewność, że po wdrożeniu nowego narzędzia otrzymamy wsparcie merytoryczne, łatwiej podjąć decyzję o inwestycji w narzędzie do analizy danych. Często kolejnym krokiem jest rozwój narzędzia Business Intelligence o kolejne obszary – to jednak już osobny temat wymagający szerszego omówienia. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wachlarzem usług oferowanych przez specjalistów BI.