Skanska CD-Control System

Logo Skanska

Kraj: Polska, Projekt międzynarodowy

Sektor: Nieruchomości

Usługi: Business Intelligence, Hurtownie danych, Oprogramowanie dedykowane

Obszar: .NET, Microsoft SQL Server, QlikView

Skanska CD-Control System

Deweloper powierzchni biurowych działający w ramach grupy Skanska poszukiwał rozwiązania, które ujednoliciłoby sposób zarządzania projektami w ramach europejskich oddziałów firmy w Polsce, Węgrzech, Rumunii oraz Czechach.

Potrzeba

Dotychczas, do zarządzania projektami w różnych oddziałach firmy wykorzystywano różne podejścia. Dane były wprowadzane za pośrednictwem kilku systemów, w tym Korab, Axapta, ExOpen oraz Excel. W efekcie te same wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) w różnych oddziałach były obliczane na różny sposób.

Klient poszukiwał rozwiązania, które zapewni jednolity proces wprowadzania danych oraz analizy skuteczności działań we wszystkich oddziałach.

Cel

Głównym zadaniem w projekcie było stworzenie aplikacji wspierającej procesy prognozowania, planowania i budżetowania. System miał składać się z trzech odrębnych modułów:

 • Aplikacji webowej do wprowadzania danych przez użytkowników napisanej w technologii .NET,
 • Hurtowni danych opartej o rozwiązania MS SQL Server,
 • Środowiska raportowego zbudowanego na platformie QlikView.

Wyzwania

Podczas realizacji projektu zespół specjalistów z Inetum musiał zmierzyć się z restrykcyjnymi ramami czasowymi projektu oraz wprowadzanymi w trakcie trwania projektu zmianom. Sam system posiadał skomplikowaną logikę biznesową, której zadaniem było spełnienie oczekiwań różnych grup użytkowników, zarówno na poziomie centralnym, jak i w wielonarodowościowych oddziałach firmy.

Grupy użytkowników:

 • wyszukiwanie terenów pod inwestycje
 • wyszukiwanie najemców, leasing, zarządzanie, umowy
 • sprzedaż powierzchni, weryfikacja sytuacji na rynku (per oddział)
 • Informacje globalne, wyniki finansowe dla całej grupy

Rozwiązanie

Zespół projektowy Inetum składający się z programistów .NET, specjalistów Business Intelligence w technologii QlikView oraz inżynierów hurtowni danych, w założonym czasie zrealizował wizję klienta. Nasz zespół odpowiadał za całość rozwiązania zarówno od strony opracowania technologicznego, jak i realizacji. W trakcie trwania projektu Inetum koordynowała prace prowadzone przez inne zewnętrzne firmy.

Powstały system jest zintegrowany z zewnętrznymi systemami klienta (Korab, Axapta, ExOpen, HFM) i posiada kluczowe z punktu widzenia biznesu klienta funkcjonalności, takie jak:

 • Formularze do wprowadzania danych o planowanych i prowadzonych projektach
 • Lista najemców
 • Raport zysków na projekcie
 • Raport kosztów zaksięgowanych i planowanych
 • Zbiór raportów finansowych w QlikView
 • Moduł do weryfikacji i przygotowywania sprawozdań finansowych na potrzeby giełdy
 • Moduł Sales & Administration do zarządzania informacją o ludziach/kadrą. Administracyjno-płacowy. Jakie generuje koszty. Do prognozowania budżetu.

Wdrożenie systemu ujednoliciło sposób zarządzania projektami w ramach oddziałów europejskich (Polska, Węgry, Rumunia, Czechy). Powstało scentralizowane miejsce przechowywania danych (wcześniej dane były rozrzucone po wielu systemach i plikach arkuszy kalkulacyjnych). Menadżerowie zyskali szybki dostęp do czytelnych raportów w czasie rzeczywistym dzięki QlikView. Z systemu korzysta ok. 50 managerów z różnych działów.

quote person - Skanska CD-Control System

Jesteśmy wdzięczni za wzajemne zaufanie i transparentną strategię realizacji projektu. Niektóre etapy projektu były realizowane w bardzo restrykcyjnych ramach czasowych i doceniamy elastyczność, którą wykazała firma Inetum w zakresie skalowania zasobów projektowych.

quote person - Skanska CD-Control System

Peter Beres, BU Controlling Manager w Skanska

Dalszy rozwój

Po wdrożeniu systemu wg przyjętych założeń, z czasem okazało się, że model ładowania danych do QlikView nie spełnia oczekiwań użytkowników. Głównym problemem było opóźnienie z jakim wprowadzone do systemu dane pojawiały się w aplikacjach raportowych. Dlatego też podjęto decyzję o stworzeniu od zera dedykowanego systemu raportowego bazującego na technologiach webowych, co ostatecznie zapewniło synchronizację danych w czasie rzeczywistym.

Refaktoring aplikacji

Wraz z rozwojem dedykowanej aplikacji webowej i dodaniu nowych funkcjonalności oraz modyfikacji, które zgłaszają użytkownicy, pojawiła się potrzeba przepisania aplikacji od nowa. Celem refaktoringu kody jest przyspieszenie działania aplikacji, a także zbudowanie jej w oparciu o nowsze technologie, które zapewnią stabilność podczas dalszych prac developerskich.

Technologie

Do stworzenia aplikacji webowej wykorzystano technologie ASP.NET MVC 5, Telerik Controls, jQuery oraz MS SQL Server 2016. Następna wersja aplikacji powstaje w oparciu o Vue.js, ASP.NET Core, Web API, RabbitMQ oraz architekturę CQRS.

Korzyści biznesowe

 • Wszystkie odziały w ramach CDE korzystają z jednego systemu do planowania projektów
 • Pracownicy we wszystkich oddziałach CDE pracują w ten sam sposób
 • Zcentralizowane miejsce wprowadzania danych (wcześniej dane były rozrzucone po wielu systemach i plikach arkuszy kalkulacyjnych)
 • Łatwy dostęp do czytelnych raportów dzięki QlikView

O kliencie

Skanska Property Poland Sp. z o.o – Lider branży budowlanej i deweloperskiej, działający na wybranych rynkach w Europie i Ameryce Północnej. Firma Skanska Property we wszystkich realizowanych przez siebie projektach stawia na innowacyjność, zrównoważonym rozwój oraz harmonijne integrowanie wybudowanych przez siebie obiektów z istniejącą już strukturą miejską.