Platforma kdprevent

Skuteczne wykrywanie i przeciwdziałanie

Platforma kdprevent  służy do wykrywania nietypowych, nieprzewidzianych i podejrzanych działań klientów instytucji finansowych. Kompleksowo wspiera przeciwdziałanie: praniu pieniędzy, nadużyciom, ryzyku kredytowemu i operacyjnemu, podnosi bezpieczeństwo transakcji internetowych i równocześnie wspiera spełnienie wymogów regulacyjnych.

Gdy takie działanie zostanie wykryte, kdprevent automatycznie powiadamia osoby odpowiedzialne, zgodnie z procesem zdefiniowanym przy pomocy mechanizmów workflow i case management.

Funkcjonalności

  • Automatyczne wykrywanie i przerywanie podejrzanych transakcji (np. SWIFT, SEPA, SIC itp.) i powiadamianie w czasie rzeczywistym.
  • Analiza wszelkich rodzajów ryzyka związanego z AML w czasie rzeczywistym w oparciu o modele ryzyka dla danego klienta. Umożliwia różne poziomy analizy, np. oddziałów, jednostek i kierowników ds. Klienta.
  • Monitorowanie płatności i transakcji.
  • Rejestr GIIF (poczekalnia, automatyczne raporty, wygodna integracja).

Wspiera procesy

  • Raportowanie do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML
  • Zapobieganie finansowaniu terroryzmu
  • KYC – Know Your Customer
  • KYT – Know Your Transaction
  • Zarządzanie ryzykiem

ZAPYTAJ EKSPERTA

Małgorzata Mierzwa-Trybuła

Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.