DevOps

Zapewniamy ciągłość działania systemów i rozwiązań

DevOps nie jest ani narzędziem, ani techniką. To zmiana kultury organizacji. Ideą DevOps jest usprawnienie procesu dostarczania oprogramowania. DevOps to filozofia działania firmy stanowiąca część procesu Continuous Integration (CI) & Continuous Delivery (CD). Od planowania projektu do skuteczności operacyjnej. Osiągane jest ono na drodze lepszej współpracy wewnątrz organizacji i eliminacji barier komunikacyjnych. Szybkie dostarczanie oprogramowania wymaga współpracy zespołu programistów (Dev) i administratorów (Ops), a nierzadko także analityków biznesowych i kadry menadżerskiej.

Dlaczego my?

  • Ludzie – doświadczony zespół konsultantów
  • Projekty – dzielimy się dobrymi praktykami wypracowanymi w realizowanych projektach
  • Narzędzia – szeroki wachlarz technologii, różne potrzeby naszych klientów, dały nam możliwość sprawdzenie licznych narzędzi

Wspiera procesy

  • Infrastructure automation – budowa procesów wytwarzania oprogramowania, w ramach którego projektowanie i powoływanie środowisk rozwojowych będzie w pełni zautomatyzowane.
  • Deployment & monitoring automation – budowa procesów automatycznego powoływania i monitorowania środowisk rozwojowych.
  • Microservices architecture – usługi doradcze związane z projektowaniem środowisk mikroserwisów.

ZAPYTAJ EKSPERTA

Gabriela Stocka

Gabriela Stocka

Posiadam 7- letnie doświadczenie pracy w banku, w sprzedaży instrumentów finansowych oraz doradztwie inwestycyjnym. Dostarczam specjalistów do realizacji całych projektów dla firm oraz instytucji finansowych. Dzięki wysoko wykwalifikowanym osobom moi klienci otrzymują najlepsze możliwe rozwiązania.