Scoring

Ocena ryzyka kredytowego

Metoda, która umożliwia ocenę wiarygodności pożyczkobiorcy, ocenę ryzyka kredytowego oraz oszacowanie, czy dana osoba będzie miała problem z terminowym oddaniem gotówki.

Mówiąc prościej, profil potencjalnego klienta jest porównywany z profilem innych osób, które otrzymały już pożyczkę czy kredyt.

Wynik ma postać punktową. Im liczba punktów jest wyższa i zbliżona do wyniku osoby terminowo spłacającej należność, tym wnioskujący jest dla banku mniej ryzykownym klientem. instytucja finansowa będzie bardziej skłonna udzielić mu kredytu czy pożyczki.

Funkcjonalność

  • Scoring użytkowy (application scoring) – scoring aplikacyjny – Wykorzystywany jest do oceny nowych klientów. Na podstawie analizy danych dotyczących kredytobiorców, którzy otrzymali w przeszłości kredyt, jest budowana karta scoringowa. Stosowany jest przez banki, ubezpieczalnie oraz przedsiębiorstwa wysyłkowe.
  • Scoring behawioralny (behavioural scoring) – używany do oceny stałych klientów, którzy korzystają już z oferty kredytodawcy. Odpowiada czy klient spełnia określone warunki, aby zaoferować mu dodatkowy produkt z oferty np. zaoferować klientowi dodatkowy kredyt, zwiększyć limit karty.
  • Scoring zysku – skupia się na osiągnięciu maksymalnego zysku, a nie ograniczaniu ryzyka kredytowego. Trzeba określić politykę sprzedażową, czyli czy bardziej opłaca się maksymalizować zysk na kliencie, czy zysk na produkcie.

Wspiera procesy

  • Segmentacja klientów
  • Złożone procesy decyzyjne
  • Ocena wiarygodności klientów
  • Profilowanie zachowań klientów
  • Analiza i tworzenie raportów

ZAPYTAJ EKSPERTA

Małgorzata Mierzwa-Trybuła

Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.