Oświadczenie

Celem niniejszego oświadczenia o prywatności jest pokazanie Państwu, w jaki sposób będziemy chronić Państwa dane.

Jakie podmioty gromadzą dane i posiadają do nich dostęp?

 • Inetum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, budynek B, piętro VI, e-mail: poland@inetum.world, tel.: +48 22 31 46 000 – zwany dalej Administratorem

Podmioty Grupy Inetum Polska:

 • IMPAQ AG – Friesenbergstrasse 75 CH – 8055 Zürich, Schweiz, schweiz@impaqgroup.com, tel. +41 44 405 21 00
 • Inetum U.K. Ltd., 9 Bridle Close, Surbiton Road, Kingston upon Thames, KT1 2JW, United Kingdom, uk@gfieast.com, tel. +44 20 8549 2133
 • Vauban A Gfi Group Company, 169A Calea Floreasca, Building A, 4th Floor, 1st District, Bukareszt, Rumunia, office@imapaqaddstones.ro, tel. +40 31 860 2272
 • GFI Österreich GmbH, DC Tower, 30th floor, Donau-City-Strasse 7, A-1220 Vienna, Austria, austria@inetum.world, tel. +43 1 205 551 7021, tel. +43 1 205 551 7022

Jakie informacje gromadzimy?

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań, aby być w stanie świadczyć lepsze usługi. Zapewniamy wszystkie osoby, które dostarczą nam swoich danych osobowych, że będą one wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia relacji firmy z naszymi klientami.

Na naszej witrynie mogą Państwo zadawać pytania lub składać podania o pracę. Dane osobowe, których nam Państwo dostarczą przy pomocy naszej witryny obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, preferowaną formę kontaktów, informacje na temat wykształcenia i zatrudnienia oraz dane dotyczące poszukiwanego stanowiska.

W celu spersonalizowania naszych kontaktów i ulepszenia naszych usług możemy również poprosić Państwa o podanie informacji na temat Państwa zainteresowań, danych demograficznych oraz informacji o doświadczeniach z naszymi produktami lub usługami. Takie dodatkowe informacje nie są obowiązkowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań, aby być w stanie świadczyć lepsze usługi. Informacje takie będziemy w szczególności wykorzystywać w kontaktach z Państwem w procesie świadczenia usług i wsparcia oraz w celu powiadamiania Państwa o naszych nowych usługach i produktach. Możemy również skontaktować się z Państwem w ramach ankiety dotyczącej naszych usług.

Dane osobowe przekazane naszej firmie mogą być wysyłane za granicę w ramach posiadanych przez  nas Umów Powierzenia Danych w celu ich konsolidacji, przechowywania oraz usprawnienia zarządzania danymi klientów.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Administrator zobowiązuje się nie sprzedawać, użyczać czy w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa, pozwy lub decyzje sądowe. Administrator nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim chyba, że będzie to mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług. W takich przypadkach, wymagana będzie na to Państwa zgoda udzielona w momencie dostarczenia takich informacji. Administrator udostępnia dane swoich klientów swoim podmiotom i spółkom działającym w naszym imieniu, ale wyłącznie w sposób opisany w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe”.

Administrator zatrudnia zewnętrznych usługodawców i dostawców w procesie świadczenia usług i dostarczania rozwiązań opisanych w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe”. Dostawcy i usługodawcy mają obowiązek zachowania w poufności informacji otrzymanych w imieniu Administratora. Nie mogą oni również udostępniać takich informacji w celach innych, aniżeli świadczenie usług na rzecz Administratora. Możemy zmieniać takich usługodawców lub zatrudnić dodatkowe firmy w celu lepszej obsługi naszych klientów.

Administrator i jego podmioty powiązane mogą łączyć się lub zostać przejęte przez inne podmioty, albo też zbyć część lub wszystkie swoje aktywa. W przypadku takiego połączenia lub przejęcia, Administrator dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Państwa, jeżeli w ramach takiej fuzji czy przejęcia udostępnione zostaną Państwa dane osobowe w celu kontynuacji naszych usług.

Polityka cookies

Administrator korzysta z narzędzia internetowego Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych instalowanych w komputerze użytkownika w celu ułatwienia analizy sposobów korzystania z naszej witryny. Informacje zbierane przez „cookies” dotyczące korzystania z witryny internetowej (obejmujące adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania użytkowników z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności użytkowników dla operatorów witryny oraz w celu świadczenia usług związanych z obsługą stron internetowych. Google może również przekazać takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem lub jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Poprzez korzystanie z naszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach przedstawionych powyżej. Warunki usługi Google Analytics.

