Wdrożenie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView

Logo Skanska

Kraj: Polska

Sektor: Nieruchomości

Usługi: Business Intelligence

Obszar: Microsoft SQL Server, QlikView

Wdrożenie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView

Intensywny rozwój działalności firmy Skanska wymagał usprawnień pracy w organizacji, przede wszystkim w zakresie rozwiązań informatycznych. Pojawiła się istotna potrzeba posiadania narzędzia analityczno-raportowego wspierającego głównie działy controllingu, finansów oraz managementu w zakresie rozbudowanych i przekrojowych analiz finansowych. Ze względu na strukturę organizacyjną firmy Skanska, która swoją obsługę informatyczną posiada w innej lokalizacji niż reszta oddziałów, wdrożenie narzędzia powierzone miało zostać firmie zewnętrznej.

Potrzeby firmy

Głównym zadaniem narzędzia miało być ułatwienie i usprawnienie codziennych zadań w obszarze finansów i planowania. Platforma analityczno-raportowa miała umożliwić agregację i wyliczenie danych finansowych i niefinansowych z poziomu projektów na poziom krajowy i regionu, ułatwiając tym samym komunikację pomiędzy kierownikami projektów i kadrą zarządzającą oraz raportowanie do kontrolera finansowego firmy. Dane pochodziły z systemów źródłowych różnych spółek grupy – systemu ERP MS Dynamics AX oraz dedykowanego systemu ERP KORAB.

Założono więc następujące cele:

 • konsolidacja danych z wielu źródeł i systemów w jednym miejscu,
 • rezygnacja z systemu finansowego jako środka ciężkości firmy i tworzenia jednego systemu dla wszystkich użytkowników,
 • szybka oraz łatwa skalowalność utworzonych już raportów – dla nowych regionów, krajów, departamentów,
 • utworzenie platformy do zarządzania dla firmy w Europie.

Największe wyzwania w projekcie

Nadrzędnym celem projektowym była potrzeba prezentacji wielu rodzajów danych (kalkulowane dane finansowe, niefinansowe, opisowe) w różnych perspektywach czasowych, w kompleksowych raportach i zgodnie z precyzyjnymi wymaganiami w organizacji, która posiada własne systemy finansowe w każdym kraju. Dodatkowym celem było utworzenie jednej platformy decyzyjnej dla wszystkich krajów regionu w jak najkrótszym czasie.

Rozwiązanie

Dobór właściwego rozwiązania Business Intelligence i jego wdrożenie powierzono specjalistom z firmy Inetum. Współpraca z wiodącymi dostawcami narzędzi Qlik, Microsoft, IBM i SAP oraz idąca za tym możliwość wyboru najbardziej optymalnego z nich, była jedynym z czynników wyboru partnera wdrożeniowego.

Najbardziej optymalnym narzędziem BI, spełniającym potrzeby firmy, okazała się platforma QlikView – nowoczesne, pełnowymiarowe rozwiązanie analityczno-raportowe służące do analiz danych transakcyjnych. Intuicyjność i łatwość w obsłudze to cechy, które przyczyniły się do wyboru tego rozwiązania biznesowego.

quote person - Wdrożenie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView

Etap wdrożenia aplikacji zakończony został pełnym sukcesem, a samo narzędzie zrewolucjonizowało pracę w firmie. W imieniu firmy Skanska rekomenduję firmę Inetum jako solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego w obszarze rozwiązań Business Intelligence. Rozległa wiedza techniczna, doświadczenie i elastyczność specjalistów firmy Inetum przyczyniły się do powodzenia projektu.

quote person - Wdrożenie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView

Kamil Lubiejewski, Manager ds. Finansowych w Skanska Property Poland

Źródła danych

 • 4 kraje, 40 firm i 10 podregionów w jednej aplikacji,
 • planowanie strategiczne na lata 2014-24,
 • aplikacja wielowalutowa (EUR, SEK, PLN, HUF, CZK, RON),
 • zasilenie danymi co 30 minut,
 • dane projektowe importowane z systemu generalnego wykonawcy.

Raporty grupowe i lokalne

 • planowanie zakupu, gruntów, czasu rozpoczęcia i sprzedaży inwestycji,
 • modelowanie wariantów wyjścia z inwestycji,
 • bilans i Rachunek Wyników w ujęciu korporacyjnym i statutowym,
 • raporty kosztów operacyjnych oraz zarządzania nieruchomościami,
 • analityka kosztów projektowych,
 • możliwość przejścia z ksiąg lokalnych do korporacyjnych;

Moduł planowania

 • prognozowanie kosztów działalności operacyjnej,
 • prognozowanie kosztów projektowych.

Zakładka Executive Summary

 • podsumowanie głównych wskaźników raportowych na poziomie planu i wersji planu,
 • wykresy prezentujące wartości dzierżawy, wydajności oraz rentowności inwestycji,
 • szczegółowy raport skupiający się na jednym wybranym wskaźniku.

Technologie

W projekcie wykorzystano narzędzia analityczno-raportowe QlikView oraz hurtownię danych w Microsoft SQL Server (Axapta).

Korzyści z wdrożenia

 • łatwa w obsłudze intuicyjna aplikacja,
 • konsolidacja wielu źródeł danych w jednej aplikacji,
 • implementacja „w lot” – liczona w dniach, nie miesiącach,
 • dostępność na urządzeniach mobilnych,
 • skalowalne rozwiązanie tworzone przez użytkowników biznesowych,
 • elastyczność czasowa generowanych raportów – wszystkie raporty dostępne dla miesiąca, kwartału, roku, narastająco lub w okresie dla dowolnego wymiaru biznesowego,
 • możliwość wielowymiarowej analizy – przy dowolnym wyborze parametrów,
 • funkcja exportu transakcji – każdy raport umożliwia wejście w dane i eksport transakcji z danej pozycji

O kliencie

Skanska Property Poland Sp. z o.o – Lider branży budowlanej i deweloperskiej, działający na wybranych rynkach w Europie i Ameryce Północnej. Firma Skanska Property we wszystkich realizowanych przez siebie projektach stawia na innowacyjność, zrównoważonym rozwój oraz harmonijne integrowanie wybudowanych przez siebie obiektów z istniejącą już strukturą miejską.