Zapobieganie finansowaniu terroryzmu

Systemy w walce z terroryzmem

Kolejne dyrektywy AML Unii Europejskiej poszerzają zakres czynności związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz poszerzają listę instytucji obowiązanych do ich przestrzegania.

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza m.in. banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), lombardy, podmioty świadczące usługi i pośredniczące w zakresie wymiany walut wirtualnych, pośredników nieruchomości, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną – przyjmujące płatność w gotówce o wartości min. 10 000 euro.

Funkcjonalności

  • Analiza transakcji i ich wstrzymywanie
  • Ocena ryzyka współpracy z określonymi klientami
  • Weryfikacja na listach sankcyjnych
  • Obsługa alertów

Wspiera procesy

  • Monitoring transakcji
  • Weryfikacja kontrahentów
  • Procesy compliance

ZAPYTAJ EKSPERTA

Małgorzata Mierzwa-Trybuła

Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.