Zmiana nazwy firmy – Inetum Polska Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 stycznia 2021 roku doszło do zmiany nazwy firmy z dotychczasowej „Gfi Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na „Inetum Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte pod uprzednią nazwą firmy pozostają w pełni wiążące, zaś zmiana ta nie jest związana z jakimikolwiek przekształceniami organizacyjnymi lub własnościowymi. Z tych względów treść zawartych umów, jak też innych dokumentów związanych z umowami, nie ulega zmianie.

Pozostają również bez zmian dane firmy tj. numer rachunku bankowego, NIP, REGON oraz KRS.

W związku z powyższymi informacjami prosimy uprzejmie, aby we wszelkiej korespondencji oraz dokumentach używali Państwo nowej nazwy firmy, tj. Inetum Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lub Inetum Polska Sp. z o. o.).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy uprzejmie o kontakt z Państwa opiekunem w naszej spółce lub pod adresem email: office@gfieast.com

Inetum Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, KRS: 0000008546, NIP: 7790020146, REGON: 008419610