Transformacja chmurowa szwajcarskiego producenta maszyn przemysłowych

Logo Bystronic

Kraj: Szwajcaria

Sektor: Przemysł 4.0

Usługi: Oprogramowanie dedykowane, Usługi chmurowe

Obszar: .NET, Azure, C#, PLC, QA

Transformacja chmurowa szwajcarskiego producenta maszyn przemysłowych

Bystronic jest wiodącym dostawcą systemów do obróbki blachy, stawiającym na automatyzację procesów produkcyjnych. Inetum wspiera klienta we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 w różnych obszarach technologicznych.

Przemysł ciężki jest gałęzią gospodarki, która konsekwentnie korzysta ze sprawdzonych rozwiązań. Z drugiej strony jednak powstają tutaj najbardziej zaawansowane i najnowocześniejsze rozwiązania Przemysłu 4.0. Nowoczesna automatyka przemysłowa, wszechobecne oprogramowanie oraz wyzwania, z którymi do tej pory mierzyły się głównie firmy tworzące oprogramowanie, to teraz codzienność firm z tego sektora.

Firma Bystronic kładzie duży nacisk na to, aby produkowane maszyny odpowiadały aktualnym potrzebom klientów. Rozwój urządzeń, a także wprowadzanie do oferty rozwiązań wspierających inteligentne fabryki wymaga od niej inwestycji w projekty IT. Firma wcześniej wykorzystywała do tego własne zespoły, jednak nie zawsze przynosiło to oczekiwane rezultaty. Dlatego zarząd zdecydował się na znalezienie partnera technologicznego do audytu i optymalizacji istniejących rozwiązań, posiadającego kompetencje niezbędne do wdrożenia i utrzymania dedykowanych systemów.

Multidyscyplinarne wsparcie partnera nearshoringowego

Początki współpracy sięgają 2016 roku. Otwartość i elastyczne podejście, a także gotowość do realizacji projektów spoza głównego obszaru działania naszej firmy, zdecydowały, że w krótkim czasie zbudowaliśmy dla klienta zespół o niszowych kompetencjach w obszarze PLC.

Obecnie w skład cross-technologicznego zespołu wchodzą inżynierowie mający doświadczenie w dziedzinie automatyki przemysłowej, systemów sterowania i nowoczesnych rozwiązań w przemyśle maszynowym, a także programiści .NET i inżynierowie Azure Cloud, programiści mobilni oraz testerzy oprogramowania.

Specjaliści Inetum współpracują z międzynarodowymi zespołami developerskimi klienta oraz jego Project Managerami w poniżej opisanych projektach.

APLIKACJA DO AUTOMATYZACJI PROCESÓW KONFIGURACYJNYCH W AZURE CLOUD

Do obróbki różnych rodzajów metalu potrzebne są różne ustawienia maszyn (np. ze względu na grubość danego materiału), a kombinacji parametrów są tysiące, a nawet setki tysięcy. Nad dopracowywaniem istniejących i opracowywaniem nowych kombinacji parametrów maszyn nieustannie pracuje dedykowany dział.

Kilka razy w roku serwisanci rozsyłali do każdego klienta końcowego tysiące parametrów konfiguracyjnych maszyn. Bystronic nie posiadał dedykowanego systemu do przesyłania plików konfiguracyjnych, dlatego potrzebował rozwiązania, które ułatwiłoby i przyspieszyło konfigurację maszyn laserowych służących do obróbki materiałów oraz zapewniłoby bezpieczeństwo i poufność danych.

Celem projektu, do którego dołączyli nasi specjaliści, było stworzenie aplikacji automatyzującej procesy konfiguracyjne maszyn laserowych.

Wyzwania:

 • centralizacja danych,
 • zabezpieczenie dystrybucji poufnych danych,
 • integracja aplikacji i systemów klienta,
 • usprawnienie przepływu danych pomiędzy centralną bazą danych a maszynami klientów końcowych,
 • przyspieszenie procesu konfiguracji maszyny,
 • uproszczenie obsługi klienta i czynności serwisowych.

Rozwiązanie

Do realizacji PoC został zaangażowany certyfikowany architekt Microsoft Azure z Inetum. W ramach projektu przygotowywana została dedykowana aplikacja Baza Danych Parametrów, która umożliwia centralizację parametrów konfiguracyjnych stosowanych w maszynach laserowych.

Dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze Azure wszyscy zainteresowani danymi parametrycznymi, zarówno z organizacji klienta, jak i użytkownicy końcowi / operatorzy maszyn, mogą wyszukiwać i pobierać pliki konfiguracyjne z chmury, zgodnie z ustalonymi uprawnieniami, z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności danych.

Aplikacja daje także możliwość przesyłania plików konfiguracyjnych na serwer, gdzie są dostępne dla producenta. Dzięki temu pracownicy klienta mogą przeprowadzić analizę danych w celach optymalizacyjnych oraz udzielić wsparcia w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Dzięki wykorzystaniu chmury firma może bardzo szybko reagować na zgłoszenia użytkowników oraz na bieżąco dokonywać modyfikacji.

Wdrożenie infrastruktury chmurowej Microsoft Azure


W ramach realizacji długofalowej strategii klient postanowił przenieść infrastrukturę do chmury Microsoft Azure. Wpływ na decyzję miały przede wszystkim:

 • skalowalność i możliwość szybkiego tworzenia środowisk,
 • bezpieczeństwo,
 • optymalizacja kosztów,
 • zarządzanie infrastrukturą.

Usługi Microsoft Azure wykorzystywane w projekcie

Stworzona architektura obejmuje szereg usług oferowanych przez dostawcę chmury, w tym integrację z GitHubem, Azure Webhook, App Services, Container Registry, Azure Blob Storage, Azure Active Directory, Azure SQL Database, Azure Key Vault i wiele innych.

Technologie i narzędzia

.NET 6.0, C#, Blazor, ASP.NET Web APIs, REST, Azure Cloud

Podstawowe założenia tworzonego rozwiązania i docelowe korzyści dla klienta końcowego

 • szybsza konfiguracja maszyn i wdrażanie zmian optymalizacyjnych,
 • wszystkie produkty, systemy i aplikacje klienta będą korzystały ze scentralizowanej bazy danych,
 • serwisanci nie muszą odwiedzać klientów w celu ustalenia parametrów obróbki danego materiału,
 • możliwość bieżącej modyfikacji i optymalizacji maszyn.

ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ .NET

Celem współpracy jest bieżące wdrażanie zlecanych zadań w wewnętrznych projektach, m.in.:

 • BySoft – dedykowany system CAD/CAM, zapewniający wszystkie niezbędne funkcje do produkcji elementów metalowych (obliczenia, modele 3D, planowanie i monitorowania procesu obróbki).
 • ByVisionCutting – oprogramowanie dla operatorów maszyn, obsługujące interfejs na panelu operatorskim. Umożliwia wybór projektu i materiału do obróbki oraz zarządzanie procesem produkcyjnym z poziomu maszyny.
 • RAMDumpAnalyzer – aplikacja dla serwisantów maszyn i systemów do analizy stanu systemu (maszyny laserowe, automatyzacja transportu materiałów itp.).
 • MMI ByTransCross – aplikacja do obsługi systemu automatyzacji załadunku i rozładunku materiału do obróbki laserem.
 • Parameter Editor – Aplikacja do automatyzacji procesu aktualizacji istniejących i przygotowania nowych konfiguracji. Rozwiązanie pozwoliło skrócić czas pracy dwóch osób z około 4 dni roboczych w każdym miesiącu do około 2 godzin.
 • Parameter Database – aplikacja do gromadzenia plików konfiguracyjnych dla maszyn laserowych.
 • ByVisionTube – aplikacja do konfiguracji trójwymiarowego cięcia, np. rur.
quote person - Transformacja chmurowa szwajcarskiego producenta maszyn przemysłowych

Pomimo że rzuciliśmy wyzwanie rozwoju nieznanego im systemu produkcyjnego, programiści Inetum bardzo dobrze się przystosowali. Są cierpliwi, przynoszą przemyślane zalecenia i kierują sprawy we właściwym kierunku.

quote person - Transformacja chmurowa szwajcarskiego producenta maszyn przemysłowych

, Head of Digital Operations w Bystronic

Technologie i narzędzia

WPF, C#, .NET, Visual Studio

Korzyści dla klienta

 • wsparcie multidyscyplinarnego zespołu doświadczonych specjalistów, zarówno w projektach wewnętrznych, jak i u klientów końcowych,
 • dostęp do niszowych kompetencji umożliwiający sprawne wdrażanie zmian i innowacji w tworzonych rozwiązaniach,
 • dostęp do know-how w zakresie tworzenia architektury i aplikacji chmurowych, które pozwoliło na realizację przyjętej strategii Industry 4.0,
 • zmniejszenie długu technologicznego.

WDROŻENIE NOWEJ STRATEGII TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA

Celem projektu było usystematyzowanie procesów testowych dla projektów wewnętrznych firmy.

W ramach usługi przygotowano wzór strategii testów, w tym proces testowy, strategie w zakresie narzędzi testowych dla projektu prowadzonego przez klienta. Prace wykonywane są w postaci testów manualnych, jak i automatycznych w narzędziu TestComplete.

quote person - Transformacja chmurowa szwajcarskiego producenta maszyn przemysłowych

Specjaliści QA z Inetum poznali specyfikę naszej działalności, dzięki czemu w sposób skuteczny zareagowali na bieżące wyzwania. Dzielą się także wiedzą w obszarze zwinnej metodologii pracy, którą przyjęliśmy, co niewątpliwie przyczynia się do sukcesu naszych wspólnych projektów. W erze cyfrowej transformacji bardzo doceniamy również dostęp do wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów IT, szybki czas reakcji i skalowalność zespołów.

quote person - Transformacja chmurowa szwajcarskiego producenta maszyn przemysłowych

, Head of Digital Products & Services w Bystronic

Technologie i narzędzia

.NET, JIRA (+Confluence), TeamCity, TestComplete, TestRail.

USPRAWNIENIE PROCESÓW PRODUKCJI

Projekt obejmował rozwój oprogramowania przemysłowego PLC (oprogramowanie PLC Beckhoff) w ramach systemu sterowania maszynami produkowanymi przez firmę oraz systemu transportu materiałów.

Celem projektu było skrócenie i usprawnienie procesu produkcji poprzez optymalizację pracy układów sterowania maszyn, za który odpowiadają inżynierowie PLC.

Zmiana wewnętrznych algorytmów wymiany danych w sterownikach PLC zmniejszyła obciążenie procesora z prawie 100% do mniej niż 30%. Dzięki temu nie było już potrzeby modernizacji sterownika PLC na wyższy, wydajniejszy, ale też znacznie droższy model.

Optymalizacja procedury migawek systemowych do celów serwisowych skróciła czas zapisywania migawek z 90 sekund do mniej niż jednej sekundy oraz sprawiła, że cała procedura jest bardziej efektywna i znacznie bardziej niezawodna.

Technologie

Sterowniki Beckhoff programowane w języku STL, napędy i enkodery Beckhoff, biblioteka Motion, wymiana danych między sterownikami i innymi urządzeniami w oparciu o Ethercat i OPC UA.

Korzyści biznesowe

 • poprawa wydajności wymiany danych sterownika,
 • wzrost efektywności i jakości procedury serwisowej.

WSPARCIE PROGRAMISTÓW PLC WE WDROŻENIU W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANEGO MAGAZYNU

Celem projektu realizowanego dla firmy Bystronic było wdrożenie wielopoziomowego, w pełni zautomatyzowanego magazynu.

Zadaniem było stworzenie systemu szybkiego i zorganizowanego dostępu do ciężkich materiałów i ładunków. Projektowane rozwiązanie obejmuje automatyzację systemu działającego w oparciu o system korytarzy, maszyn SRS (Storage Retrieval System), stacji materiałowych, stacji transferowych oraz kaset – czyli metalowych klatek służących do przechowywania produktów.

Firma Inetum dostarczyła kompetencje programistów PLC, którzy byli odpowiedzialni za stworzenie interfejsu bazy danych po stronie PLC, a także obsługę samej windy: sterowanie osiami oraz napędami, wprowadzenie autorskiego systemu programowalnych sekwencji, obsługę modułów bezpieczeństwa oraz niezależnych stacji operatorskich, z wizualizacją przez WWW. Klient docelowy jest producentem kabin do sprzętu ciężkiego i traktorów na masową skalę. Fabryka znajduje się w Turcji w zorganizowanej strefie przemysłowej w Balikesir.

Technologie

PLC, Twincat Motion, Antil AWS

Korzyści biznesowe

 • aplikacja wzbogacona o nowe funkcjonalności,
 • nowy interfejs użytkownika aplikacji,
 • rozwinięta część backendowa,
 • Lepszy User Experience.

O kliencie

Bystronic Laser AG – wiodący dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań do obróbki blachy, stawiający na automatyzację całego przepływu materiałów i danych w łańcuchu procesu cięcia i gięcia.