Trendy technologiczne 2021. Rok, w którym przyspieszą zmiany technologiczne

Adam Kostecki | What's up in IT | 18.11.2020

W ostatnich miesiącach 2020 roku transformacja cyfrowa w wielu firmach nabrała niespodziewanego przyspieszenia. Niejednokrotnie wdrożenia, dopiero zaplanowane na 2021 rok, były już w fazie ukończenia i rozpoczynały się projekty uprzednio planowane w perspektywie dwu-, trzyletniej. Poniżej przedstawiamy wybrane trendy technologiczne 2021, spośród dwunastu wskazanych w corocznym raporcie Forrestera – „Predictions 2021”, European Edition. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak w 2021 nowe technologie będą kształtować naszą – już nie taką nową – rzeczywistość.

Pandemia Covid-19: katalizator zmian technologicznych

Oczywiście przyczyna przemian technologicznych i szybszej transformacji cyfrowej nie jest powodem do dobrego nastroju. Pandemia Covid-19 zmieniła naszą rzeczywistość, wymusiła inną perspektywę spojrzenia na wiele modeli biznesowych (w tym na rolę pracy zdalnej, często z dowolnego miejsca), a nawet całych sektorów gospodarki. Nic nie jest oczywiste, a wiele firm musi znaleźć nowy pomysł na siebie, nowe formuły dotarcia do klientów i komunikacji z nimi. W wielu branżach z pomocą przychodzi właśnie technologia.

Sytuacja wymusza odwagę i poszukiwanie nowych rozwiązań. W opozycji do postawy zachowawczej, wiele firm decyduje się na strategiczne inwestycje w rozwiązania transformacji cyfrowej. Takie zmiany technologiczne do tej pory rozważane były w kontekście planów na najbliższe lata. Które trendy technologiczne warto będzie obserwować szczególnie uważnie w 2021 roku?

Trendy technologiczne 2021

2021 rok – reorganizacja rynku finansowego

Organizacje, które kiedyś postawiły na cyfrowe kanały obsługi klienta, zdobywają teraz przewagę konkurencyjną. Od zawsze aktywnie reagowały na zmiany na rynku: odczytywały jego nastroje oraz rozpoznawały preferencje swojej grupy docelowej i szybko implementowały zmiany. Naturalna przewaga nad ich konkurencją stała się wyraźna w ostatnich miesiącach. Od dawna obserwujemy dynamiczny wzrost FinTechów i mocną pozycję, jaką zdobywają w starciu z klasycznymi bankami.

Elastyczność w połączeniu z ukierunkowaniem na Customer Experience sprawia, że nowoczesne firmy z sektora usług finansowych – zdaniem Forrestera – mogą spodziewać się dwucyfrowego wzrostu w 2021 roku.

Myślami w chmurach

Chmura to od kilku już lat jeden z głównych trendów technologicznych i jeden z najważniejszych elementów transformacji cyfrowej. Firmy, które do tej pory w chmurach były jedynie myślami, w 2021 roku powinny zacząć wykorzystywać potencjał technologii. Dlaczego? Forrester szacuje, że w 2021 r. ponad jedna trzecia pracowników biurowych będzie stale pracować zdalnie. Praca w strukturze rozproszonej wymaga szczególnej uwagi w obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo i dostęp do zasobów firmy oraz narzędzi operacyjnych. Według informacji z raportu 33% incydentów związanych z wyciekiem danych będzie związana z działaniami własnymi wewnątrz firmy. Raport przewiduje wzrost takich incydentów o 8% w porównaniu ze stanem obecnym.

Nic dziwnego zatem, że szefowie działów IT otrzymali dodatkowe środki do swoich budżetów na wdrożenia w obszarach rozwiązań chmurowych i mobilnych, a także zabezpieczenia sieci i ograniczenia ryzyka. Ten trend będzie widoczny również w 2021 roku. Firmy skoncentrują się na platformach opartych na chmurze (wzrost inwestycji w chmurę nawet o 30%), które zapewnią szybki dostęp do danych i dużą zdolność adaptacji.

Kultura organizacyjna i Employee Experience

W czasie, gdy zespoły pracują zdalnie w modelu rozproszonym, wyzwaniem jest podtrzymanie identyfikacji z firmą i dbanie o firmowe wartości. Rośnie rola Employee Experience (EX), na które składają się wszelkie kontakty z firmą przed rozpoczęciem współpracy, w trakcie, jak i po jej zakończeniu. W 2021 roku osoby na stanowisku CIO, odpowiedzialne za rozwój technologiczny i infrastrukturalny, będą dążyć do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Według przewidywań Forrestera osoby decyzyjne w firmach będą aktywnie zainteresowane wdrożeniem strategii Employee Experience, aby dzięki temu w kryzysowych czasach przyciągnąć do organizacji najlepszych specjalistów IT i skłonić ich do wiązania swoich planów na przyszłość z firmą.