Administrator informuje, że pliki „cookies” występują również w usługa firm trzecich, świadczących tzw. Profile społecznościowe na rzez Administratora. Poszczególne polityki prywatności znajdują się w serwisach: LinkedIN.com, Youtube.com, Twitter.com, Instagram.com, Facebook.com.

Mogą Państwo odmówić instalacji „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności naszej witryny internetowej np. zapamiętywania wybranej wersji językowej strony lub stanu uzupełniania formularzy zgłoszeniowych.

Dostęp do danych osobowych i ich poprawność

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były poprawne. Na Państwa życzenie zapewnimy Państwu dostęp do takich danych oraz możliwość ich aktualizacji. Zapraszamy do kontaktu z nami.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dostarczonych nam danych. W celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia danych oraz w celu zapewnienia ich poprawności i prawidłowego wykorzystania, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony zbieranych przez nas danych.

Nasza firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu strat czy szkód, w tym, bez ograniczeń, szkód pośrednich lub ubocznych, ani żadnych strat czy szkód wynikających z utraty danych czy utraty zysków spowodowanych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie naszej witryny. Jednakże, Administrator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy witryna będzie chwilowo niedostępna ze względów technicznych poza naszą kontrolą.

Linki zewnętrzne

Witryna Administratora może zawierać linki do stron zewnętrznych w celach informacyjnych (np. linki partnerów biznesowych lub usług marketingowych). Skorzystanie z takich linków spowoduje wyjście z naszej witryny. Administrator nie ma kontroli nad takimi stronami, czy też stosowanymi przez nie procedurami zapewnienia prywatności, które mogą różnić się od procedur stosowanych przez nas.

Nie udzielamy wsparcia, ani nie składamy żadnych oświadczeń w stosunku do takich stron zewnętrznych. Dane osobowe, które Państwo udostępnią na takich stronach zewnętrznych nie będą objęte Oświadczeniem o prywatności Administratora. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności przedstawioną na danej stronie przed udostępnieniem swoich danych osobowych. Niektóre firmy zewnętrzne mogą udostępnić swoje bazy danych osobowych Administratorowi, a procedury takie podlegają postanowieniom polityki prywatności takich firm zewnętrznych.

Przetwarzanie danych na cele rekrutacji

Podanie przez Ciebie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji prowadzonego przez Inetum Polska sp. z o.o..

Administratorem Twoich danych osobowych jest Inetum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, budynek B, piętro VI, www.inetum.pl. e-mail: poland@inetum.world, tel.: +48 22 31 46 000, fax: +48 22 31 46 001 oraz – jeżeli okaże się to niezbędne w procesie rekrutacji – inne podmioty Grupy Inetum Polska.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: rodo@inetum.world

Jedynym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji do pracy zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, (Dz.U. nr 24, poz. 141, z późn. zm.) – art. 9 ust. 2 lit. b), a także Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Inetum Polska sp. z o.o.  to: Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności oraz inne dane, które zdecydujesz zawrzeć w przekazanym nam CV.

W celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji Twoje dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy i współpracownicy biorący udział w procedurach rekrutacyjnych, podmioty, którym zlecimy realizację określonego obszaru rekrutacji, spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz klientom, dla których realizujemy projekty, a ponadto innym odbiorcom danych, np. kurierom.

Twoje dane osobowe nie będą natomiast przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

Nie będziemy również przetwarzać Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Twoje dane osobowe w postaci złożonego dokumentu CV będą brały udział w cyklu kolejnych rekrutacji na stanowiska adekwatne do posiadanych kompetencji przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym została złożona aplikacja lub krócej, gdy ustanie możliwość rekrutacji.

Natomiast takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail przez okres kolejnych 6 lat lub krócej, gdy ustanie możliwość rekrutacji.

W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych, przy czym jednocześnie celem zapewnienia sprawnej komunikacji zapraszamy do informowania nas o wszelkich ich zmianach. Masz również prawo do sprostowania, usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku, że uznasz, że nie życzysz sobie dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych poinformuj nas o tym pisemnie lub mailowo na adres: rodo@inetum.world.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Informujemy również, że w ramach zebranych danych osobowych, kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niewykorzystane dane są przez nas trwale usuwane po okresie wskazanym powyżej.

Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wszelkie pytania i zgłoszenia należy kierować na adres: Inetum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, budynek B, piętro VI, e-mail: poland@inetum.world, tel.: +48 22 31 46 000.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści polityki prywatności, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze tzw. czynności jednostronnej. O zmianach Administrator będzie informował na swoich stronach www.inetum.pl