Scoring

Ocena ryzyka kredytowego

Metoda, która umożliwia ocenę wiarygodności pożyczkobiorcy, ocenę ryzyka kredytowego oraz oszacowanie, czy dana osoba będzie miała problem z terminowym oddaniem gotówki.

Mówiąc prościej, profil potencjalnego klienta jest porównywany z profilem innych osób, które otrzymały już pożyczkę czy kredyt.

Wynik ma postać punktową. Im liczba punktów jest wyższa i zbliżona do wyniku osoby terminowo spłacającej należność, tym wnioskujący jest dla banku mniej ryzykownym klientem. instytucja finansowa będzie bardziej skłonna udzielić mu kredytu czy pożyczki.

Funkcjonalność

  • Scoring użytkowy (application scoring) – scoring aplikacyjny – Wykorzystywany jest do oceny nowych klientów. Na podstawie analizy danych dotyczących kredytobiorców, którzy otrzymali w przeszłości kredyt, jest budowana karta scoringowa. Stosowany jest przez banki, ubezpieczalnie oraz przedsiębiorstwa wysyłkowe.
  • Scoring behawioralny (behavioural scoring) – używany do oceny stałych klientów, którzy korzystają już z oferty kredytodawcy. Odpowiada czy klient spełnia określone warunki, aby zaoferować mu dodatkowy produkt z oferty np. zaoferować klientowi dodatkowy kredyt, zwiększyć limit karty.
  • Scoring zysku – skupia się na osiągnięciu maksymalnego zysku, a nie ograniczaniu ryzyka kredytowego. Trzeba określić politykę sprzedażową, czyli czy bardziej opłaca się maksymalizować zysk na kliencie, czy zysk na produkcie.

Wspiera procesy

  • Segmentacja klientów
  • Złożone procesy decyzyjne
  • Ocena wiarygodności klientów
  • Profilowanie zachowań klientów
  • Analiza i tworzenie raportów

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.