Rozwiązania dynamiczne w Qlik Sense

Joanna Myszka | Smart Data | 06.04.2022

Mieliście może kiedyś do czynienia z aplikacją, w której sporo obiektów różniło się między sobą tylko drobnymi szczegółami? Chcieliście szybko zmienić miarę wyświetlaną na wszystkich obiektach, porównać szybko dane z różnymi filtrami, filtrować dane np. po kwartałach, a nie miesiącach, z innym wymiarem niż dany na sztywno…? Wreszcie – czy mieliście kiedykolwiek poczucie, że aplikacja mocno was ogranicza? Jeśli tak, koniecznie przeczytajcie artykuł!

Rozwiązania dynamiczne

Rozwiązania dynamiczne pozwalają użytkownikowi wpływać na to, jakie miary, wymiary czy obiekty są wyświetlane. Przykładowo może być to taki wykres jak poniżej, w którym można wybrać jednostkę czasu, wymiar i miarę. W odróżnieniu od wymiarów i miar alternatywnych (które pozwalają na sterowanie danym obiektem), mają wpływ na dowolne obiekty.

Rozwiązania dynamiczne można zastosować przy pracy z dowolnym typem danych oraz z dowolnym obiektem… parametryzacja wyświetlanego tekstu, warunkowe filtry, elastyczna liczba i zawartość kolumn w tabeli, wyróżnianie danych w zależności od wybranego limitu… Można „poszaleć” i dać użytkownikowi możliwość szybkiej zmiany prezentacji danych, analizy bez potrzeby tworzenia nowych obiektów.

Qlik Sense - Rozwiązania Dynamiczne
Przykład nr 1: Wykres z dynamiczną miarą, wymiarem oraz jednostką czasu 

Kiedy stosować rozwiązania dynamiczne?

Rozwiązania dynamiczne wskazane są przede wszystkim:

 • dla użytkowników, którym aplikacja potrzebna będzie do analizowania danych, w różnych przekrojach, z różnego punktu widzenia, dla których sztywny zestaw obiektów to zbyt mało,
 • w aplikacjach, w których chcemy móc zmieniać dynamicznie kilka obiektów naraz lub tworzyć porównania obiektów dla różnych parametrów,
 • w aplikacjach dla użytkowników raportujących w innych walutach, chcących takie same obiekty prezentować np. dla innej miary, jednostki czasu czy w innym przekroju.

Przykładowe zastosowania obiektów dynamicznych:

 • Przełącznik walut,
 • Wybór wymiarów i miar,
 • Dynamiczne sortowanie,
 • Elastyczne porównywanie danych z różnymi parametrami (zamiast filtrów),
 • Wybór jednostki czasu,
 • Wybór wyświetlanego obiektu.

Kiedy lepiej zrezygnować z rozwiązań dynamicznych?

Rozwiązania dynamiczne nie są polecane przy raportowaniu danych stałego zestawu obiektów oraz dla użytkowników mających mniejsze doświadczenie w analityce.

Zalety rozwiązań dynamicznych

 • Redukcja liczby zakładek i obiektów

Oszczędność obiektów jest multiplikatywna, ponieważ w jednym obiekcie możemy uzyskać tyle obiektów, ile wynosi iloraz dopuszczalnych wartości wszystkich dynamicznych parametrów wykresu.

Wykres z przykładu 1 wraz z 3 parametrami pozwala użytkownikowi uzyskać 256 różnych wykresów. Dynamic Period Type x Dynamic Dimension x MEASURE1 = 16 x 4 x 4 = 256

 • Szybka zmiana wielu obiektów

Przykładowo zmiana waluty czy jednostki czasu na wszystkich wykresach i dzięki temu…

 • Więcej możliwości i dostosowanie aplikacji do potrzeb wielu użytkowników

Na przykład, gdy jeden zespół używa do raportów innej miary, ale tych samych obiektów i wymiarów, możemy stworzyć element sterujący miarą, umożliwiając wyświetlanie zespołom różnych miar, bez mnożenia czy wprowadzania skomplikowanych zmian w obiektach.

Wady rozwiązań dynamicznych

Niestety, rozwiązania dynamiczne mają też pewne wady. Będą to przede wszystkim:

 • Ryzyko spowolnienia aplikacji

Rozwiązania dynamiczne spowalniają aplikację ze względu na konieczność podstawiania parametrów lub wykonywania dodatkowych obliczeń. W podstawowych zastosowaniach nie będzie to jednak zauważalne. Efekt spowolnienia widoczny jest dopiero przy używaniu aplikacji do obliczeń bardziej skomplikowanych funkcji czy na dużych zestawach danych.

 • Próg wejścia

Rozwiązania dynamiczne mogą wywrzeć na mniej doświadczonym użytkowniku wrażenie, że zyska niewiele większe możliwości kosztem wielu dodatkowych czynności.

jcommerce blog 2020.09.01 cover 100q 1 - Rozwiązania dynamiczne w Qlik Sense

Vizlib, czyli pełnia możliwości z Qlik Sense

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Użytkowników mniej zaawansowanych w analizach czy posiadających mniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami Business Intelligence zastosowanie rozwiązań dynamicznych może początkowo troszkę przerażać. Takie sceptyczne nastawienie budzi większość nowości. Wielu użytkowników przyzwyczajonych jest do gotowych wykresów czy tabel i fakt, że muszą wyklikać ulubione konfiguracje, mogą początkowo traktować jak utrudnienie. Dopiero stopniowo, użytkując aplikację, odkrywają, jak szybko można znaleźć odpowiedzi na kolejne pytania bez konieczności zamawiania nowego obiektu i zaczynają doceniać nowe możliwości.

Przykłady zastosowań: element sterujący Variable input

Qlik Sense Variable Input

Bardzo pomocny w wybieraniu interesującego nas parametru może być obiekt Variable input, który pozwala wyświetlić listę dopuszczalnych wartości (w postaci przycisków, rozwijanej listy, suwaka lub pola edycji) i przypisać wybór użytkownika do zmiennej.

Przycisk wyboru walut

variable input Qlik Sense

Obiekt Variable input wyświetla, w postaci przycisków, 2 dopuszczalne wartości zmiennej FXRate

wybór walut Qlik Sense


Natomiast zmienna ta jest parametrem w wielu miarach aplikacji, jak np. poniższa suma:

FXRate

Dzięki temu wybór waluty za pomocą przycisku oznacza wybór tej waluty we wszystkich zdefiniowanych z tym parametrem miarach oraz opisach.

Listy rozwijane do wyboru wymiaru

listy rozwijane Qlik Sense

Dzięki użyciu dwóch parametrów możemy decydować o tym, jakie dwa konkretne rozkłady zobaczymy obok siebie w danym momencie.

Różne miary i sortowanie

miary Qlik Sense

Za pomocą trzech powyższych parametrów możemy zadecydować, co konkretnie zobaczymy na wykresach i w tabelkach oraz po jakiej mierze posortowane będą dane.

W kodzie możemy podać listę dopuszczalnych wartości oraz wartości domyślne:

Qlik Sense kod

A następnie uzależnić miarę (vMEASURE) od wybranej etykietki (MEASURE)

Qlik Sense kod miary

Podsumowanie

Dynamiczne rozwiązania dają użytkownikowi wiele dodatkowych możliwości stosunkowo niedużym nakładem pracy. Użytkownik zyskuje większy wpływ na to, co konkretnie zobaczy w obiekcie, bez konieczności angażowania developera i oczekiwania na przejście procesu zmian w aplikacji. Dodatkowo rozwiązania dynamiczne umożliwiają zmiany w kilku obiektach jednocześnie. Wachlarz danych w aplikacji i zastosowanie dynamicznych rozwiązań należy jednak dopasować do potrzeb i możliwości analitycznych użytkownika.