Inetum Polska > Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne

Pobierz wybrane dokumenty korporacyjne.

Informuje się, że w dniu 29 lipca 2022 roku pomiędzy:

Inetum Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008546 (jako Spółką Przejmującą)

oraz

JSPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-600 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685300 (jako Spółką Przejmowaną)

zawarto poniższy plan połączenia:

[plik pdf do pobrania]

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.