Baza incydentów

Pozyskiwanie cennych informacji

Współpraca z klientami to także pozyskiwanie informacji o nich. Efektywne wykorzystanie tych informacji wymaga narzędzia, które pozwoli na klasyfikację informacji, budowanie relacji pomiędzy poszczególnymi wpisami,dokumentowanie źródła pochodzenia informacji oraz ich szybka analiza. Taka baza to często informacje poufne, dlatego ważne jest precyzyjne określanie dostępu do poszczególnych rodzajów danych.

System AntiFraud Hub posiada dedykowany moduł do zarządzania informacją o klientach i pracownikach, który łączy wszystkie te cechy i pozwala na ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Funkcjonalność

  • Zarządzanie danymi podmiotów
  • Czarne i białe listy “ad-hoc”, np. rachunki zaufane, dokumenty zastrzeżone, podmioty podwyższonego ryzyka
  • Zarządzanie danymi geolokacyjnymi
  • Zarządzanie kategoriami informacji
  • Zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych rodzajów informacji
  • Fuzzy matching w wyszukiwaniu

Wspiera procesy

  • Zarządzanie informacją negatywną
  • Analiza antyfraudowa transakcji i wniosków kredytowych
  • Procesy decyzyjne
  • Analityka śledcza

ZAPYTAJ EKSPERTA

Małgorzata Mierzwa-Trybuła

Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.