Nasze usługi

Analiza dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu

app mgmt analyse docs - Zarządzanie aplikacjami

Przeprowadzamy kompleksowy przegląd dokumentacji funkcjonalnej, specyfikacji technicznych, wewnętrznych dokumentów konfiguracyjnych, baz danych, instrukcji obsługi, procedur testowych itp.

Analiza narzędzi do zarządzania systemem

app mgmt analyse tools - Zarządzanie aplikacjami

Weryfikujemy dostępność narzędzi do monitorowania, testowania, zarządzania i konserwacji oraz czy zespół projektowy posiada umiejętności niezbędne do korzystania z nich.

Analiza historii systemu

app mgmt analyse history - Zarządzanie aplikacjami

Dokonujemy przeglądu historii systemu, w tym błędów, awarii, zmian, poprawek i rozwoju, co pomaga w zrozumieniu jego obecnego stanu i przewidzieć przyszłe wyzwania i potencjalne problemy.

Transfer wiedzy

app mgmt transfer - Zarządzanie aplikacjami

Dbamy o jakość dokumentacji i realizujemy procesy transferu wiedzy oraz doświadczenia zespołu, który wcześniej utrzymywał system, aby zminimalizować ryzyko utraty informacji.

Przygotowanie harmonogramu projektu utrzymania

app mgmt schedule - Zarządzanie aplikacjami

Na podstawie analizy historii systemu i wymagań klienta tworzymy harmonogram projektu utrzymania sestemu, określający planowane prace i zakres serwisu wraz z terminami.

Planowanie procesu zarządzania zmianą

app mgmt process - Zarządzanie aplikacjami

Wdrażamy procesy planowania i zarządzania zmianami, aby zapobiec błędom podczas wprowadzania nowych funkcjonalności lub poprawek.

Przygotowanie procesu raportowania i monitorowania

app mgmt monitoring - Zarządzanie aplikacjami

Tworzymy system raportowania i monitorowania, aby zapewnić wgląd w działanie systemu i zidentyfikować potencjalne problemy lub awarie.

Przygotowanie planu odzyskiwania systemu

app mgmt restoration - Zarządzanie aplikacjami

Przygotowanie planu odzyskiwania systemów obejmuje stworzenie procesów przywracania pełni funkcjonalności aplikacji w przypadku awarii, testowanie procedur awaryjnych oraz minimalizowanie wpływu awarii na biznes klienta.

quote person - Zarządzanie aplikacjami

W ciągu pierwszych 9 miesięcy przeprowadziliśmy 2 udane wdrożenia projektów u klientów. Zarówno terminowo, jak i z oczekiwanym zakresem. W przypadku obu projektów otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie, nie tylko na temat dostarczonego produktu, ale także współpracy pomiędzy klientem a naszymi zespołami.

quote person - Zarządzanie aplikacjami

Fintech Software Provider, Site Leader

quote person - Zarządzanie aplikacjami

Nasi pracownicy pozytywnie ocenili współpracę i docenili ich zaangażowanie. Dlatego zdecydowaliśmy się na częściowe delegowanie zarządzania projektami zespołom, które na bieżąco podejmują własne decyzje dotyczące sposobu realizacji zadań.

quote person - Zarządzanie aplikacjami

Jakub Kaczmarski, Technology Director, Allegro

Dlaczego warto powierzyć nam serwis aplikacji?

Zwiększona produktywność

Nasza usługa zapewnia lepszą wydajność systemu, umożliwiając zespołom naszych klientów efektywniej działać. Optymalizując wydajność systemu, pomagamy zwiększyć produktywność i usprawnić operacje.

Proaktywne rozwiązywanie problemów

Przeglądając historię systemu, możemy przewidywać przyszłe problemu i proaktywnie im reagować, zmniejszając prawdopodobieństwo awarii systemu i przestojów.

Ciągłość usług

Nasze planowanie transferu wiedzy zapewnia ciągłość usług, minimalizując ryzyko utraty informacji podczas przejmowania serwisu danego systemu od poprzedniego zespołu.

Minimalizacja przestojów

Nasz zespół specjalistów jest biegły w szybkim diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów. Dzięki starannemu planowaniu procesów zarządzania zmianą zmniejszamy ryzyko awarii systemu i przestojów związanych ze zmianami systemowymi

Przewidywalna konserwacja

Przygotowanie harmonogramu konserwacji zapewnia przewidywalność, umożliwiając naszym klientom planowanie działań konserwacyjnych i minimalizowanie zakłóceń.

