Finanse

Zobacz jak wspomagamy bankowość i ubezpieczenia

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

Nasze rozwiązania dla obszarów biznesowych

Compliance

Monitoruj szeroki zakres aktywności klientów aby zidentyfikować działania o charakterze przestępczym. Spełnij wymagania prawne w zakresie compliance.

Zapobieganie nadużyciom

Zapobiegaj nadużyciom poprzez analizę tego z kim masz do czynienia, jego zdolności kredytowej i aktywności historycznych.

Portale i Rozwiązania Mobilne

Tworzymy i wspieramy aplikacje mobilne i webowe w bankowości elektronicznej tj. platformy BOK, portale użytkownika, elektroniczny obieg dokumentów czy zarządzanie sprawą.

Business Intelligence

Proponujemy narzędzia analityczne BI wspierające procesy biznesowe tj. analizy, raporty, sprzedaż – interaktywne dashboardy i wizualizacja danych.

IT Outsourcing

Zapewniamy kompleksową realizację projektów: analiza i konsulting, wdrożenie, wsparcie i utrzymanie. Doświadczenie w innowacyjnych rozwiązaniach.

IT System Support

Oferujemy audyty IT, projekty integracyjne, usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów, również Legacy. Zapewniamy optymalizację kosztów i procesów.

DevOps

Działamy w obszarach Continuous Integration & Continuous Delivery tj. procesy automatyzacji i monitorowania środowisk IT, mikroserwisy.

RPA – Robotic Process Automation

RPA polega na automatyzacji procesów tj. odczytywaniu, wprowadzaniu i przetwarzaniu danych. Robot działa autonomicznie w oparciu o przygotowane reguły do realizacji zadań.

Machine Learning

Świadczymy usługi pozwalające na analizę predykcyjną i rozpoznawanie wzorców, realizowane na podstawie big data – pełna optymalizacja procesów.

FinTech

Innowacje w branży finansowej – automatyzacja zadań korzystając z technologii sztucznej inteligencji, analityki, mikrousług oraz przy pomocy blockchain.

OpenLegacy

Nowoczesne i standardowe API w kilka godzin. Oszczędzisz tygodnie, a nawet miesiące pracy! Rozwiązanie jest nieinwazyjne – nie powoduje zmian w Twoich aplikacjach. Open Legacy nie posiada „vendor lock-in” – używaj tak długo, jak tego potrzebujesz.

COMPLIANCE & ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM

Gdy trzeba zadbać o bezpieczeństwo

Anti-Money Laundering

Analizuje dane finansowe i wykrywa podejrzane operacje, informuje analityków poprzez odpowiednie alerty i raporty.

Listy sankcyjne i PEP

Analiza podmiotów pod kątem obecności na listach sankcyjnych i PEP, obejmująca oficjalne listy regulatorów (np. OFAC, UE) jak i własne listy wewnętrzne.

Zapobieganie finansowaniu terroryzmu

Wypełnij międzynarodowe regulacje dotyczące weryfikacji nadawców i odbiorców transakcji z listami sankcyjnymi.

Compliance dla papierów wartościowych

Obserwuj transakcje dotyczące papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Redukuj ryzyko związane z transakcjami pracowniczymi i obrotem z wykorzystaniem informacji poufnych.

Zarządzanie ryzykiem

Ocena i monitorowanie poziomu ryzyka dla różnych procesów i operacji, w tym on-boarding, okresowe przeglądy, transakcje.

Know Your Transaction

Dzięki Know Your Transaction (KYT) możesz szczegółowo spojrzeć na transakcje w procesach compliance.

Know Your Customer

Zastosuj nasze rozwiązanie (KYC) do analizy z kim masz do czynienia oraz umożliwienie sprawnego wprowadzania nowych klientów.

Baza incydentów

Zbieraj informacje dotyczące Twoich klientów i pracowników. Definiuj czarne i białe listy ad-hoc, wsparcie dla danych geolokacyjnych.

Fraudy kredytowe

Zapobiegaj wyłudzeniom kredytowym poprzez ocenę wiarygodności wnioskodawców z użyciem źródeł o zasięgu krajowym (BIK, LOPLG, SWOZ, …), fraud file i danych historycznych.

Fraudy transakcyjne

Monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym pod katem cech oszukańczych. Blokuj podejrzane transakcje i powiadom stosowne służby.

Fraudy webowe

Zbieraj informacje o aktywnościach klientów w kanale webowym aby zbudować jego profil i stosować go w procesach zapobiegania wyłudzeniom.

ROZWIĄZANIA

Przyspiesz wdrożenie, korzystając z gotowych rozwiązań

Platforma kdprevent™

Platforma kdprevent to rozwiązanie które adresuje zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, wymogami regulacyjnymi, ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem transakcji online.

AntiFraud Hub

AntiFraud Hub to platforma do zapobiegania oszustwom, w tym oszustwom w obszarze: wniosków kredytowych, wewnętrznym, webowym i transakcyjnym.

Case Management

Nasz system Case Management jest idealny dla organizacji, które potrzebują elastycznych workflows, rozbudowanego zarządzania uprawnieniami, konfigurowalnych pól i formularzy oraz łatwej integracji z systemami zewnętrznymi.

Business Process Automation

Upraszczamy automatyzację Twoich powtarzalnych zadań. Dzięki naszym robotom możesz integrować aplikacje i procesy bez ich modyfikacji.

Silnik decyzyjny

Szybki, elastyczny i skalowalny Silnik decyzyjny pozwala oddzielić logikę biznesową od zasadniczej aplikacji i dostosować ją do zmieniających się przepisów.

Scoring

Nasze rozwiązanie pozwala zdefiniować i zastosować logikę scoringową do Twoich danych. Szybko oceniaj klientów, transakcje i aplikacje przy pomocy naszego Silnika Decyzyjnego.

Digital Contact Channels

Pozwala na bezpieczną komunikację z klientem w celu zebrania od niego informacji dodatkowych, oświadczeń oraz wniosków. Funkcja Ankiet wysyła do klienta link do formularza w przeglądarce, przetwarza odpowiedzi i wysyła informacje zwrotne. Skuteczne narzędzie dla oceny „Profilu inwestora”, zgodnej z dyrektywą MiFID II.

Digital workflow

System cyfryzacji procesów biznesowych do prowadzenia spraw lub incydentów m. in. poprzez zarządzanie obiegiem dokumentów powiązanych.  System umożliwia oznaczenie m.in. filtrowania, śledzenia, ustawienia alertów. Zawiera rozbudowane dane raportowania oraz możliwość skanowania dokumentów (funkcja OCR).

Digital and automated compliance

Rozwiązanie ma zastosowanie we wszystkich procesach biznesowych, które wymagają podjęcia decyzji biznesowej, a następnie jej weryfikacji. Wspiera w procesie: składania zamówień, odbioru dostaw i weryfikacji i dopasowania faktur dla danego zamówienia.

Traviata CRM

Zbuduj 360-stopniowy widok każdego klienta na rynku ubezpieczeń. Oprogramowanie obsługuje kanał od pośrednika / firmy ubezpieczeniowej do klienta końcowego, a także kombinację pośrednik-ubezpieczyciel. Kompletne narzędzie, które oprócz monitorowania sprzedaży ma również aspekt marketingowy w celu przygotowania kampanii i planów biznesowych dla brokerów.

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.