Angular vs React. Porównanie i wybór frameworka frontendowego

Piotr Rzeźnik | Rozwój oprogramowania | 25.10.2023

Czy zastanawiałeś się kiedyś, który framework frontendowy jest lepszy – Angular czy React? Dowiedz się, co łączy i dzieli te popularne narzędzia oraz jakie są ich wady i zalety. Przeczytaj artykuł i wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojego projektu!

Co kryje się za tysiącami linikek kodu i aplikacjami, których użytkownicy po prostu lubią używać? Umiejętności i wiedza to jedno, ale nie bez znaczenia przy tworzeniu produktów cyfrowych są też odpowiednie narzędzia. W przypadku pracy programisty frontendowego od lat ma miejsce swego rodzaju pojedynek gigantów. Bez wątpienia Angular i React, bo o nich mowa, są doskonałymi frameworkami frontendowymi, które mogą wzbogacić twój stos technologiczny. Ale który z nich jest lepszy? W artykule zebrałem najważniejsze funkcjonalności oraz wady i zalety obu rozwiązań.

React vs Angular: różne drogi, ten sam cel 

Angular to framework JavaScriptowy, stworzony przez Google w 2009 roku. Obecnie jest jednym z najstarszych dostępnych frameworków frontendowych. React z kolei to biblioteka frontendowa autorstwa Facebooka, dostępna na rynku od 2013 roku. Od tego czasu zdobyła ogromną popularność i stała się jedną z najczęściej używanych bibliotek w swojej klasie. 

Oba narzędzia pozwalają na budowanie aplikacji internetowych i oba zaprowadzą cię do celu, ale inną drogą. W tym artykule porównam te dwie popularne opcje, aby pomóc ci zdecydować, która z nich będzie lepsza dla twojego projektu. 

Angular i React – co je łączy, a co dzieli? 

Jeśli zastanawiasz się, czym różnią się Angular i React oraz czy są to tak naprawdę tożsame rozwiązania, lecz pod inną nazwą, odpowiedź brzmi: nie. 

Po pierwsze, React powstał przy użyciu języka JavaScript (stąd nazwa: React.js), podczas gdy Angular to framework oparty na języku TypeScript. 

Warto zaznaczyć, że chociaż React jest biblioteką, to prawie każdy projekt wykorzystujący React zawiera również zestaw pomocniczych narzędzi, często zaprojektowanych specjalnie dla niego, co czyni go niemal kompletnym frameworkiem aplikacji internetowych. Z tego powodu w dalszej części artykułu będziemy używać terminu „framework” zarówno w odniesieniu do Angulara, jak i Reacta. 

W praktyce zespoły deweloperskie często mają jasne preferencje i wybierają jedno z tych narzędzi. I tak Angular jest najczęściej stosowany do tworzenia złożonych aplikacji korporacyjnych (aplikacje jednostronicowe SPA oraz progresywne aplikacje internetowe PWA). Z kolei React wykorzystuje się do budowania komponentów interfejsu użytkownika (UI) w różnych aplikacjach, zwłaszcza takich, które charakteryzują się częstymi zmianami informacji. 

React jest łatwiejszy w nauce, ponieważ dostarcza tylko podstawowych narzędzi do tworzenia aplikacji. Natomiast z Angularem sprawa wygląda nieco trudniej ze względu na obfitość wbudowanych funkcji i mechanizmów. 

Czym jest React? 

React (lub React.js/ReactJS) służy do tworzenia interfejsów użytkownika z pomocą deklaratywnego stylu programowania. React jest używany do tworzenia różnorodnych aplikacji internetowych, aplikacji natywnych oraz mobilnych.  

Czym jest Angular? 

Angular to bezpłatny framework do tworzenia aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym, rozwijany wspólnie z zaangażowaniem społeczności – osób prywatnych i firm. Początkowo miał wspierać tworzenie stron internetowych. Obecnie ułatwia programowanie na frontendzie. 

