Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Przemysław Włodarczyk | Rozwój oprogramowania | 12.05.2021

W dobie wszechobecnej robotyzacji procesów i zapotrzebowania na kompetencje RPA wielu programistów rozważa karierę jako RPA developer. Dziś dzięki intuicyjnym narzędziom także przedstawiciele sektora biznesowego chcący usprawnić procesy w firmie mogą zacząć przygodę z narzędziami RPA. Od czego zacząć? Na początek warto poznać środowiska RPA. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do automatyzacji procesów jest Blue Prism – zajrzyjmy do środka, by poznać podstawy jego działania oraz możliwości.

RPA – robotyzacja dla każdego?

Idea środowisk RPA jest taka, żeby użytkownik posiadający nawet niewielką wiedzę techniczną i programistyczną był w stanie automatyzować procesy. W robotyzacji procesów przydatne będą takie umiejętności jak:

  • zdolność analitycznego myślenia,
  • obycie biznesowe, wiedza na temat istniejących procesów,
  • pomocna może być wiedza w zakresie modelowania procesów biznesowych czy podstawy analizy biznesowej,
  • podstawy programowania (np. C#, .NET) oraz znajomość VBA, HTML, CSS z pewnością ułatwią start.
top rpa tools - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Czym jest Blue Prism?

Blue Prism to kompleksowe, zintegrowane środowisko służące do automatyzacji wybranych procesów biznesowych. Umożliwia tworzenie robotów software’owych, które przejmują powtarzalne, żmudne czynności wykonywane przez człowieka. Blue Prism został zbudowany w oparciu o Microsoft .NET Framework i umożliwia automatyzację każdej aplikacji zbudowanej na wszelkiego rodzaju platformach (mainframe, Windows, WPF, Java, web itp.). Dostawca narzędzia jest jednym z liderów w zestawieniu Gartnera, a do innych popularnych środowisk można zaliczyć np. UI Path, Automation Anywhere i PEGA. Dziś skupię się na Blue Prism, którego możliwości wykorzystuję w pracy jako RPA developer w Inetum.

Środowisko Blue Prism – podstawy

Środowisko pracy w Blue Prism podzielone jest na dwie główne części: warstwę procesów i warstwę obiektów. Praca z narzędziem polega na projektowaniu logiki przy użyciu komponentów przypominających schematy blokowe używane do modelowania procesów biznesowych.

Elementy blokowe są odpowiednikami konstrukcji programistycznych, takich jak zmienne o różnym typie danych, konstrukcje logiczne if czy tablice, które są reprezentowane przez kolekcje (collections), a także pętle (loop) służące do łączenia (interakcji), np. po poszczególnych elementach kolekcji.

2021.05.12 jpro graphic 1 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Blue Prism posiada również element Calculation Stage służący do wykonywania i implementowania kalkulacji za pomocą wbudowanych funkcji.

2021.05.12 jpro graphic 2 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Środowisko posiada obsługę wyjątków w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych błędów w działaniu aplikacji, błędów kalkulacji itp.

2021.05.12 jpro graphic 3 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Warstwa procesu

Warstwa procesu odpowiedzialna jest za przechowywanie logiki biznesowej.

Na głównej stronie projektu tworzy się ogólny zarys (high level) poszczególnych kroków w procesie.

2021.05.12 jpro graphic 4 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Kroki w procesie, takie jak uruchomienie aplikacji, pobranie danych, kalkulacja danych itp., dzielone są na podstrony (sub page), które są odpowiednikami funkcji czy procedur. Tak samo jak funkcje – sub page może mieć parametry wejściowe i zwracać dane.

2021.05.12 jpro graphic 5 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Interakcja z poszczególnymi elementami aplikacji jest realizowana przy użyciu obiektów i zdefiniowanych w nich akcjach.

Warstwa obiektów

Obiekty w Blue Prism nie są odpowiednikami obiektów z obiektowych języków programowania.

Jeden obiekt jest dedykowany jednej aplikacji lub funkcji. Przykładowo, jeżeli chcemy zautomatyzować aplikację webową, tworzymy dedykowany dla niej obiekt posiadający zestaw akcji służący do interakcji tylko z tą aplikacją. Akcjami mogą być uruchomienie aplikacji, kliknięcie przycisku czy sczytanie tekstu z pola tekstowego. Blue Prism posiada gotowy zestaw obiektów dla najczęściej używanych aplikacji, takich jak np. Excel, Outlook, czy operacji takich jak manipulacje na ciągach tekstowych – String, manipulacje na kolekcjach itp.

2021.05.12 jpro graphic 6 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Aby można było przeprowadzić interakcję z aplikacją, należy zmapować jej elementy.

Elementy te są przechowywane w narzędziu Application Modeller:

2021.05.12 jpro graphic 7 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Blue Prism posiada szereg trybów mapowania (Spy modes) umożliwiających interakcję praktycznie z każdą aplikacją.

2021.05.12 jpro graphic 8 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Jeżeli potrzebujemy dodatkowych funkcjonalności, których Blue Prism nie posiada, możemy je dodać przy pomocy Code Stage – małych kawałków kodu, które implementuje się również w obiektach.

Środowisko wspiera pisanie kodu w C# i VB.NET. W tym przypadku potrzebna jest podstawowa wiedza w zakresie programowania.

2021.05.12 jpro graphic 9 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

2021.05.12 jpro graphic 10 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Procesowanie danych

Aby dane wejściowe mogły być procesowane, muszą być gdzieś przechowywane – w tym celu Blue Prism udostępnia strukturę kolejek (queue). Dane w kolejkach przechowywane są w tzw. itemach.

Itemem może być np. numer faktury (invoice number), numer zamówienia sprzedaży (sales order) itp. Każdy item, w zależności od tego,  na jakim jest etapie procesowania, posiada inny status.

  • Oczekujący (Pending) – jeżeli dany item ma być dopiero procesowany,
  • Zakończony (Completed) – jeżeli został już przeprocesowany,
  • Wyjątek (Exception) – jeżeli w trakcie procesowania wystąpił biznesowy lub systemowy wyjątek.
2021.05.12 jpro graphic 11 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Deployment robota

Do tworzenia releasów w środowisku Blue Prism służy osobny komponent Release Manager. Release jest umieszczany w środowisku produkcyjnym i uruchamiany na maszynach wirtualnych (VDI).

2021.05.12 jpro graphic 12 - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Certyfikacja Blue Prism

Firma Blue Prism, w zależności od specjalizacji, jaką się wykonuje, oferuje różne ścieżki szkoleń i certyfikacji. Dla developerów wartościowe będzie posiadanie akredytacji: podstawowej BluePrism Developer oraz BluePrism Professional Developer (dla certyfikowanych developerów posiadających dużą wiedzę i doświadczenie).

Blue Prism certyfikaty dla RPA developera

Podsumowanie

Z rozwiązań RPA korzystają dziś już nie tylko globalne organizacje figurujące w rankingu Fortune 500 ale też wszystkie te firmy, którym zależy na usprawnieniu procesów i odciążeniu pracowników od wykonywania powtarzalnych zadań. Środowiska RPA takie jak Blue Prism mają niski próg wejścia, a logika biznesowa zaprojektowana w nich może być prezentowana także przedstawicielom biznesu. Czy to oznacza, że rzeczywiście każdy może automatyzować procesy?

Na pewno warto, żeby jak najwięcej programistów zainteresowało się ścieżką kariery developera RPA i możliwościami, jakie daje ten dynamicznie rozwijający się trend technologiczny. Wsparcie specjalistów RPA w organizacji to nie tylko rozwój, ale też utrzymanie i dostosowanie zaprojektowanego robota do wszelkich zmian w środowisku produkcyjnym, o czym więcej w wywiadzie: Robotics Process Automation – w czym tkwi sekret jej popularności.

blog 2023.01.04 cover - Robotyzacja procesów biznesowych – poznaj środowisko Blue Prism

Dowiedz się, jak zautomatyzować czasochłonne procesy dzięki technologii OCR!

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
TOPICS