Zarządzanie ryzykiem

Skuteczne sterowanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem obejmuje przedsięwzięcia mające na celu planową i celową analizę oraz sterowanie ryzykami występującymi w działalności bankowej, a także kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.

Dzięki skalowalnej architekturze, opartej na otwartym modelu danych i elastycznych mechanizmach analitycznych, kdprevent™ AFS konsoliduje  zarówno pozytywną jak i negatywną informacje o klientach, rachunkach, operacjach, produktach (nie tylko kredytowych), pracownikach i tworzy centralne repozytorium danych do monitorowania poziomu kluczowych aspektów ryzyka działalności bankowej. Dzięki temu pełni charakter narzędzia prewencyjnego, zapobiegającego nawiązaniu relacji z klientami niepożądanymi.

Korzyści z implementacji narzędzia:

 • Posiada Bazę Incydentów Zagrażających Bezpieczeństwu Czynności Bankowych (BIZBCB), która pozwala na rejestrowanie informacji o osobach fizycznych, podmiotach gospodarczych oraz zdarzeniach poza kontekstem systemów dedykowanych do obsługi obecnych klientów.
 • Pozwala również analizować szerokie zasoby informacyjne i monitorować poziom ryzyka związany z wszelkimi procesami i operacjami (jak na przykład złożenie wniosku kredytowego czy zlecenie przelewu przez Internet) kdprevent™ AFS podczas codziennego przetwarzania w sposób automatyczny implementuje złożone zestawy reguł obserwacyjnych, na podstawie których generuje alerty dotyczące typowych i znanych mechanizmów nadużyć.
 • Dodatkowo analitycy mogą samodzielnie i ad-hoc definiować własne schematy, które skuteczne będą również w przypadku zdarzeń nietypowych, nawet jednorazowych, a co za tym idzie również podjąć działania nietypowe i uprzedzić nieuczciwych klientów czy pracowników zanim doprowadzą do nieodwracalnych strat.

Funkcjonalności

 • Konfiguracja algorytmów oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami Klienta
 • Gromadzenie informacji o klientach
 • Raportowanie

Wspiera procesy

 • Onboarding
 • Przeprowadzanie i aktualizowanie oceny ryzyka
 • Whistleblowing
 • Analiza informacji o beneficjentach rzeczywistych
 • Weryfikacja kontrahentów
 • Przeciwdziałanie prania pieniędzy – AML
 • Zapobiegania finansowania terroryzmu

ZAPYTAJ EKSPERTA

Małgorzata Mierzwa-Trybuła

Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.