Data binding – technika wiązania danych w Angular i React 

Przy okazji omawiania tych narzędzi nie może zabraknąć wzmianki o ważnej technice, którą oferuje obecnie większość narzędzi dostępnych na rynku. Data binding, czyli wiązanie danych, jest kluczowym elementem nowoczesnych aplikacji frontendowych, które stają się dzięki niej szybsze i łatwiejsze do debugowania. Jeśli jesteś programistą JavaScript, to ważne jest, abyś zrozumiał, w jaki sposób technika ta jest implementowana w różnych frameworkach i bibliotekach JavaScript. 

Czym jest data binding? 

Data binding to mechanizm, który pozwala na synchronizację danych między modelem (np. danymi w aplikacji) a widokiem (interfejsem użytkownika).  

Dzięki niemu zmiany wprowadzone w jednym z tych elementów automatycznie znajdują odzwierciedlenie w drugim, a aplikacja jest zawsze aktualna bez potrzeby ręcznego zarządzania danymi w tych dwóch miejscach. 

Wiązanie danych w Angularze 

Angular oferuje pełne wsparcie dla dwukierunkowego wiązania danych (two-way data binding). Chodzi tu o to, że zmiana danych w modelu powoduje automatycznie aktualizację widoku, a zmiana danych w widoku znajduje odzwierciedlenie w modelu. Mechanizm dwukierunkowego wiązania jest szeroko wykorzystywany na przykład w formularzach.  

Przykład dwukierunkowego wiązania danych w Angularze: 

```html 

<!-- Widok --> 

<input [(ngModel)]="name" /> 

<h1>Hello {{name}}!</h1> 

``` 

W powyższym przykładzie wprowadzona wartość w polu input będzie natychmiast znajdowała odzwierciedlenie w nagłówku h1. 

Wiązanie danych w React 

React stosuje jednokierunkowe wiązanie danych (one-way data binding). To znaczy, że dane przepływają tylko w jednym kierunku: od “rodzica” (ParentComponent) do “dziecka” (ChildComponent). W przypadku gdy komponenty podrzędne chcą przekazać dane do komponentów nadrzędnych, używane są funkcje zwrotne (callbacks). 

Przykład jednokierunkowego wiązania danych w React: 

```jsx 

// Komponent Nadrzędny 

import React, { useState } from 'react'; 

 

const ParentComponent = () => { 

 const [name, setName] = useState("React"); 

 

 const handleChange = (event) => { 

  setName(event.target.value); 

 }; 

 

 return ( 

  <div> 

   <ChildComponent name={name} onChange={handleChange} /> 

   <h1>Hello {name}!</h1> 

  </div> 

 ); 

}; 

 

// Komponent Podrzędny 

const ChildComponent = ({ name, onChange }) => { 

 return ( 

  <input value={name} onChange={onChange} /> 

 ); 

}; 

``` 

W tym przykładzie ChildComponent przekazuje wartość pola input do komponentu ParentComponent za pomocą funkcji zwrotnej onChange. 

Kluczowe funkcje Angulara 

Poniżej znajdziesz kluczowe funkcje, które sprawiają, że Angular jest tak cenionym narzędziem do tworzenia środowisk frontendowych: 

1. Wieloplatformowość 

Wieloplatformowość to możliwość tworzenia aplikacji na dowolne urządzenie. Dzięki tej funkcji Angular świetnie sprawdza się w tworzeniu Progressive Web Applications (PWA). Co więcej, dzięki wieloplatformowości możesz wdrożyć aplikację zarówno jako lokalną, jak i progresywną. 

2. Wydajna architektura MVC 

Model-View-Controller (MVC) stanowi jedną z kluczowych funkcji Angulara 8. To wzorzec projektowy, który zakłada rozdzielność poszczególnych warstw celem oddzielenia logik i uporządkowania architektury.  