Indywidualne plany serwisowe

Tworzymy harmonogramy serwisu w oparciu o specyficzne wymagania każdego klienta, zapewniając, że działania konserwacyjne są zgodne z jego potrzebami i celami biznesowymi.

Solidne bezpieczeństwo danych

Wdrażamy solidne środki bezpieczeństwa danych, chroniąc firmy naszych klientów przed naruszeniami danych i cyberatakami. Nasze zaangażowanie w ochronę danych chroni cenne informacje naszych klientów i utrzymuje ich zaufanie.

Wnikliwe monitorowanie systemu

Nasze przygotowanie systemu raportowania i monitorowania zapewnia cenny wgląd w działanie systemu, pomagając wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy lub awarie.

Niezawodne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii

Wdrażamy i zarządzamy rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, zapewniając naszym klientom możliwość szybkiego powrotu do zdrowia w przypadku awarii. Nasze niezawodne rozwiązania chronią cenne dane naszych klientów i zapewniają ciągłość działania.

Optymalizacja kosztów

Pomagamy naszym klientom optymalizować wydatki na technologie. Dane i spostrzeżenia dostarczane przez nasze procesy raportowania i monitorowania pomagają w podejmowaniu decyzji, pomagając w kierowaniu rozwojem i ulepszaniem systemu.

Transparentność i odpowiedzialność

Inetum proponuje model świadczenia usług, który gwarantuje kompleksową wizję i odpowiedzialność: kontrolę i monitorowanie zaawansowanej usługi oraz integralne zarządzanie operacyjne.
W ten sposób zapewnia jakość i spójność wszystkich działań, które są wykonywane na systemach, niezależnie od tego, kto je inicjuje i kto je wykonuje. Pracujemy we wspólnym celu i w skoordynowany sposób.

Specjalizacje

Powierz swój projekt tworzenia aplikacji jednemu z naszych wyspecjalizowanych zespołów.

Java

specializations java white - Zarządzanie aplikacjami

Spring

specializations spring - Zarządzanie aplikacjami

AWS

specializations aws - Zarządzanie aplikacjami

Azure

specializations azure - Zarządzanie aplikacjami

.NET

specializations net white - Zarządzanie aplikacjami

C++

specializations cplus - Zarządzanie aplikacjami

SQL Server

specializations backend white - Zarządzanie aplikacjami

Oracle

specializations oracle - Zarządzanie aplikacjami

Tableau

specializations tableau - Zarządzanie aplikacjami

Qlik

specializations qlik - Zarządzanie aplikacjami

Android

specializations android - Zarządzanie aplikacjami

iOS

specializations apple white - Zarządzanie aplikacjami

Angular

specializations angular white - Zarządzanie aplikacjami

React

specializations react white - Zarządzanie aplikacjami

Zweryfikowane kompetencje

Microsoft Cloud badge - Zarządzanie aplikacjami
ISO27001 badge - Zarządzanie aplikacjami
ISO9001 badge - Zarządzanie aplikacjami
TopNET Clutch badge - Zarządzanie aplikacjami
TopBI Clutch badge - Zarządzanie aplikacjami
Forbes badge - Zarządzanie aplikacjami

Nasze podejście

Przejęcie serwisu aplikacji

Metodologię przejmowania serwisu aplikacji opracowaną przez Inetum Poland wyróżnia przemysłowe podejście do dostarczania usług IT o wysokich standardach jakości, zaangażowane, oparte na współpracy oraz innowacyjne zarządzanie.


Dzięki bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu aplikacjami oraz szerokiej wiedzy na temat biznesu, zapewniamy bezpieczeństwo danych na każdym etapie współpracy.


Wspólnie z klientem tworzymy plan ciągłego doskonalenia obejmujący zarówno procesy, jak i oczekiwania wobec usług i projektu.

Skalowanie usług zarządzania aplikacjami

Na kolejnych etapach współpracy oferujemy skalowanie usług, przez co rozumiemy dodawanie większej liczby systemów/aplikacji do serwisu. Celem tego działania jest skrócenie czasu włączenia do usługi kolejnych aplikacji i kosztów utrzymania przy zachowaniu tej samej jakości usług.


Takie podejście pozwala pogłębić wiedzę domenową, a także budować wyspecjalizowane zespoły technologiczne, co pozwalają na skuteczne obniżenie kosztów utrzymania zarówno po stronie zamawiającego, jak i Inetum.

Schemat przedstawiający transfer zarządzania aplikacją

Kontakt

    Polityka prywatności