System do analizy danych historycznych

Logo Solita

Kraj: Holandia

Sektor: IT

Usługi: Hurtownie danych

Obszar: Oracle, SAP Business Objects

System do analizy danych historycznych

Gromadzenie dużej ilości danych pochodzących z 30 serwerów sieciowych operatora komórkowego oraz ich integracja na ujednoliconej platformie raportowej – to główne cele, którym miała sprostać nowa hurtownia danych.

Potrzeba

Dotychczasowy system firmy mógł wprawdzie monitorować bieżący stan sieci oraz generować ostrzeżenia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu, nie mógł jednak w żaden sposób przechowywać danych atomowych przez okres dłuższy niż 7 dni. System nie posiadał również możliwości raportowania czy analizy danych historycznych. To właśnie było główną przyczyną podjęcia decyzji o stworzeniu hurtowni danych – Traffic Data Warehouse (TDW).

Wdrożenie nowego narzędzia miało na celu:

 • Stworzenie jednolitej platformy raportowej gromadzącej dane z wielu źródeł,
 • Uporządkowanie i przejrzystość informacji,
 • Zwiększenie możliwości raportowania.

Rozwiązanie – Traffic Data Warehouse

System analizy danych historycznych miał zunifikować dane zebrane z 30 oddzielnych systemów źródłowych (serwerów sieci komórkowych) przy użyciu różnych mechanizmów integracji (w tym przez usługi webowe – jako w jednym z trzech takich projektów w Europie w tym czasie – usług sieciowych). Została stworzona hurtownia danych, która jest w stanie przetworzyć do 1,5 GB danych na pięć minut, a wielkość repozytorium wynosi 12 TB. W hurtowni danych zainstalowano platformę analityczną SAP BusinessObjects Enterprise, która umożliwiła użytkownikom:

 • przygotowanie raportów, korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej (wprowadzono ok. 300 predefiniowanych raportów, dotyczących czterech różnych obszarów biznesowych),
 • automatyczne obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI),
 • analizę aktualnych trendów,
 • generowanie ostrzeżeń za pośrednictwem SMS, SNMP, wiadomości e-mail.

Pełna integracja

Operator sieci komórkowej otrzymał kompletną platformę, integrującą dane z wielu źródeł zewnętrznych. Platforma stanowi miejsce przechowywania danych przychodzących oraz sama w sobie jest źródłem informacji dla różnych systemów krajowych sieci komórkowych.
Komunikacja z systemami zewnętrznymi została stworzona w oparciu o zróżnicowane technologie (SOAP, SNMP, pliki płaskie, połączenia z bazami danych).

Dostęp do wiarygodnej informacji

Ujednolicona platforma umożliwiła łatwy dostęp do rzetelnych danych pochodzących z różnych źródeł. Dzięki użyciu terminologii biznesowej wielopoziomowa struktura porządkowania informacji (dane atomowe, godzinne, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne zbiory danych) jest bez najmniejszego problemu rozumiana przez analityków. Obsługa systemu, pomimo swojej złożoności oraz ogromnej ilości zbieranych informacji, jest całkowicie przejrzysta dla każdego użytkownika.

Analiza i raportowanie

Wdrożone narzędzia SAP BusinessObjects zapewniły ogromne możliwości raportowania i spełniły nawet najbardziej skomplikowane wymagania. Zestaw predefiniowanych sprawozdań składa się z raportów dostarczanych przez wiadomości e-mail lub ftp (w natywnych formatach BusinessObjects, xls oraz pdf). Ponadto, system zapewnia możliwość analizowania trendów w sieci oraz monitorowania wszelkich rozbieżnych wartości.

Skalowalność – czyli jeszcze więcej danych

Użyte w projekcie technologie sprawiają, że jest on wyjątkowo elastyczny i może ewoluować wraz z rozwojem firmy. Już teraz jest przygotowany na to, by wraz z wprowadzeniem nowych serwerów sieci komórkowych gromadzić jeszcze większe ilości cennych danych.

Zespół projektowy

Projekt został zrealizowany przez międzynarodowy zespół, zarządzany w Finlandii, a właściwa instalacja hurtowni miała miejsce w Hiszpanii i Kolumbii. Cała grupa projektowo-wdrożeniowa składała się wyłącznie z polskich specjalistów Inetum.

quote person - System do analizy danych historycznych

Proces realizacji projektu, prowadzony przez specjalistów Inetum, charakteryzuje się efektywnością, profesjonalizmem oraz terminowością.

quote person - System do analizy danych historycznych

Karri Mustonen, Subcontracting Manager w Solita

Korzyści biznesowe

 • Pełna integracja danych pochodzących z różnych systemów.
 • Dostęp do intuicyjnej platformy informacyjnej o przejrzystej strukturze danych
 • Narzędzia analityczno-raportowe pomocne w monitorowaniu trendów oraz podejmowaniu decyzji.
 • Duża elastyczność wdrożonego rozwiązania pozwalająca na gromadzenie danych do kolejnych źródeł.

Technologie

W projekcie wykorzystano technologie Linux RedHat, Oracle 10g + ASM + RAC, SOAP, SAP BusinessObjects Enterprise XI R2, SNMP oraz SAP BusinessObjects Data Integrator.

O kliencie

SOLITA Oy – firma usługowa wdrażająca rozwiązania Business Intelligence oraz oprogramowanie dedykowane.