Oświadczenie

Celem niniejszego oświadczenia o prywatności jest pokazanie Państwu, w jaki sposób będziemy chronić Państwa dane.

Jakie podmioty gromadzą dane i posiadają do nich dostęp?

 • Inetum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, budynek B, piętro VI, e-mail: poland@inetum.com, tel.: +48 22 31 46 000 – zwany dalej Administratorem

Jakie informacje gromadzimy?

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań, aby być w stanie świadczyć lepsze usługi. Zapewniamy wszystkie osoby, które dostarczą nam swoich danych osobowych, że będą one wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia relacji firmy z naszymi klientami.

Na naszej witrynie mogą Państwo zadawać pytania lub składać podania o pracę. Dane osobowe, których nam Państwo dostarczą przy pomocy naszej witryny obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, preferowaną formę kontaktów, informacje na temat wykształcenia i zatrudnienia oraz dane dotyczące poszukiwanego stanowiska.

W celu spersonalizowania naszych kontaktów i ulepszenia naszych usług możemy również poprosić Państwa o podanie informacji na temat Państwa zainteresowań, danych demograficznych oraz informacji o doświadczeniach z naszymi produktami lub usługami. Takie dodatkowe informacje nie są obowiązkowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań, aby być w stanie świadczyć lepsze usługi. Informacje takie będziemy w szczególności wykorzystywać w kontaktach z Państwem w procesie świadczenia usług i wsparcia oraz w celu powiadamiania Państwa o naszych nowych usługach i produktach. Możemy również skontaktować się z Państwem w ramach ankiety dotyczącej naszych usług.

Dane osobowe przekazane naszej firmie mogą być wysyłane za granicę w ramach posiadanych przez  nas Umów Powierzenia Danych w celu ich konsolidacji, przechowywania oraz usprawnienia zarządzania danymi klientów.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Administrator zobowiązuje się nie sprzedawać, użyczać czy w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa, pozwy lub decyzje sądowe. Administrator nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim chyba, że będzie to mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług. W takich przypadkach, wymagana będzie na to Państwa zgoda udzielona w momencie dostarczenia takich informacji. Administrator udostępnia dane swoich klientów swoim podmiotom i spółkom działającym w naszym imieniu, ale wyłącznie w sposób opisany w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe”.

Administrator zatrudnia zewnętrznych usługodawców i dostawców w procesie świadczenia usług i dostarczania rozwiązań opisanych w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe”. Dostawcy i usługodawcy mają obowiązek zachowania w poufności informacji otrzymanych w imieniu Administratora. Nie mogą oni również udostępniać takich informacji w celach innych, aniżeli świadczenie usług na rzecz Administratora. Możemy zmieniać takich usługodawców lub zatrudnić dodatkowe firmy w celu lepszej obsługi naszych klientów.

Administrator i jego podmioty powiązane mogą łączyć się lub zostać przejęte przez inne podmioty, albo też zbyć część lub wszystkie swoje aktywa. W przypadku takiego połączenia lub przejęcia, Administrator dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Państwa, jeżeli w ramach takiej fuzji czy przejęcia udostępnione zostaną Państwa dane osobowe w celu kontynuacji naszych usług.

Polityka cookies

Administrator korzysta z narzędzia internetowego Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych instalowanych w komputerze użytkownika w celu ułatwienia analizy sposobów korzystania z naszej witryny. Informacje zbierane przez „cookies” dotyczące korzystania z witryny internetowej (obejmujące adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania użytkowników z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności użytkowników dla operatorów witryny oraz w celu świadczenia usług związanych z obsługą stron internetowych. Google może również przekazać takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem lub jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Poprzez korzystanie z naszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach przedstawionych powyżej. Warunki usługi Google Analytics.

Administrator informuje, że pliki „cookies” występują również w usługa firm trzecich, świadczących tzw. Profile społecznościowe na rzez Administratora. Poszczególne polityki prywatności znajdują się w serwisach: LinkedIN.com, Youtube.com, Twitter.com, Instagram.com, Facebook.com.

Mogą Państwo odmówić instalacji „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności naszej witryny internetowej np. zapamiętywania wybranej wersji językowej strony lub stanu uzupełniania formularzy zgłoszeniowych.

Dostęp do danych osobowych i ich poprawność

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były poprawne. Na Państwa życzenie zapewnimy Państwu dostęp do takich danych oraz możliwość ich aktualizacji. Zapraszamy do kontaktu z nami.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dostarczonych nam danych. W celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia danych oraz w celu zapewnienia ich poprawności i prawidłowego wykorzystania, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony zbieranych przez nas danych.

Nasza firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu strat czy szkód, w tym, bez ograniczeń, szkód pośrednich lub ubocznych, ani żadnych strat czy szkód wynikających z utraty danych czy utraty zysków spowodowanych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie naszej witryny. Jednakże, Administrator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy witryna będzie chwilowo niedostępna ze względów technicznych poza naszą kontrolą.

Linki zewnętrzne

Witryna Administratora może zawierać linki do stron zewnętrznych w celach informacyjnych (np. linki partnerów biznesowych lub usług marketingowych). Skorzystanie z takich linków spowoduje wyjście z naszej witryny. Administrator nie ma kontroli nad takimi stronami, czy też stosowanymi przez nie procedurami zapewnienia prywatności, które mogą różnić się od procedur stosowanych przez nas.

Nie udzielamy wsparcia, ani nie składamy żadnych oświadczeń w stosunku do takich stron zewnętrznych. Dane osobowe, które Państwo udostępnią na takich stronach zewnętrznych nie będą objęte Oświadczeniem o prywatności Administratora. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności przedstawioną na danej stronie przed udostępnieniem swoich danych osobowych. Niektóre firmy zewnętrzne mogą udostępnić swoje bazy danych osobowych Administratorowi, a procedury takie podlegają postanowieniom polityki prywatności takich firm zewnętrznych.

Przetwarzanie danych na cele rekrutacji

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Inetum Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  (02-675), przy Wołoskiej 24, (KRS 0000008546, NIP: 7790020146, REGON 008419610).
 2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
  – w celach rekrutacyjnych;
  – w celach przyszłych rekrutacji.
 3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celów.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie Inetum Polska Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy rodo@inetum.com. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe są udostępniane przez Inetum Polska Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z Inetum Polska Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, ich pracownikom i współpracownikom, w tym JCommerce Sp. z o.o.. przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
 6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres rodo@inetum.com.
 7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Inetum Polska Sp. z o.o. przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Inetum Polska Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww.  celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wszelkie pytania i zgłoszenia należy kierować na adres: Inetum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, budynek B, piętro VI, e-mail: poland@inetum.world, tel.: +48 22 31 46 000.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści polityki prywatności, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze tzw. czynności jednostronnej. O zmianach Administrator będzie informował na swoich stronach www.inetum.pl

 

 

WEBINARY

 

UDZIAŁ W WEBINARZE WARSZTATOWYM WIĄŻE SIĘ Z UDZIELENIEM ZGÓD NA:

1. Potwierdzam zapoznanie się z polityką przetwarzania danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inetum Polska Sp. z o.o. („Inetum”) moich danych osobowych przekazanych Inetum w powyższym formularzu, w związku z moim uczestnictwem w „Akademii Inetum”, w celach niezbędnych do przeprowadzenia tych zajęć przez Inetum (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).2. Niniejszym na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na rzecz Inetum Polska z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, KRS 0000008546 oraz podmiotów z grupy kapitałowej Inetum (dalej łącznie jako „Inetum”) bez zapłaty wynagrodzenia na:

a) utrwalanie przez Inetum mojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej,

b) rozpowszechnianie przez Inetum mojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w tym zwłaszcza wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz innych materiałach promocyjnych poprzez zamieszczenie wspomnianego wizerunku w wewnętrznej sieci informatycznej Inetum dostępnej w całej grupie Inetum, co w szczególności oznacza umieszczanie wspomnianego wizerunku na serwerach grupy Inetum oraz w newsletterze Inetum i w intranecie Inetum, a także zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej Inetum oraz w mediach społecznościowych Inetum (w tym Facebook, Instagram, LinkedIn), w celach związanych z promocją Inetum oraz warsztatów „Akademia Inetum”, a także wewnętrznymi potrzebami Inetum, a w szczególności wynikających z procedur, regulaminów i kultury korporacyjnej Inetum. Oświadczam, że: (i) wykorzystanie przez Inetum ww. fotografii na zasadach określonych w niniejszej zgodzie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, (ii) niniejsza zgoda obowiązuje na całym świecie i jest nieograniczona w czasie oraz podlega przepisom prawa polskiego (Inetum nie jest obowiązane do usuwania treści i/lub materiałów obejmujących wizerunek w zakresie, w jakim doszło do ich rozpowszechnienia w okresie trwania zgody).

3. Opcjonalnie mogę wyrazić również zgodę na:

a) kontakt ze strony Inetum ws. ofert rekrutacyjnych.

b) otrzymywanie od Inetum aktualności oraz innych informacji (w tym marketingowych) dotyczących Inetum. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Poniżej przekazujemy podsumowanie zasad przetwarzania Pańskich danych osobowych:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Inetum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: Wołoska 24, 02-675 Warszawa, KRS: 0000008546 (dalej „Inetum”);

2) Inetum będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, wysyłania newslettera i w związku z uczestnictwem w „Akademii Inetum”, zgodnie treścią oraz zakresem udzielonych zgód.;

3) Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych stanowi wyrażona zgoda, zaś przetwarzanie dotyczy wyłącznie wskazanych w zgodzie danych osobowych;

4) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią udzielonej zgody lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działań uzasadnionych komunikacją przez Inetum (chyba że dłuższe przetwarzanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów – np. udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, skargę lub żądanie);

5) Odbiorcą danych osobowych pozostaje Inetum, odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Inetum – wyłącznie z ważnej przyczyny i w koniecznym zakresie, zaś powierzenie przetwarzania danych osobowych na rzecz podmiotu trzeciego nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania;

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów określonych zgodą;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ani profilowane);

10) Dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.