Styled components oraz useContext – użycie hooków w nowoczesnych aplikacjach frontendowych

Suśniak Marek | Rozwój oprogramowania | 08.09.2021

Jak pewnie wiecie, React od wersji 16.8 wprowadził do swojego code base’u hooki. Początkowo funkcjonalność ta nie wydawała się być tak rewolucyjna, jednak gdy już zacznie się z niej korzystać oraz przepisywać kod na funkcjonalny, nietrudno zauważyć, jak bardzo ułatwiają one pracę. Pojawienie się hooków przełożyło się również na szereg funkcjonalności, które dają nam rozwiązania znanych problemów lub zagadnień.

Styled components

Styled components to właśnie jedna ze wspomnianych przeze mnie wyżej funkcjonalności. Styled components jest globalnym rozwiązaniem dla pisania ostylowanych elementów w kodzie JavaScript, które będą stanowiły komponenty reactowe. Dzięki niej jesteśmy w stanie napisać całość kodu bez użycia plików css, scss czy less. Biblioteka ta może zostać znaleziona na stronie https://styled-components.com/. Rozwiązanie pozwala nam również na stylowanie istniejących już komponentów. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić ów komponent, jest to, że powinien posiadać props className. Daje to nam bardzo dużą elastyczność w użyciu naszych elementów.

const Title = styled.h1`
 font-size: 1.5em;
 text-align: center;
 color: palevioletred;
`;

Biblioteka Redux w kontekście… hooków

Doskonałym przykładem użycia kontekstu, a w późniejszych wersjach również hooków, jest dobrze znana reactowcom biblioteka Redux. Realizuje ona zadanie przechowywania i propagowania danych w aplikacji bądź w określonym jej obszarze. Dlaczego łączymy te koncepcje? Tak jak wcześniej wspomniałem, styled components pozwalają na napisanie w bardzo prosty sposób styli w JavaScript dla elementów HTML, które będą odwzorowaniem tego, co mamy w szeroko znanych css-ach. Hook useContext natomiast umożliwiau dostępnienie danych niższym komponentom w hierarchii.

Theming

Pamiętacie setki zmiennych w less lub scss, które pisaliśmy dla utrzymania spójności kolorystyki i wyglądu elementów? Teraz to wszystko możemy przenieść na poziom JavaScript. Jest to tak zwany theming. Dokładną dokumentację opisanego tutaj połączenia znajdziecie na stronie https://styled-components.com/docs/advanced#theming.

Theming to niesamowicie wygodne narzędzie, dzięki któremu utrzymanie spójnego wyglądu aplikacji będzie dużo prostsze. Ponadto można dzięki temu wyegzekwować używanie przez programistów spójnej nomenklatury dla wariantów wyglądu komponentów.

// Define our button, but with the use of props.theme this time
const Button = styled.button`
 font-size: 1em;
 margin: 1em;
 padding: 0.25em 1em;
 border-radius: 3px;
 
 /* Color the border and text with theme.main */
 color: ${props => props.theme.main};
 border: 2px solid ${props => props.theme.main};
`;
 
// We are passing a default theme for Buttons that arent wrapped in the ThemeProvider
Button.defaultProps = {
 theme: {
  main: "palevioletred"
 }
}
 
// Define what props.theme will look like
const theme = {
 main: "mediumseagreen"
};
 
render(
 <div>
  <Button>Normal</Button>
 
  <ThemeProvider theme={theme}>
   <Button>Themed</Button>
  </ThemeProvider>
 </div>
);

https://material-ui.com/ stanowi doskonały przykład użycia naszego połączenia. Jest to biblioteka, która zawiera zbiór szeroko znanych elementów na stronach internetowych i która została napisana w React. Implementuje takie elementy jak: typografia, przyciski, accordiony itd. W niej również można znaleźć rozwinięcie koncepcji themingu oraz realny przykład użycia.

Angular cover 1 - Styled components oraz useContext – użycie hooków w nowoczesnych aplikacjach frontendowych

Wraz z rozwojem rynku e-commerce rośnie rola i popularność Progressive Web Applications.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Podsumowanie

Podsumowując, funkcjonalności, jakie zyskaliśmy wraz z hookami, to naprawdę bardzo dobre narzędzia, które pozwalają napisać aplikację frontendową w łatwy oraz konfigurowalny sposób. W projektach, w które byłem / jestem zaangażowany, nieraz używaliśmy koncepcji themingu i sprawdza się ona doskonale. Spróbujcie sami!

Jeżeli chcecie zgłębić temat hooków – zachęcam także do obejrzenia webinaru online: React + TypeScript. Użycie hooków w programowaniu funkcyjnym. 

TOPICS