Inetum Polska > Aktualności > firmowe > Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ze względu na sytuacje epidemiczną związaną z wirusem COVID -19, w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i zalecane ograniczenia wychodzenia z domu, wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej aż do odwołania:
✔️ informujemy naszych pracowników o środkach, które należy podjąć w celu ochrony i uniknięcia zakażenia zgodnie z zaleceniami zdrowotnymi wydanymi przez odpowiednie organy państwowe;
✔️ zablokowaliśmy wszystkie podróże służbowe do krajów zagrożonych, ograniczyliśmy wewnętrzne podróże oraz promujemy telepracę;
✔️ ograniczyliśmy organizację oraz udział naszych zespołów w wydarzeniach w których bierze udział duża liczba osób
✔️ monitorujemy prawidłowe funkcjonowanie środków określonych w naszych planach ciągłości działania.

Stay at home