MVC zwiększa możliwości platformy w zakresie tworzenia aplikacji, z dbałością o wiązanie danych i zakresy. Dzięki MVC wszystkie niezbędne elementy aplikacji są łączone, co pozwala uniknąć dodatkowego kodowania. 

3. Struktura modułowa 

Wspaniałą cechą Angulara jest możliwość organizowania kodu w różne moduły w miarę jego tworzenia. Struktura modułowa pozwala stworzyć wielokrotnie używane bloki kodu oraz ułatwia podział zadań między programistami Angular. Daje też aplikacjom możliwość wczytywania modułów z opóźnieniem. Przydatne, zwłaszcza gdy poszczególne moduły (moduł użytkownika, zarządzania treścią, magazynu), są tworzone przez różne zespoły, które mają swoje odpowiedzialności. Dzięki temu wiedza domenowa jest rozproszona. 

A w jaki sposób ta funkcja poprawia doświadczenia użytkownika? Wczytywanie modułów z opóźnieniem ma miejsce np., gdy wchodzimy na stronę. Wówczas nie wczytują się wszystkie moduły, a strona ładuje się szybko i jest bardziej responsywna dla użytkownika. Dopiero gdy wejdzie on w jakiś określony moduł, zostanie on pobrany z serwera. W efekcie strona ładuje się 2 sekundy, zamiast, przykładowo, pół minuty. 

4. Angular CLI 

Angular CLI (Command Line Interface) to narzędzie do tworzenia stron internetowych. CLI automatyzuje wiele procesów za pomocą prostych poleceń. Dzięki temu można łatwo dodawać lub usuwać zdefiniowane funkcje. Angular CLI umożliwia również szybkie uruchamianie testów jednostkowych i testów end-to-end, co poprawia jakość kodu. 

Przykładowo, CLI Angulara pozwala za pomocą komend tworzyć całe moduły. Dzięki temu, zamiast tworzyć folder, kilka plików itp., wykorzystujemy komendę, która zastępuje ten nudny proces. Przykład z dokumentacji: https://angular.io/cli/generate.  

5. Wiązanie danych 

Wiązanie danych pozwala łatwo manipulować elementami strony internetowej za pomocą przeglądarki. Angular wykorzystuje dynamiczny HTML, co pozwala uniknąć m.in. stosowania skomplikowanych skryptów. Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu stron internetowych z interaktywnymi komponentami (gry czy samouczki) lub takimi, które zawierają dużą ilość danych, zwiększając efektywność wyświetlania.  

6. Zestaw dyrektyw 

AngularJS rozszerza funkcjonalność HTML poprzez zestaw wbudowanych atrybutów, zwanych dyrektywami. Zwiększają one możliwości HTML, dostosowując go do dynamicznych aplikacji po stronie klienta. Co ważne, dyrektywy mogą być inicjowane samodzielnie za pomocą AngularJS. 

7. Łatwiejsza praca z kodem dzięki TypeScript 

TypeScript ułatwia pracę z kodem, a Angular jest napisany właśnie przy jego użyciu i pozwala wydobyć wszystkie zalety tego języka. Najważniejsze z nich to wykrywanie i naprawianie błędów w kodzie w trakcie pisania oraz wspieranie funkcji bezpieczeństwa Angular, takie jak prymitywy i interfejsy. 

8. Deklaratywny interfejs użytkownika 

Jedną z kluczowych cech Angulara jest deklaratywny interfejs użytkownika. Angular pozwala na opisywanie interfejsu użytkownika przy użyciu HTML, co jest bardziej intuicyjne niż używanie samego JavaScriptu. Deklaratywny interfejs Angulara pozwala na precyzyjne opisanie układu strony i ścieżek danych, co upraszcza rozwój aplikacji. 

9. Obszerna dokumentacja i wsparcie społeczności 

Google, jako główny rozwijający Angulara, zapewnia stabilność frameworka i dostarcza bogatą dokumentację. Dzięki temu programiści zawsze mogą liczyć na wsparcie i odpowiedzi na swoje pytania, a także na dostęp do narzędzi do rozwiązywania problemów. Społeczność Angulara jest aktywna, co sprzyja wymianie wiedzy. 

