Baza incydentów

Pozyskiwanie cennych informacji

Współpraca z klientami to także pozyskiwanie informacji o nich. Efektywne wykorzystanie tych informacji wymaga narzędzia, które pozwoli na klasyfikację informacji, budowanie relacji pomiędzy poszczególnymi wpisami,dokumentowanie źródła pochodzenia informacji oraz ich szybka analiza. Taka baza to często informacje poufne, dlatego ważne jest precyzyjne określanie dostępu do poszczególnych rodzajów danych.

System AntiFraud Hub posiada dedykowany moduł do zarządzania informacją o klientach i pracownikach, który łączy wszystkie te cechy i pozwala na ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Funkcjonalność

  • Zarządzanie danymi podmiotów
  • Czarne i białe listy “ad-hoc”, np. rachunki zaufane, dokumenty zastrzeżone, podmioty podwyższonego ryzyka
  • Zarządzanie danymi geolokacyjnymi
  • Zarządzanie kategoriami informacji
  • Zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych rodzajów informacji
  • Fuzzy matching w wyszukiwaniu

Wspiera procesy

  • Zarządzanie informacją negatywną
  • Analiza antyfraudowa transakcji i wniosków kredytowych
  • Procesy decyzyjne
  • Analityka śledcza

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.