Anti-Money Laundering

AntiFraud – AML – Compliance

Kilkunastoletnie doświadczenie w rozwoju systemów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy i wykrywaniu nadużyć zewnętrznych i wewnętrznych zaowocowało wdrożeniem w kilkunastu krajach na świecie w tym w ponad 50 instytucjach naszym sztandarowym rozwiązaniem – kdprevent.

Zautomatyzowane rozwiązanie ma na celu wykrywanie nietypowych, nieoczekiwanych i podejrzanych działań. Po wykryciu automatycznie wysyła ostrzeżenia do odpowiedzialnych osób, zazwyczaj menedżerów ds. relacji i pracowników compliance.

kdprevent™ platform

Funkcjonalności

  • Analiza zarówno pojedynczej transakcji jak i zestawu powiązanych transakcji, które wystąpiły w zadanym przedziale czasowym
  • Automatyczne wykrywanie i przerywanie podejrzanych transakcji (np. SWIFT, SEPA, SIC itp.) i powiadamianie w czasie rzeczywistym
  • Generowanie alertów dla wykrytych sytuacji podejrzanych
  • Analiza wszelkich rodzajów ryzyka związanego z AML w czasie rzeczywistym w oparciu o modele ryzyka dla danego klienta. Nasz system umożliwia różne poziomy analizy, np. oddziałów, jednostek i kierowników ds. Klienta.
  • Analizator powiązań umożliwiający eksplorację powiązań potencjalnie podejrzanych lub nieznanych, które istnieją pomiędzy klientami, kredytobiorcami lub kontami (np. przepływy pieniężne).

Wspiera procesy

  • Monitorowanie transakcji
  • Onboarding klientów
  • Weryfikacja PEP
  • Ocena ryzyka
  • Raportowanie i statystyki

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.