10. Ivy Renderer 

Ivy Renderer to zaawansowany mechanizm tłumaczenia kodu napisanego w TypeScript i HTML na standardowe instrukcje JavaScript. Renderer jest kluczowy dla kompatybilności aplikacji z różnymi przeglądarkami, co pozwala wyświetlać komponenty i szablony w odpowiedni sposób. Ivy Renderer pozwala wyeliminować również nieużywany kod, a tym samym mniejsza rozmiar aplikacji. 

Kluczowe funkcje React 

Poniżej zebrałem główne cechy, które sprawiają, że React jest tak ceniony przez programistów. 

1. Wirtualny DOM 

Wirtualny DOM (Document Object Model) jest swoistą reprezentacją oryginalnego DOM, utrzymywaną w pamięci wirtualnej przez Reacta. Za każdym razem, gdy występują zmiany w aplikacji, cały interfejs użytkownika jest najpierw renderowany w wirtualnym DOM, a następnie porównywany z oryginalnym DOM. Dzięki temu tylko zmienione komponenty są aktualizowane na stronie, co znacznie przyspiesza proces renderowania i poprawia wydajność aplikacji. 

2. JavaScript XML (JSX) 

React wykorzystuje specjalną składnię znaczników zwaną JSX (JavaScript XML), która pozwala na opisywanie struktury interfejsu użytkownika w sposób zbliżony do HTML. JSX sprzyja wprowadzaniu dynamizmu do aplikacji oraz ułatwia tworzenie komponentów React, dzięki czemu programiści mogą pisać bardziej czytelny i zwięzły kod.  

3. React Native 

Zdolność do tworzenia aplikacji natywnych dla platform mobilnych, takich jak Android i iOS. React Native, oparty na React, umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych, które działają jak aplikacje natywne. Dzięki temu można łatwo przenosić kod między różnymi platformami, co znacznie przyspiesza proces tworzenia rozwiązań mobilnych. 

4. Jednokierunkowe wiązanie danych 

Jak wspomniałem, React stosuje jednokierunkowe wiązanie danych. Dzięki funkcji wywołania zwrotnego (callback) do aktualizacji stanu komponentów przepływ danych jest bardziej kontrolowany i przewidywalny. Architektura Flux wspiera to podejście i pozwala rozwijać aplikacje w sposób bardziej modułowy i skalowalny. 

5. Deklaratywny interfejs użytkownika 

Programista opisuje, jak powinien wyglądać interfejs w różnych stanach, a React sam zajmuje się jego aktualizacją i synchronizacją z DOM. Deklaratywny styl programowania czyni kod bardziej czytelnym, łatwiejszym do zrozumienia i debugowania. 

6. Architektura oparta na komponentach 

Cały interfejs użytkownika jest podzielony na mniejsze, odizolowane od siebie komponenty. Każdy z nich ma swoją własną logikę i stan, co ułatwia zarządzanie aplikacją i przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi komponentami. 

IoT kafelki cover2 1 - Angular vs React. Porównanie i wybór frameworka frontendowego

Najlepsze frameworki frontendowe

Przeczytaj Artykuł

Zalety Reacta 

1. Łatwość nauki 

W porównaniu z innymi frameworkami React jest dość łatwy w nauce, co czyni go bardzo atrakcyjnym narzędziem zwłaszcza na początku przygody z programowaniem. 

2. Bogaty interfejs użytkownika 

Dzięki deklaratywnym komponentom React umożliwia tworzenie atrakcyjnych, angażujących i interaktywnych interfejsów użytkownika. 

3. Tworzenie własnych komponentów 

Jedną z największych zalet React jest możliwość tworzenia reużywalnych i unikalnych komponentów spełniających konkretne wymagania. 

