5 wartości Scrum: skupienie. Kluczowe wartości Scruma w codziennej pracy

Michalina Smolarkiewicz | Zarządzanie projektami | 25.07.2023

Jak skupienie może pomóc w wykonywanej pracy całemu zespołowi? Poznaj ostatnią z 5 kluczowych wartości Scruma.

Data publikacji: 13.02.2020

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2023

Aby osiągnąć cel, zakres pracy powinien być odpowiednio podzielony na mniejsze zadania oraz zaplanowany w taki sposób, aby członkowie Zespołu Scrumowego mogli skupić się na Celu Sprintu. Jednak skupienie jako jedna z 5 głównych wartości Scruma nie ogranicza się tylko do koncentracji na celu czy środkach, pozwalających na jego ukończenie. Kluczowe jest także skierowanie swojej uwagi na problemy i wyzwania, z którymi Zespół Scrumowy może się borykać w codziennej pracy. 

Jak skupienie może pomóc w wykonywanej pracy całemu zespołowi? W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym korzyściom płynącym ze stosowania tej wartości we frameworku Scrum. 

Dlaczego warto poznać filary i zasady Scruma?

Scrum jest frameworkiem, który świetnie odnalazł się w branży IT. Po ukazaniu się Przewodnika po Scrumie (z ang. Scrum Guide), który wymienia filary Scruma, na dobre zakorzenił się on w zwinnej pracy zespołowej. Te wartości i zasady zapewniają solidne podstawy do skutecznego zarządzania projektami.

Pięć wartości Scruma to:

  1. Zaangażowanie,
  2. Skupienie,
  3. Otwartość,
  4. Szacunek,
  5. Odwaga.

Zrozumienie tych wartości umożliwia zespołom rozwijanie kultury zaangażowania, odwagi, skupienia, otwartości i szacunku. Promując tym samym współpracę, odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie, co prowadzi do lepszych wyników każdego członka zespołu oraz całego projektu. Rezultatem takich działań jest satysfakcja klienta. Przyjmując te wartości i filary, zespoły mogą skupiać się na realizacji zaplanowanej pracy nad produktem, łatwiej poruszać się po założeniach projektowych, dostosowywać się do zmian i w rezultacie dostarczać produkty wysokiej jakości.

Kluczowa wartość Scruma: skupienie

Wdrożenie tego podejścia w życie wymaga zrozumienia i skupienia od wszystkich członków zespołu. Szybki przegląd listy rzeczy do zrobienia podczas Daily, ustalenie priorytetów i wreszcie całkowite skupienie się na realizacji. Pozwala to przechodzić płynnie od zadania do zadania w sposób zwinny i zgodnie ze Scrum Guide. Brzmi prosto… Ale prawie nigdy nie jest łatwe.

Jest kilka rzeczy, które musimy dostosować podczas pracy nad danym Sprintem. Niektórzy członkowie Scrum teamu potrzebują więcej informacji niż inni, aby podjąć decyzję. Ponadto często mamy sprzeczne cele i inaczej definiujemy priorytety. W takich przypadkach wszyscy pracujący w Zespole Scrumowym powinni być otwarci na naturalnie występującą różnorodność.

Odpowiedni feedback podczas Retrospektywy Sprintu w takiej sytuacji może okazać się zbawienny dla całego sposobu działania czy pracy zespołu.

Skupienie = supermoc Product Ownera?

Skupienie jest fundamentalnym aspektem tworzenia oprogramowania w podejściu Agile. Pociąga to za sobą także rolę Właściciela Produktu, który dopasowuje strategię biznesową do potrzeb użytkowników i oczekiwań interesariuszy.

W podejściu Agile koncentracja oznacza posiadanie jasnej wizji produktu, ustalanie priorytetów Backlogu Produktu w oparciu o potrzeby organizacji i umożliwienie programistom skoncentrowania się na osiągnięciu Celu Sprintu. Obejmuje podejmowanie strategicznych decyzji, uwzględnianie zależności, zarządzanie ryzykiem i zapewnienie, że istotne funkcje zostaną dostarczone terminowo. Skupienie napędza współpracę, wydajność i umożliwia efektywne wykorzystanie potencjału, ostatecznie prowadząc do pomyślnego rozwoju produktu.

Przeczytaj także: Product Owner – bohater ostatniej akcji

Skupienie jako definicja zwinnego rozwoju oprogramowania

Skupienie jest kamieniem węgielnym tworzenia oprogramowania według metodologii Agile. Podkreśla ukierunkowanie wysiłków na dostarczanie funkcji o wysokiej wartości przy jednoczesnym wyeliminowaniu czynników rozpraszających uwagę. Koncentrując się na najistotniejszych zadaniach, zespoły Agile zapewniają efektywne wykorzystanie czasu i zasobów.

W Agile skupienie oznacza skoncentrowanie uwagi zespołu na najwyższych priorytetach, zapewniając przejrzystość i zrozumienie celów. Umożliwia ścisłą współpracę, efektywną komunikację i szybkie podejmowanie decyzji, wspierając wspólne poczucie celu. Dzięki skupieniu zespoły Agile mogą dostarczać przyrostową wartość, dostosowywać się do zmieniających się wymagań i stale ulepszać swoje procesy, ostatecznie osiągając sukces w dynamicznym świecie tworzenia oprogramowania.

Jak nie utknąć na statusie in progress, czyli zacznij kończyć swoje zadania

Skupienie jest kluczem do zwinnego tworzenia oprogramowania. Minimalizuje czas niezbędny na przełączanie się między różymi kontekstami, zwiększa produktywność i zapewnia terminowe dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań.

W Agile skupienie oznacza ustalanie priorytetów zadań, ograniczanie pracy w toku i zobowiązanie się do ich ukończenia. Eliminuje czynniki rozpraszające i maksymalizuje zdolność zespołu do stopniowego dostarczania wartości. Koncentrując się na najważniejszych zadaniach i unikając wielozadaniowości, zespoły Agile mogą utrzymać tempo, osiągać cele i dostarczać projekty oprogramowania z sukcesem.

Na koniec…

Dzięki samoorganizacji pracy w Scrumie, kładąc nacisk na skupienie i skoncentrowany wysiłek, każdy developer ma możliwość dostarczyć to, co najlepsze dla zespołu i dla projektu. Scrum definiuje ramy czasowe czy sposób działania i zachowania każdej zaangażowanej w prace nad produktem osoby, niezależnie od tego, czy jest ona Product Ownerem, Scrum Masterem czy innym członkiem Zespołu Developerskiego. Wszystko to wpływa pozytywnie na utrzymanie koncentracji i minimalizuje czynniki rozpraszające uwagę. 

Ustalając priorytety zadań i unikając wielozadaniowości, Zespoły Scrumowe mogą zwiększać swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów i dostarczać wysokiej jakości wyniki, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów.