Fraudy kredytowe

Przewidywanie przyszłych zdarzeń

Dużym problemem w sektorze bankowym są próby wyłudzania środków finansowych, które dotykają podmioty świadczące usługi kredytowe. Aby wykrycie tego procederu było skuteczne, musi odbyć się bardzo szybko – w czasie pomiędzy złożeniem wniosku, a podpisaniem umowy kredytowej. C

oraz częściej problem ten dotyka sektor ubezpieczeniowy, niezbędne więc staje się posiadanie narzędzia do klasyfikacji klientów pod względem ryzyka i szybkiej identyfikacji prób oszustw finansowych na produktach kredytowych lub transakcjach finansowych zarówno przez Klientów jak i pracowników firmy.

Funkcjonalności

 • Konsolidacja online i weryfikacja informacji na temat wnioskodawcy i parametrów wniosku kredytowego
 • Automatyczne podejmowanie decyzji w oparciu o zdefiniowane zestawy reguł
 • Obsługa manualna decyzji w przypadkach, gdy wynik weryfikacji automatycznej nie jest jednoznaczny
 • Wspólny mechanizm do weryfikacji wniosków złożonych różnymi kanałami
 • Możliwość włączenia do procesu na dowolnym etapie życia wniosku kredytowego
 • Możliwość definiowania i testowania własnych reguł i strategii
 • Pełna historia procesu podejmowania decyzji do celów audytowych i obsługi ewentualnych reklamacji
 • Możliwość oznaczenia informacji z odrzuconego wniosku kredytowego jako skompromitowane
 • Obsługa czarnych list i białych list (np. numery rachunków, adresy IP, email, adresy, dokumenty tożsamości, numery kart płatniczych)

Wspiera procesy

 • Udzielanie kredytów i pożyczek
 • Ocena wiarygodności wnioskodawców
 • Procesy reklamacyjne
 • Wykrywanie przypadków nadużyć
 • Procesy audytowe

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.