4. Większa produktywność 

Funkcja ponownego wykorzystania komponentów pozwala w efektywny sposób redystrybuować obiekty cyfrowe. Zmiany w jednych komponentach nie wpływają na inne, co ułatwia utrzymanie i rozwój kodu. 

5. Szybkie renderowanie 

Dzięki zastosowaniu wirtualnego DOM renderowanie jest szybkie, a zmiany w aplikacji można przetestować przed ich finalnym wdrożeniem.  

6. Lepsza widoczność w wyszukiwarkach 

Dzięki szybkiemu renderowaniu React sprzyja lepszej widoczności aplikacji w wynikach wyszukiwarek.  

7. Pomocny zestaw narzędzi dla programistów 

React oferuje narzędzia takie jak React developer tool. To najbardziej popularne narzędzie, dzięki któremu z poziomu przeglądarki można przejrzeć strukturę wyrenderowanych komponentów w HTML, stan aplikacji i sprawdzić, czy dane są odpowiednio przekazywane pomiędzy kompontentami. To bardzo ułatwia rozwój aplikacji.  

8. Bardziej stabilny kod 

Dzięki jednokierunkowym przepływowi danych ReactJS zapewnia lepszą stabilność kodu i płynność działania aplikacji. 

9. Wsparcie społeczności programistów 

Społeczność programistów React zapewnia wsparcie, np. dostarcza wiele samouczków, co ułatwia naukę i rozwijanie umiejętności. 

10. Regularne aktualizacje 

React jest regularnie aktualizowany, dzięki czemu ciągle pojawiają się nowe funkcje, a narzędzie jest dostosowane do bieżących trendów technologicznych. 

Zalety Angulara 

Poniżej zebrałem główne korzyści, które sprawiły, że Angular stał się liderem w dziedzinie tworzenia aplikacji webowych. 

1. Funkcjonalności out-of-the-box 

Dla wielu programistów Angular jest synonimem bogactwa funkcjonalności dostępnych w pakiecie, które pozwalają szybko wystartować z projektem bez konieczności korzystania z dodatkowych bibliotek. Dzięki oficjalnej bibliotece i narzędziom dostarczanym przez zespół Angulara programiści mają wszystko, co potrzebne do tworzenia bezpiecznych aplikacji wysokiej jakości. Routing, zarządzanie stanem aplikacji, middleware’y  – wszystko to już jest w Angularze, dzięki czemu nie musimy korzystać z zewnętrznych narzędzi (które często są niepewne, a budowanie aplikacji z ich pomocą w pewnym momencie może wyglądać jak budowanie domku z kart).  

2. Bardziej czytelny kod dzięki TypeScript 

Budowany na bazie TypeScript, Angular pozwala programistom na pisanie bardziej czytelnego i zrozumiałego kodu. Silne typowanie pozwala wcześnie wykryć potencjalne błędy podczas pisania, przyspieszając proces debugowania. Dzięki charakterowi TypeScript programiści mają większe możliwości w tworzeniu aplikacji, co zwiększa wydajność. 

3. Spójność kodu dzięki CLI  

Angular oferuje jeden sugerowany sposób tworzenia komponentów, usług i modułów, co przyczynia się do utrzymania spójności w całym kodzie aplikacji. Narzędzie CLI dodatkowo ułatwia tworzenie powtarzalnych bloków kodu z wiersza poleceń. 

4. Czytelność kodu i większa produktywność 

Wspomniana spójność i czytelność kodu w Angularze przyczyniają się do zwiększenia produktywności programistów. Dzięki zachowaniu tych samych wytycznych i struktury kodu, programiści mogą szybciej i łatwiej pracować nad kolejnymi komponentami. Wczesne wykrywanie błędów za pomocą typów TypeScript oraz integracja z IDE, takimi jak VS Code i WebStorm, Dodatkowo pomagają skracać czas i minimalizować koszt rozwoju oprogramowania. 

