Compliance

Monitorowanie i szybkie reagowanie

W firmach sektora finansowego Compliance jest ważnym obszarem działalności zapewniającym zgodność z regulacjami prawnymi. Odpowiedzialny za nie, Compliance officer, podlega bezpośrednio Zarządowi, co reguluje odpowiednia ustawa.

Przy wzroście ilości transakcji, klientów i źródeł danych przybywa obowiązków związanych z regulacjami, a tym samym zachodzi potrzeba używania odpowiednich narzędzi do monitorowania, szybkiego reagowania oraz raportowania.

Wszystkie te elementy zapewnia platforma  kdprevent™, nasze sztandarowe rozwiązanie, która  ma na celu zapewnienie zgodności i kontrolę procesów, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów. Nasza firma stale udoskonala platformę aby dostosować ją do najnowszych osiągnięć rynkowych i regulacyjnych. W związku z tym rozwiązanie to spełnia europejskie, krajowe i międzynarodowe wymagania ustawowe, łącząc jednocześnie metody analizy danych z wiedzą ekspertów ds. zgodności.

Funkcjonalności

 • Monitorowanie ryzyka
 • Alerty z obsługą workflow i hierarchii
 • Elastyczny w konfiguracji i integracji danych
 • Precyzyjne zarządzanie uprawnieniami
 • Raportowanie
 • Rejestr GIIF (poczekalnia, automatyczne raporty, wygodna integracja).

Wspiera procesy

 • Raportowanie do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Monitorowanie transakcji
 • Onboarding dla klientów i pracowników
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Przeciwdziałanie korupcji i wyłudzeniom finansowym

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.