Polityka jakości

Inetum Polska > Polityka jakości

Polityka jakości i bezpieczeństwa informacji

Naszym celem jest dbałość o satysfakcję Klienta płynącą z realizowanych projektów informatycznych, zapewniając najwyższą jakość i nowoczesność rozwiązań technologicznych oraz pewność właściwej ochrony powierzanych informacji, w tym stanowiących tajemnice prawnie chronione.

Cele te realizujemy poprzez doskonalenie naszych umiejętności:

  • właściwej komunikacji z Klientem i rozumienia jego potrzeb,

  • projektowania oraz tworzenia funkcjonalnych technologicznie i użytkowo narzędzi informatycznych wspierających potrzeby Klientów,

  • realizacji projektów w sposób optymalizujący nakłady pracy i kosztów, przy zachowaniu terminów umownych,

  • ochrony przetwarzanych zasobów informacji, w tym powierzonych przez naszych Klientów,

  • identyfikacji ryzyk i szans oraz właściwego nimi zarządzania.

Ponadto świadomi roli jaką pełnimy dla swoich Klientów, wszelkie zlecone projekty realizujemy z należytym uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, zapewniając im możliwość wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych osobowych – zasady „domyślnej prywatności” i „projektowanie dla prywatności”, zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Postawione sobie cele realizujemy w oparciu o wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji – zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001 oraz ISO 27001, wspierany najlepszymi praktykami norm ISO 31000, ISO 27002, ISO 27005, ISO 29134, ISO 29151 oraz ISO 20000.

Zobowiązujemy się do zapewnienia maksymalnego zaangażowania oraz właściwych środków pozwalających na utrzymanie oczekiwanego przez Klientów poziomu jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w tym celu informacji, zgodnie z wynikami cyklicznej analizy ryzyk i szans.

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.