5 wartości w Scrumie. Czym są i jak je stosować w codziennej pracy? 

Michalina Smolarkiewicz | Zarządzanie projektami | 14.07.2023

Dlaczego Scrum jest najczęściej wybieranym frameworkiem? Czym są wartości Scrum i jaką rolę odgrywają codziennej pracy? Przeczytaj artykuł!

W ostatnich latach zwinne metodyki pracy w branży IT przeżyły prawdziwy rozkwit. Jednym z rozpoczynających ten trend, a zarazem najczęściej wybieranym frameworkiem, jest Scrum. Skąd się bierze tak duża popularność i skuteczność tego podejścia? W tym artykule przyjrzymy się 5 wartościom Scruma oraz odpowiemy na pytanie, dlaczego ich rola jest kluczowa dla sukcesu projektu.  

Metodyki zwinne – przewodnik  

Coraz więcej osób i organizacji sięga po sprawdzone metodyki zwinne. Tak naprawdę nie ma osoby w branży IT, która nie spotkałaby się z określeniem Agile (z ang. zwinne). Choć odnotowały sukces w obecnych czasach, mało kto zdaje sobie sprawę, że towarzyszyły nam w pracy już od bardzo dawna. Oficjalnie natomiast pojawiły się w świadomości społeczeństwa, gdy zostały opisane przez Jeffa Sutherlanda i Kena Schwabera w dokumencie „Scrum Guide” (z ang. „Przewodnik po Scrumie”)

Metodyki zwinne biorą pod uwagę wszystkie kluczowe dla realizacji projektu aspekty – szybkie tempo, dużą konkurencyjność, ciągle zmieniające się otoczenie i nieprzewidywalność.  

Dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb w pracy nad produktem widać również w wariantach tego typu podejść. Najczęściej wybierane zwinne podejścia to: 

  • Scrum  
  • SAFe 
  • LeSS
  • Nexus 

Przeczytaj także: Metodyki zwinne. Scrum a inne podejścia: SAFe, LeSS, Nexus 

Czym jest Scrum?  

Jeśli chcemy zrozumieć, skąd bierze się rosnąca popularność tego zwinnego frameworka, musimy przyjrzeć się podwalinom, na których jest zbudowany. Scrum jest frameworkiem, który proponuje określone, dostosowane do zmieniających się potrzeb ramy zarządzania projektami. Pomagają one zespołom planować swoją pracę i zarządzać zadaniami z pomocą wartości, zasad i dobrych praktyk. Przede wszystkim Scrum pozwala tworzyć złożone, wielowymiarowe projekty oraz nadawać krótko- i długoterminowe cele.  

Dzięki ciągłemu przepływowi informacji i współpracy w zespole pozwala on osiągać stałe, zauważalne postępy w pracy przy jednoczesnym stosunkowo łatwym i monitorowaniu postępów w projekcie.

Zespół Scrumowy wyróżnia takie role jak: Product Owner, Scrum MasterZespół Developerów tworzących oprogramowanie. Nie tylko Scrum Master czy PO, lecz każdy w zespole powinien stosować się do ram i praktyk, które zakłada to postępowanie.  

5 wartości Scruma

We wspomnianym wcześniej przewodniku czytamy, że można wyróżnić pięć głównych wartości Scruma. Nadają one swego rodzaju kierunek w odniesieniu do działań, jakie podejmuje Zespół Scrumowy. Nie były one w nim jednak ujęte od samego początku. Empiryzm, z którym zostały wprowadzone do przewodnika, jest tu niezmiernie istotny. To zagadnienie w kontekście Scruma możemy rozumieć jako budowanie idei i podejmowanie decyzji na podstawie tego, co się dzieje. 

Pięć wartości Scruma ma swoje zastosowanie w każdym aspekcie codziennej pracy, takich jak: spotkania, relacje między członkami teamuprzejawia się w artefaktach, w podejmowaniu decyzji, samoorganizacji. W konsekwencji wartości przyczyniają się do budowania zaufania wśród wszystkich tworzących produkt. Oto pięć wartości, które pozwalają osiągnąć wyższy poziom pracy zespołowej.