5. Łatwość utrzymania 

Proces aktualizacji pomiędzy głównymi wersjami Angular jest prosty i efektywny, dzięki czemu programiści mogą bez problemu utrzymywać aplikacje w najnowszej wersji.  

6. Gotowe komponenty do wykorzystania 

Dzięki zestawowi komponentów Angular Material, programiści mają dostęp do zestawu gotowych i przetestowanych komponentów interfejsu użytkownika. Są one zgodne z zasadami Google Material Design. Wykorzystanie tych predefiniowanych modułów znacznie ułatwia projektowanie interfejsu użytkownika. 

Angular i React – wady  

Jak każde narzędzie, także Angular i React nie są pozbawione wad. Oto, co warto mieć na uwadze, jeśli decydujesz się na pracę z danym narzędziem. 

Wady Angulara  

1. Podzielona i burzliwa społeczność użytkowników 

Społeczność skupiona wokół Angulara bywa podzielona i skłonna wyrażać kontrowersyjne poglądy. Biorąc pod uwagę jej wpływ na rozwój narzędzia, może to wprowadzać wiele niepewności co do kierunków rozwoju Angulara w przyszłości.  

2. Migracja starszych systemów z AngularJS do Angular wymaga czasu 

Przejście z AngularJS na Angulara może być czasochłonne i wymagające. Z powodu różnic między tymi dwoma wersjami trzeba zastosować odpowiednią strategię migracji. To spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli pracujesz nad dużym i skomplikowanym projektem. 

3. Angular jest rozbudowany i złożony 

Jedną z głównych wad wytykanych Angularowi przez krytyków jest jego rozbudowana i skomplikowana struktura. Tworzenie nawet pojedynczego komponentu wymaga zastosowania wielu plików i wykonania skomplikowanych kroków. Bywa to uciążliwe,  
a składnia i dodatkowe biblioteki dla Angulara nie ułatwiają sprawy. 

4. Wysoki próg wejścia 

Dla nowych programistów Angular może stanowić wyzwanie. Ze względu na dużą liczbę aspektów do opanowania nauka pracy z narzędziem nie jest łatwa. Wprowadzenie do modułów, wstrzykiwania zależności, komponentów, usług i innych funkcji wymaga więcej czasu niż w przypadku takich frameworków jak React czy Vue. 

Dodatkowym wyzwaniem jest RxJS, biblioteka używana w Angularze do programowania asynchronicznego. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać możliwości Angulara, to zaznajomienie się z RxJS może się okazać nieuniknione.  

Wady Reacta 

1. Szybkie tempo rozwoju 

Szybki rozwój technologii React, choć niesie za sobą wiele zalet, może być jednocześnie wyzwaniem. Częste aktualizacje i zmiany w środowisku sprawiają, że niektórzy czują presję ciągłego uczenia się nowych sposobów programowania. Trzeba być stale zaangażowanym w śledzenie najnowszych trendów i aktualizacji. 

2. Niedopracowana dokumentacja 

Z powodu szybkiego tempa rozwoju zdarza się, że dokumentacja technologii ReactJS jest niedopracowana albo pojawia się z opóźnieniem.  

3. Potrzeba wykorzystania innych narzędzi 

React skupia się głównie na warstwie interfejsu użytkownika, przez co programiści muszą używać dodatkowo wielu innych technologii lub narzędzi do rozwoju aplikacji. Szukanie technologii i integrowanie ich z już wykorzystywanymi narzędziami często zabiera cenny czas. 

4. Bariera w postaci JSX 

Użycie JSX w ReactJS może być postrzegane jako bariera, zwłaszcza dla początkujących programistów. Łączenie HTML z JavaScriptem może być trudne do opanowania na początku pracy jako programista. 

Kiedy używać Reacta? 

React znajduje idealne zastosowanie w wielu przypadkach. Oto kilka z nich: 

1. SPA, jednostronicowe aplikacje internetowe, które muszą być przyjazne dla użytkownika i szybko reagować na jego interakcje. 

2. Interaktywne elementy – ich tworzenie jest łatwiejsze dzięki komponentom deklaratywnym i interaktywnym. 

3. Duże aplikacje – w ich przypadku React umożliwia efektywne zarządzanie komponentami i odświeżanie wirtualnego DOM. 

4. Szybko ładujące się aplikacje internetowe – ich tworzenie jest łatwiejsze dzięki mechanizmowi wirtualnego DOM i szybkiemu renderowaniu. 

5. Aplikacje mobilne na natywnej platformie z React Native można tworzyć, mając już standardowy zestaw umiejętności programistycznych.   

6. Aplikacje, w których stabilność jest priorytetem. Jednokierunkowy przepływ danych i reużywalne komponenty sprawiają, że kod ReactJS jest łatwy w utrzymaniu i pozwala na stabilne działanie. 

7. Tworzenie aplikacji przyjaznych SEO. React umożliwia wydajne renderowanie na serwerze (SSR), co jest przyjazne dla wyszukiwarek i pozwala osiągać lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania. 

8. Tworzenie skalowalnych aplikacji, w których konieczne może być częste dodawanie nowych funkcji dzięki modułowej strukturze.  

Kiedy używać Angulara? 

Oto sytuacje, w których warto rozważyć skorzystanie z Angulara: 

1. Gdy tworzymy aplikacje na skalę korporacyjną. Angular doskonale sprawdza się w projektach na dużą skalę, długoterminowych. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu TypeScript i łatwości utrzymania kodu.  

2.  Budowanie MVP (Minimum Viable Product) czy SPA (Single Page Applications), testowanie pomysłów. Angulara można wykorzystać do budowy prostych, standardowych aplikacji. Framework zawiera szablony i narzędzia przyspieszające rozwój prototypów.  

3. Projekty wymagające ciągłego rozwoju i rozbudowy. Angular może być tu dobrym wyborem ze względu na modułową strukturę i wsparcie dla sporej liczby funkcji. 

4. Projekty wymagające typowania, co ułatwia wykrywanie błędów i pozwala tworzyć bardziej stabilny kod. 

5. Tworzenie aplikacji z bogatym interfejsem użytkownika. Angular oferuje wiele gotowych rozwiązań, które mogą pomóc w szybkim tworzeniu interaktywnych komponentów. 

Kiedy zdecydować się na zmianę technologii?  

Zarówno React, jak i Angular są świetnymi narzędziami. Warto pamiętać, że zmiana jednej technologii na drugą nie rozwiąże wszystkich problemów w projekcie. Zmiana frameworka to jak zmiana fundamentów przy budowie domu. Jak pisałem, oba te narzędzia mają swoje zarówno zalety, jak i pewne ograniczenia. Wiele błędów, które pojawiają się w trakcie rozwoju aplikacji, nie wynika z zastosowania określonych narzędzi, lecz, najczęściej, z braku wiedzy i kompetencji osób pracujących nad projektem. Opanowanie zarówno Reacta, jak i Angulara wymaga czasu i zaangażowania w naukę, a także ciągłego zdobywania doświadczenia poprzez praktykę. 

Kluczowym czynnikiem jest ciągłe rozwijanie się, ponieważ to właśnie kompetentni ludzie sprawiają, że narzędzia stają się efektywne.

Podsumowanie 

React czy Angular? Tu decyzja zależy od wymagań projektu, doświadczenia zespołu oraz osobistych preferencji. React może być lepszym wyborem, jeśli twój projekt wymaga lekkiego i prostego rozwiązania. Natomiast w przypadku większych i bardziej złożonych projektów, które wymagają stabilnego i skalowalnego rozwiązania, Angular zaoferuje odpowiednie narzędzia i strukturę. Warto podkreślić, że zarówno React, jak i Angular mają aktywne społeczności, bogate biblioteki i są ciągle rozwijane, więc nie możemy narzekać na brak nowych funkcjonalności.