Mannai Corporation QPSC rozpoczyna wyłączne negocjacje z grupą inwestorów kierowaną przez Bain Capital Private Equity w sprawie zbycia Inetum S.A.

Mannai Corporation QPSC rozpoczyna wyłączne negocjacje z grupą inwestorów pod przewodnictwem Bain Capital Private Equity w celu zbycia Inetum S.A.

Rada Dyrektorów Mannai Corporation QPSC zatwierdziła, na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2022 r., przystąpienie do wyłącznych negocjacji z grupą inwestorów, której przewodzi Bain Capital Private Equity i w skład której wchodzi NB Renaissance, w sprawie zbycia całego posiadanego pakietu akcji Inetum S.A.

Proponowane zbycie obejmowałoby wszystkie akcje Inetum S.A. będące w posiadaniu Mannai Corporation QPSC, które stanowią około 99% kapitału zakładowego Inetum S.A. w ujęciu nierozwodnionym. Inetum S.A. jest podmiotem dominującym międzynarodowej grupy świadczącej usługi i rozwiązania cyfrowe.

Grupa inwestorów jest kierowana przez Bain Capital Private Equity i obejmuje NB Renaissance oraz zespół zarządzający Inetum.

„Mannai Corporation QPSC jest dumna z sześcioletniej współpracy z Inetum i jej zespołem zarządzającym. Był to czas ogromnego wzrostu i ekspansji. Z zadowoleniem przyjmujemy, że Inetum ma teraz możliwość wzrostu i poszukiwania nowych biznesowych szans wraz z Bain Capital Private Equity i jego partnerami”, powiedział Keith Higley, Dyrektor w Mannai Corporation QPSC.

„Pozytywne relacje z zarządem Inetum oraz doświadczenie i wiarygodność całego zespołu skutkuje efektywną współpracą z zarządem i NB Renaissance w celu wykorzystania pojawiających się nowych możliwości” – powiedział Matthias Boyer Chammard, dyrektor zarządzający w Bain Capital Private Equity.

„Inetum jest wiodącym graczem w dziedzinie transformacji cyfrowej, wspierającym swoich klientów w wykorzystywaniu możliwości, jakie daje technologia. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością dalszego rozwoju Inetum poprzez inwestycje organiczne i nieorganiczne”, powiedział Giovanni Camera, Dyrektor w Bain Capital Private Equity.

„Wspólnie z naszymi nowymi partnerami, widzimy ogromny potencjał do dalszego przyspieszenia wzrostu Inetum na wszystkich obszarach tak geograficznych, jak i biznesowych, w których działamy” – powiedział Vincent Rouaix, Prezes i Dyrektor Generalny Inetum. ” Bardzo cieszymy się na współpracę z zespołem Bain Capital Private Equity, której celem jest wprowadzenie Inetum na kolejny poziom rozwoju w następnych latach.”

W odpowiednim czasie akcjonariusze Mannai Corporation QPSC zostaną poproszeni o zatwierdzenie proponowanego zbycia na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Zakończenie proponowanego zbycia będzie uzależnione od uzyskania niezbędnych zezwoleń od właściwych organów antymonopolowych i regulacyjnych.

Doradcami Mannai Corporation QPSC są Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan i Lazard Frères działający jako doradcy finansowi oraz Clifford Chance Europe LLP działający jako doradca prawny. Firmom Bain Capital i NB Renaissance doradzają Credit Suisse, Torch Partners i Eight Advisory, a także Weil, Gotshal & Manges LLP jako doradca prawny.

O Mannai Corporation QPSC

Mannai Corporation QPSC to zdywersyfikowany, notowany na giełdzie konglomerat obejmujący kluczowe sektory przemysłu i usług. Grupa, utworzona 70 lat temu z siedzibą główną w Doha, w Katarze, rozwijała się przez lata dzięki strategii dywersyfikacji portfela biznesowego i geograficznej. Obecnie podstawowa działalność grupy obejmuje technologie informacyjno-komunikacyjne, dystrybucję samochodów, sprzedaż detaliczną biżuterii, dystrybucję ciężkiego sprzętu oraz usługi i usługi inżynieryjne dla sektora naftowego i gazowego.

O Inetum, Positive digital flow

Inetum to zwinna firma świadcząca usługi IT, która dostarcza usługi i rozwiązania cyfrowe, a także globalna grupa, która pomaga firmom i instytucjom w maksymalnym wykorzystaniu przepływu cyfrowego. Działając w ponad 26 krajach, Grupa zatrudnia prawie 27 000 pracowników i w 2020 roku osiągnęła przychody w wysokości 1,966 miliarda euro.

O Bain Capital Private Equity

Od momentu założenia firmy w 1984 roku, Bain Capital Private Equity ściśle współpracuje z zespołami zarządzającymi w celu zapewnienia strategicznych zasobów, które budują wspaniałe firmy i pomagają im prosperować. Bain Capital posiada 22 biura na czterech kontynentach. Od momentu powstania firma dokonała inwestycji pierwotnych lub dodatkowych w ponad 1000 spółek. Oprócz private equity, Bain Capital inwestuje w różne klasy aktywów, w tym kredyty, nieruchomości, kapitał publiczny i venture capital, zarządzając łącznie kwotą około 150 miliardów dolarów i wykorzystując wspólną platformę firmy do wykorzystania możliwości w strategicznych obszarach zainteresowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.baincapitalprivateequity.com.

O NB Renaissance

NB Renaissance wspiera ambitnych przedsiębiorców i zespoły zarządzające, których celem jest stworzenie wiodących na rynku przedsiębiorstw. Będąc częścią Neuberger Berman od 2015 roku, dziś NB Renaissance zarządza 2,3 mld euro zobowiązań z puli wysokiej jakości włoskich i międzynarodowych inwestorów. NB Renaissance jest obecnie zainwestowany w 11 firm, wśród których znajdują się jedne z najznakomitszych włoskich korporacji. NB Renaissance może liczyć na zespół 20 specjalistów w dziedzinie private equity we Włoszech, wspieranych przez szerszą globalną platformę private equity Neuberger Berman, liczącą ponad 245 specjalistów.

Kontakt dla mediów: Inetum, Positive Digital Flow:
Claudine Morel Le-Berre
VP Group Communications Director
press@inetum.com
Tel +33 (0) 6 68 01 22 56

Kontakty z mediami dla Bain Capital Private Equity:
Camarco Georgina Whittle / Violet Wilson
Tel +44 7835 770 967 / +44 7875 841 477
Email baincapital@camarco.co.uk

Kontakty z mediami dla NB Renaissance:
GMC Giovanna Marchi / Andrea Giannotti
Tel +39 335 711 7020 / +39 347 355 5096
E-mail info@giovannamarchicomunicazione.com

Zastrzeżenie
NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE TAKICH INFORMACJI JEST NIEZGODNE Z PRAWEM LUB MOGŁOBY NARAZIĆ MANNAI CORPORATION QPSC NA JAKIEKOLWIEK ZOBOWIĄZANIA PRAWNE. NIE WOLNO PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ KOPII NINIEJSZEGO KOMUNIKATU PRASOWEGO ŻADNEJ INNEJ OSOBIE.

Niniejsza informacja prasowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi i nie może być interpretowana jako oferta lub zaproszenie do nabycia lub sprzedaży lub dostawy jakichkolwiek papierów wartościowych Inetum S.A. przez Mannai Corporation QPSC, w dowolnym czasie, bezpośrednio lub pośrednio w Państwie Katar w sposób, który stanowiłby ofertę publiczną lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w tym we Francji. Rozpowszechnianie, publikacja lub dystrybucja niniejszego komunikatu prasowego jest zabroniona w jakimkolwiek kraju, w którym takie rozpowszechnianie, publikacja lub dystrybucja stanowiłaby naruszenie obowiązującego prawa lub regulacji lub narażałaby Mannai Corporation QPSC na jakiekolwiek wymogi prawne. Niniejsze oświadczenia nie stanowią porady inwestycyjnej ani zachęty do zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek kraju lub stanie.

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.