Odwaga 

Odwaga jest niezbędną dla rozwoju produktu wartością. Jest kluczowa przy podejmowaniu ważnych decyzji projektowych, takich jak rozwiązania biznesowe, techniczne czy nawet relacje interpersonalne.

Trzeba pamiętać, że specjaliści zaangażowani w projekt mogą się różnić pod względem charakteru i sposobu działania. Strach przed zwróceniem się z prośbą o wsparcie czy obawa przed przyznaniem się do popełnionych błędów może znacznie utrudniać pracę nie tylko w konkretnym Sprincie, ale i podczas każdego kolejnego. Dlatego też odwaga odgrywa fundamentalną rolę w wykorzystaniu potencjału, jaki tkwi w tym frameworku. Bez tej wartości samozarządzanie w Zespole Scrumowym nie miałoby racji bytu. 

Otwartość 

Gdy myślimy o otwartości, pierwszym, co powinno przychodzić na myśl, jest elastyczność. Otwartość i umiejętność dostosowania się są gwarancją dobrej komunikacji podczas procesu tworzenia oprogramowania. To ona odgrywa kluczową rolę np. w przyjmowaniu feedbacku o swojej pracy. I to ona w rezultacie wpływa na pracę nad słabościami. Poszanowanie tej wartości jest niezbędne, jeśli chcemy aktywnie brać udział w dyskusjach o produkcie, dzielić się przemyśleniami i wysłuchać zdania innych.

Product Owner oraz Scrum Master również, kierując się tą wartością, powinni być otwarci na sugestie zespołu w kontekście implementacji zmian i usprawnień.

Zaangażowanie 

Zaangażowanie jako wartość mogłaby się wydawać czymś oczywistym. Przecież każdy z członków zespołu pracuje nad tym, aby stworzyć dany produkt. Jednak nie chodzi tu tylko o zaangażowanie w pracę nad kodem, ale i zaangażowanie w spotkania (chociażby poprzez zwracanie uwagi na zbytnie odbieganie od tematu). Praca nad wspólnym celem wymaga ciągłego samodoskonalenia oraz optymalizacji wkładanych w pracę wysiłków. Takie podejście ukazuje wielowymiarowość tej wartości.

Skupienie 

Skupienie w czasie Sprintu powinno być priorytetem. Jeśli uwaga Developerów zostanie rozproszona, przekierowana na pojedyncze mniejsze tematy, mogą oni stracić z oczu główny cel. Członkowie Zespołu Scrumowego w przypadku pojawienia się problemów w realizacji zadań powinni skupiać uwagę na rozwiązaniu, a nie na przyczynie. 

Szacunek 

Ostatnią z wartości w Scrumie jest szacunek, którym wszyscy członkowie Zespołu Scrumowego darzą się jako kompetentne, niezależne jednostki i w taki sam sposób są traktowane przez osoby z nimi współpracujące. To właśnie ta wartość pozwala na rozwój dzięki poszanowaniu odmiennego zdania interesariuszy i kolegów z grupy. Ufając w kompetencje Product Ownera, Developerzy okazują mu szacunek w codziennej pracy. Pamiętajmy, że Scrum to różnorodność, więc różnice oraz należyty wszystkim szacunek powinny być nieodłączną częścią pracy niezależnie od tego, w jakim zespole pracujemy. 

Na koniec…

Praca z ludźmi od zawsze wymagała elastyczności i zrozumienia. Zespoły Scrumowe zapoczątkowały pracę w oparciu o ramy, które na tę elastyczność formalnie zezwalają. Wspomniane wartości i zasady od lat pomagają im w wykonywaniu pracy, dając poczucie pełnej odpowiedzialności za produkt. To dzięki zaangażowaniu, skupieniu oraz otwartości na nowe pomysły i informację zwrotną działania zespołu mogą skupiać się na rozwoju produktu.

Jeśli masz poczucie, że temat nie został wyczerpany, to tak jest w istocie. Wszystkie poszczególne wartości Scruma omówiliśmy szerzej w oddzielnych artykułach: