Wdrożenie QlikView dla lidera dystrybucji materiałów budowlanych

Logo PSB Polskie Składy Budowlane

Kraj: Polska

Sektor: E-commerce, Retail

Usługi: Business Intelligence

Obszar: QlikView

Wdrożenie QlikView dla lidera dystrybucji materiałów budowlanych

Grupa PSB potrzebowała rozwiązania, które zapewni łatwy, szybki, nieobciążający systemów transakcyjnych dostęp do analiz biznesowych. Szybkość reakcji, atrakcyjna oferta cenowa oraz duże doświadczenie w realizacji projektów Business Intelligence zadecydowały o powierzeniu wykonania prac firmie Inetum.

Potrzeba

Od kilku lat Grupa PSB tworzy w miastach powiatowych nowoczesne sklepy samoobsługowe sektora „dom i ogród” pod nazwą „PSB Mrówka”. Skuteczne zarządzanie tak wielką siecią wymaga solidnych podstaw w postaci łatwo dostępnych i czytelnych dla kadry zarządzającej analiz biznesowych. Im więcej danych generuje codzienna działalność firmy, tym więcej analiz można wykonać na ich podstawie. Jeśli pozyskanie informacji jest czasochłonne, obciąża wykorzystywany do codziennej pracy system informatyczny, utrudniając wykonywanie podstawowych operacji. Co więcej, informacje są przedstawione w niewłaściwy sposób i nawet największa baza danych nie usprawni zarządzania nimi.

Wyzwanie

Właśnie z taką przysłowiową „klęską urodzaju” danych mieli do czynienia menedżerowie sieci marketów Mrówka. Teoretycznie, każdy z nich mógł korzystać z informacji gromadzonych w użytkowanym na co dzień systemie klasy ERP – iHurt. Niestety, jak wynika z wypowiedzi jednego z dyrektorów, w praktyce okazywało się to jednak wyjątkowo uciążliwe:

quote person - Wdrożenie QlikView dla lidera dystrybucji materiałów budowlanych

Wykorzystywane przez nas od wielu lat oprogramowanie pozwalało jedynie na generowanie prostych raportów. Co więcej, operacje były czasochłonne i mocno obciążały system, opóźniając inne procesy. Dodatkowo nasi partnerzy, czyli właściciele marketów sygnalizowali potrzebę lepszych i szybszych analiz. Nie mieliśmy platformy analitycznej z prawdziwego zdarzenia. Dla firmy naszej wielkości, z tak dużą ilością danych, brak odpowiedniego rozwiązania do ich przetwarzania był wąskim gardłem.

quote person - Wdrożenie QlikView dla lidera dystrybucji materiałów budowlanych

Jarosław Dobrogoszcz, Dyrektor ds. sprzedaży detalicznej Grupy PSB

Rozwiązanie

Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy stała się decyzja o wdrożeniu narzędzia klasy Business Intelligence, które zapewni łatwy, szybki, nieobciążający systemów transakcyjnych dostęp do analiz biznesowych. Wszystkie te warunki spełniło rozwiązanie QlikView – jedna z czołowych platform analitycznych, wykorzystywana przez 36 tys. firm na całym świecie.

Platforma Qlik początkowo została wdrożona w centrali, a następnie sukcesywnie w 22 marketach sieci Mrówka. W pierwszej kolejności uruchomiono 4 odrębne aplikacje, podzielone według określonych przez Grupę kryteriów. Źródło danych stanowił tylko i wyłącznie system klasy ERP – iHurt. Zakres wykonywanych za pomocą platformy raportów został ustalony głównie na podstawie potrzeb zgłaszanych przez poszczególnych akcjonariuszy Grupy – właścicieli poszczególnych marketów. Jednocześnie oczekiwane przez konkretnych akcjonariuszy analizy zostały udostępnione pozostałym członkom Grupy.

Zakres prac

Wdrożenie poprzedzone zostało krótkim intensywnym okresem testowania aplikacji w wersji demonstracyjnej, tzw. Seeing is Believing. Na tym etapie menedżerowie PSB i sklepów Mrówka przekonali się jak działa platforma i jakie oferuje możliwości analityczne. Docelowe prace wdrożeniowe prowadzone były zdalnie i nie miały żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie marketów.

 • Aplikacja na dedykowanym serwerze w centrali została skonfigurowana zgodnie z harmonogramem w ciągu 7 dni roboczych.
 • W każdym ze sklepów działania wdrożeniowe, zajmowały już tylko 3 dni i kończyły się szkoleniami z zakresu łączenia się z aplikacją, jej konfigurowania i bieżącej obsługi.
 • Podczas wdrożenia wszystkie dane biznesowe Grupy PSB zostały odpowiednio zabezpieczone, a uprawnienia dostępowe przypisane do właściwych osób. Dane PSB są przechowywane na odrębnym serwerze, a przeniesienie na serwer udostępniający aplikację Qlik odbywa się przy wykorzystaniu zabezpieczonych protokołów posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
 • Poszczególne sklepy mogą korzystać tylko ze swoich danych, a informacje wykorzystywane w analizach dostępne są dla użytkowników wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową.
quote person - Wdrożenie QlikView dla lidera dystrybucji materiałów budowlanych

To dopiero początek naszej przygody biznesowej z tym rozwiązaniem. Już dziś widzimy pierwsze rezultaty w postaci usprawnienia pracy menedżerów. W niedługim czasie oczekujemy dalszych owoców wdrożenia m.in. zwiększenia efektywności działań sprzedażowych i marketingowych, a także pełniejszej kontroli nad magazynami i zamówieniami. Jesteśmy też zadowoleni ze współpracy z firmą Inetum, której specjaliści wykazali się wysokim poziomem kompetencji w obszarze Business Intelligence. A wszystkim menadżerom sklepów, którzy jeszcze nie wdrożyli platformy Qlik, rekomendujemy przetestowane przez nas rozwiązanie.

quote person - Wdrożenie QlikView dla lidera dystrybucji materiałów budowlanych

Mirosław Lubarski, Dyrektor ds. marketingu i eksportu

Korzyści dla klienta

Raporty zarządcze i sprzedażowe dla centrali Grupy PSB:

 • centralne wspomaganie zamówień towarów (stanów magazynowych, towarów w drodze i zarezerwowanych a także koniecznych ilości zamówień),
 • sprzedaż w ujęciu centralnym
  • podział czasowy
  • podział terytorialny
  • podział wg towarów i klas towarowych porównanie sprzedaży rok do roku dla poszczególnych spółek – bez ukazywania ich nazw
 • analiza akcji promocyjnych – pozwala ona na zidentyfikowanie trendów sprzedażowych, co z kolei umożliwia rozpoznanie przyczyn zmian w sprzedaży oraz podjęcie odpowiednich decyzji zakupowych.
 • Skrócenie czasu oczekiwania na raporty,
 • poprawienie ich jakości i  odciążenie pracowników od powtarzających się czynności,
 • zmniejszenie kosztów stałych działalności.

Technologie

QlikView

O kliencie

Grupa PSB S.A. – działa na rynku od 22 lat i jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce. Grupa zrzesza 411 małych i średnich, rodzinnych firm z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 297 składach budowlanych, w 340 PSB Mrówka oraz w 71 PSB Profi. W placówkach tych pracuje ok. 13 tysięcy osób.