Technical Leader, a Technical Solution Manager

Klaudia Toruń | Kariera w IT | 20.12.2018

Z poprzednich artykułów dowiedzieliście się, w jaki sposób Liderzy Techniczni wspierają dział HR i proces sprzedaży. Przyszła pora na najważniejszą część ich pracy, czyli to jak Technical Leader wpływa na codzienną pracę programistów.

Rola Technical Leadera ważna dla programistów

Dlaczego? Bo pozwala zbudować mosty łączące nas programistów z resztą firmy – mówi Marcin Chrost Technical Leader z obszaru Java. Słowa Marcina potwierdza Michał Orłowski – Java Technical Solution Manager – Dzięki tej roli programiści mają osobę, która podejmuje decyzje techniczne na wyższym poziomie. Poza tym korzysta też na tym biznes – Technical Leader wspiera sprzedaż i odpowiada za dany dział z technicznego punktu widzenia (rozwoju, projektów itd.)

TL-owie i TSM-owie są także współodpowiedzialni za budowanie swojej społeczności, a także rozwój młodych talentów. Jak wspomina Marcin Chrost – Liderzy Techniczni brali czynny udział w tworzeniu i aktualizacji ścieżek rozwoju w Inetum, m.in. ustalali kryteria, które powinien spełnić developer, by móc awansować.  

Wiedza, którą trzeba się dzielić

Liderzy techniczni, jak sama nazwa wskazuje, to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy mają ogromną wiedzę. Dlatego dzielą się nią zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Poza organizacją – przeprowadzają szkolenia i warsztaty np. w ramach BiteIT, tworzą także webinary i artykuły publikowane na JPro, dodatkowo jako prelegenci biorą udział w dedykowanych konferencjach.

Wewnątrz Inetum natomiast są mentorami technologicznymi dla swojego zespołu. Wskazują kierunki rozwoju technologicznego dla danego obszaru. Podpowiadają, na jakie szkolenia i konferencje warto się wybrać, jakie certyfikaty zrobić i jakimi tematami się zainteresować.

Wsparcie zespołu

Jak w praktyce Technical Leaderzy wspierają swoje zespoły? Jeden z przykładów podaje Daria Bajda – Czyżyńska – TL Quality Assurance: Jednym z elementów, który łączy szeregi QA w Inetum jest testerska gildia. Co tydzień spotykamy się, by dyskutować i przedstawiać interesujące zagadnienia z naszej pracy. Jako Lider Techniczny staram się dbać o atrakcyjność naszych spotkań, poszukując metod, które zachęcają do dyskusji i rozwoju. Kto wie, może na następne spotkanie z cyklu Lean Coffee zaprosimy nie tylko testernię?

W zespole .NET natomiast pojawił się tzw. GitLab, czyli baza wiedzy związana z nowymi technologiami. Więcej o dzieleniu się wiedzą opowiada Marcin Niesyn – TSM z obszaru .NET: Po pierwsze wystartowała nasza platforma GitLab, na której będą się znajdować projekty, artykuły, dyskusje i odnośniki do różnych wartościowych stron. Po drugie chcemy wrócić do wewnętrznych, krótszych szkoleń, które będą prowadzić Liderzy Techniczni.

Marcin podkreśla, że transfer wiedzy ważny jest nie tylko w konkretnym obszarze technologicznym, ale również pomiędzy nimi – Wiele rozwiązań jest wspólnych i działa tak samo, pomimo że są napisane w różnych technologiach. Dzięki temu, jako jeden duży zespół złożony ze specjalistów z obszaru Java, .NET, czy testów, możemy się wzajemnie uzupełniać i ze sobą współpracować. Jeżeli będziemy mieć wspólną platformę wymiany wiedzy, będzie nam łatwiej wytwarzać oprogramowanie dobrej jakości, które będzie przygotowane do testowania. Podsumowując – w Inetum wymieniamy się wiedzą, ale będzie tego dużo więcej.

Technical Solution Manager, a Technical Leader

Joanna Wistuba-Wyparło HR Director Inetum wyjaśnia: Obydwie te role z założenia są dedykowane do wsparcia pracowników i klientów, natomiast siła ciężkości tych zadań w przypadku Technical Leaderów przesuwa się zdecydowanie w stronę pracowników, a rola Technical Solution Managerów w stronę klientów.

Rolę Technical Solution Managera trafnie opisuje także Michał Orłowski pełniący tę funkcję w zespole z technologii Java – TSM to lider zespołu liderów technicznych. W innych firmach ta rola często jest nazywana Principal Architect lub po prostu Technical Team Leader. Jest merytorycznym przełożonym Liderów Technicznych z danego obszaru. Dodatkowo TSM wspiera także Team Managerów w technicznym rozwoju zespołów i deleguje zadania Technical Leaderom.

TSM to osoba, która wskazuje kierunki, w których powinna rozwijać się firma. – mówi Leszek Zieliński – Quality Assurance Technical Solution Manager. Technical Leader jest bardziej bezpośrednio związany z pracownikami, daną technologią, jest osobą wspierającą i swego rodzaju łącznikiem dla TSM’a. TSM natomiast wskazuje kierunki, opiekuje się tematami sprzedażowymi, wyznacza gdzie powinien być dany dział w przyszłości. W praktyce wygląda to tak, że wskazujemy w jakich szkoleniach pracownicy powinni wziąć udział, wykonujemy estymacje projektów i doradzamy jakich pracowników należy zatrudnić. Jest to też stanowisko łączące reprezentacyjne, ponieważ odpowiadamy za wizerunek Inetum podczas spotkań z klientami, czy na konferencjach.

Kolejne różnice między rolą Technical Leadera, a Technical Solution Managera wyjaśnia Marcin Niesyn: TSM nie tylko powinien być bardzo dobry technicznie, ale powinien też posiadać kompetencje miękkie – umieć się komunikować, wiedzieć jak zadawać pytania i udzielać feedbacku. Przykładowo jadąc do klienta, muszę wiedzieć, jak zbadać jego potrzeby, a następnie jak przełożyć je na techniczne wymagania. […] Technical Solution Manager widzi całość rozwiązania, architekturę, potrzeby klienta, następnie odpowiednio to dzieli i dystrybuuje do TL-ówwyjaśnia dalej MarcinTechnical Leaderzy mają swoje działki, w których są najlepsi, dlatego ja jako TSM, mam pod sobą kilku Liderów Technicznych o różnych specjalnościach, którym mogę odpowiednio rozdzielić poszczególne tematy.


Podsumowując – zakresy obowiązków dla obydwu stanowisk można podzielić następująco:

  • Technical Leader w większej mierze ukierunkowany jest na pracowników i kandydatów. Ponadto wskazują oni kierunki rozwoju, prowadzą szkolenia i warsztaty.
  • Technical Solution Manager w większym stopniu odpowiada za współpracę z działem sprzedaży, wspiera także Team Managera w technicznym rozwoju zespołu. Dodatkowo TSM jest przełożonym zespołu Technical Leaderów.