Trendy technologiczne 2021 i kultura organizacyjna

Moc uczenia maszynowego w służbie prewencji

Przeniesienie środka ciężkości na obsługę klienta online skutkuje wzrostem liczby oszustw bankowych, które mają miejsce właśnie w sieci. W 2020 roku zaczęliśmy jeszcze uważniej przyglądać się możliwym zagrożeniom, takim jak wyłudzenia czy oszustwa bankowe. Banki spodziewają się fali wyłudzeń kredytów, a skala tego zjawiska jest coraz większa i wymaga odpowiednich działań w obszarze zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych. Czy technologia może wspomóc te działania w 2021 roku? Narzędzia uczenia maszynowego (Machine Learning) działające w czasie rzeczywistym już teraz wspomagają walkę z oszustwami w obszarze finansowym. W miarę jak technologia ta się rozwija – możliwości wykorzystania uczenia maszynowego będą coraz większe.

Sztuczna inteligencja w dziale handlowym

Na podstawie swoich badań Forrester przewiduje, że w 2021 roku nawet 60% firm handlowych z obszaru B2B będzie korzystać z narzędzi i mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji i procesach automatyzacji. Narzędzia wspierające grupowanie informacji i integracji z systemami CRM już dziś wyręczają pracowników w powtarzalnych zadaniach, dzięki czemu mogą oni przeznaczyć czas na analizę rynku czy budowę relacji z klientami.

Obecnie mniej niż 20% firm z obszaru B2B korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji, ale ten trend będzie się zmieniał w miarę coraz większego zwrotu klientów w stronę kanałów sprzedaży online. Dzięki wykorzystaniu narzędzi nowej generacji, chatbotów, wirtualnych asystentów, firmy zyskują nie tylko szansę na automatyzację i przyspieszenie działań. To także dostarczenie zupełnie nowego Customer Experience klientom. Trend, jaki się wyłania, to sztuczna inteligencja wykraczająca poza obszar technologii, stająca się ważnym elementem tzw. Customer Journey klientów.

Rozwiązania sztucznej inteligencji w sprzedaży
Firmy handlowe z obszaru B2B będą coraz chętniej stawiały na sztuczną inteligencję

2021: utrzyma się trend pracy zdalnej?

Rok 2021 to nie tylko trendy technologiczne. 2021 rok po swoim poprzedniku odziedziczył większe wykorzystanie pracy zdalnej w organizacjach. Przedsiębiorstwa, w których praca zdalna była wykorzystywana w mniejszym zakresie (lub wcale), z powodu sytuacji związanej z pandemią Covid-19 zaczęły otwierać się na nowe możliwości. Jeśli chodzi o trend pracy zdalnej, Forrester przewiduje wzrost nawet do 300% w porównaniu do stanu sprzed pandemii Covid-19. Przejście na nowy model współpracy dla wielu firm oznaczało wdrożenie nowych procesów, narzędzi, większe wykorzystanie technologii, ale przede wszystkim – zmianę modelu zarządzania. Kluczowe okazało się zaufanie do pracowników.

W Inetum jako partner technologiczny zachęcamy firmy do korzystania z naszego doświadczenia w zakresie pracy online. W przeprowadzonej przez nas ankiecie 97% pracowników Inetum wskazało, że chcą pracować z domu. Obecnie usługi rozwoju oprogramowania dostarczamy niemal w 100% zdalnie. Podobny trend potwierdza także raport firmy Deloitte „Voice of the European workforce”, według którego 60% pracowników w Polsce chce nadal pracować zdalnie (w skali Europy nawet 70%).

Trendy technologiczne 2021 – podsumowanie

W 2021 r. możemy spodziewać się wzrostu znaczenia technologii w skali wykraczającej poza naturalny trend obserwowany od lat. Od infrastruktury, poprzez produkty i usługi, narzędzia nowej generacji, aż po budowanie doświadczeń konsumenckich i pracowniczych w organizacji. Wszędzie możemy spodziewać się nowych rozwiązań i dynamicznego rozwoju znanych już technologii.

Nowy porządek wymusza zmiany strategii rozwoju firm, odsuwa w cień część planów, by jednocześnie skupić uwagę i środki na tych, które wpisują się w nowe uwarunkowania rynkowe. Do przodu niezmiennie prą chmura, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. Bez względu na to, czy celem jest zachowanie pozycji na rynku, czy zdobycie przewagi konkurencyjnej, środkiem do osiągnięcia zamierzonych rezultatów w najbliższych latach będzie technologia.