Organizacja data driven – strategia dla firm przyszłości

Kamil Straziński | Smart Data | 23.11.2022

Analiza danych w dzisiejszych czasach pełni ogromnie ważną rolę w firmach walczących o sukces na rynku – można stwierdzić, że w tym momencie dane są kluczowym aktywem każdej organizacji. Szybkie pozyskiwanie dokładnych danych pozwala na bieżąco reagować na zmieniające się trendy biznesowe, ale mądre podejście do danych nie ogranicza się do tego, że firma zaczyna gromadzić dane z różnych źródeł. Taka ilość danych, z jakimi dziś mamy do czynienia, wymaga wsparcia narzędzi do analityki biznesowej, które umożliwiają całkiem dokładną predykcję najbliższych wydarzeń. Jak zatem zacząć opierać swoje decyzje na danych i budować kulturę data driven? Sprawdź!

A gdyby spojrzeć na dane jak na budżet? 

Wspomniałem, że dane są najcenniejszym aktywem firm. Ale czy wiemy, jak te aktywa zmonetyzować? Jeden z prelegentów konferencji Data 2030 Summit w Sztokholmie, w której brałem udział, zaproponował uczestnikom takie proste ćwiczenie: wyobraź sobie, że dane w twojej organizacji są traktowane w identyczny sposób jak pieniądze. Czy wiesz, kto ma do nich dostęp i w jakim zakresie? Kto przynosi je do organizacji, a kto wydaje? A co, gdyby okazało się, że wpływają one na różne konta bankowe, i to w różnych walutach?

Efektywne zarządzanie danymi w organizacji

Podobnie jest z danymi – pochodzą z różnych źródeł (systemy CRM, pliki Excel, systemy dedykowane) i można je wykorzystać mniej lub bardziej efektywnie. Często, nawet posiadając dobrze ustrukturyzowane dane i dostęp do informacji, biznes nie wie, w jaki sposób zrobić z nich użytek. Aby skutecznie wykorzystywać dane, musimy znać pytania, na które chcemy odpowiedzieć. Tu nieoceniona jest rola analityków, których zadaniem jest nie tylko przygotowanie raportów, ale też wyciąganie wniosków z danych. To zadanie staje się dziś łatwiejsze dzięki rozwiązaniom klasy Business Intelligence.

praca w outsourcingu it jcommerce 1 scaled 1 - Organizacja data driven – strategia dla firm przyszłości

Które narzędzie BI wybrać? 5 najpopularniejszych narzędzi Business Intelligence.

 

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Czym jest organizacja data driven?

O organizacji data driven możemy mówić, gdy dane:

  • Pomagają podejmować decyzje – organizacja data driven opiera wszystkie swoje procesy decyzyjne na danych. Począwszy od decyzji związanych z optymalizacją kosztów, po wdrażanie nowych strategii biznesowych na międzynarodową skalę.
  • Są dostępne dla wszystkich – istotnym elementem jest wykorzystywanie danych na każdym szczeblu organizacji (demokratyzacja danych, ang. data democracy). Decyzyjność oparta na danych nie jest zarezerwowana jedynie dla kadry kierowniczej. W organizacji data driven zarówno specjaliści, jak i osoby zarządzające korzystają z danych na każdym poziomie.
  • Pozwalają budować strategię – dane nie są wykorzystywane jedynie do analizy wydarzeń przeszłych, ale także w celu przewidywania przyszłych potencjalnych zdarzeń biznesowych. Predykcje te oparte są zatem na faktach, a nie intuicji czy też doświadczeniu.

Jak podejmować decyzje? Podejście data aware

Obecnie sporą grupę stanowią organizacje, które można określić mianem data aware (w wolnym tłumaczeniu „związane z danymi”). Dane wykorzystywane są w nich do analizy, a także do podejmowania decyzji biznesowych, ale jedynie w określonych obszarach. Organizacje te działają bardzo podobnie do firm data driven, nie dokonują one jednak zazwyczaj analizy prospektywnej. Bazują więc jedynie na danych historycznych.

Analityka vs intuicja

Wspomniane wyżej powody sprawiają, że zaufanie do danych w niektórych firmach jest niewielkie. Są też organizacje, które świadomie odrzucają model data driven. Firmy te preferują bazowanie na doświadczeniu czy też intuicji swojej kadry. Może za tym stać brak odpowiednich narzędzi umożliwiających analizowanie danych i tworzenie różnych scenariuszy na przyszłość.

Kultura data driven

Czym jest kultura data driven? W kulturze data driven decyzje są podejmowane w oparciu o konkretne liczby i informacje na podstawie danych. W praktyce oznacza to odejście od bazowania na przeczuciu na rzecz promowania analizy danych niezależnie od działu i zajmowanego stanowiska.

Gdy firma ma rozwiniętą kulturę data driven, kieruje swoją uwagę na dane. Zdaje sobie sprawę z ich wagi, z korzyści, które mogą nieść i tak samo licznych zagrożeń (jak kwestie związane z błędną ich interpretacją czy cyberbezpieczeństwem). Uczy pracowników korzystania z danych w celu minimalizacji błędów przy podejmowanych decyzjach. Odpowiednia kultura pomaga upraszczać ten proces i zmniejszać ryzyko.

Czy branża ma znaczenie?

Zwyczajowo przyjęło się, że analiza danych jest związana z reklamą, mediami i e-commerce. To także potężne narzędzie w rękach działów marketingu, sprzedaży i księgowości. Podejście data driven wspiera:

  • Działania marketingowe – w tym kontekście najczęściej pomagają ocenić skuteczność działań w social mediach, nie wspominając o analizie ruchu na stronach internetowych, czy analizie przepływu użytkowników.
  • Działania sprzedażowe – w sprzedaży odpowiednio będą to analiza lejka sprzedaży i skuteczności kanałów sprzedaży.
  • Działania e-commerce – analiza koszyka zakupowego oraz sezonowości sprzedaży.

Drzwi do wykorzystania narzędzi do analizy danych i bycia data driven stoją jednak otworem przed każdą firmą, niezależnie od branży. Niech świadczą o tym nasze współprace i wdrożenia Business Intelligence w branżach ochrony zdrowia (GE Healthcare) czy budowniczej (Skanska).

Przewaga firm data driven

Organizacje data driven “grają w otwarte karty” z danymi i zyskują dzięki temu kilka asów atutowych, jak m.in.:

  • Wydajność – przede wszystkim wynika z tego, że dane w organizacji są ustrukturyzowane. Daje to możliwość generowania dokładnych raportów. Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Deloitte i zebrane w raporcie High Impact People Analytics wykazały, że organizacje o wysokiej wydajności udostępniają narzędzia do analizy pracownikom na wszystkich poziomach.
  • Przejrzystość – oddanie narzędzi do analizy w ręce managerów na wszystkich szczeblach organizacji nie tylko zwiększa wydajność, ale także poprawia przejrzystość organizacji…
  • Zaangażowanie – dostęp do danych i okazane zaufanie buduje w pracownikach odpowiedzialność za losy firmy, to z kolei zwiększa ich zaangażowanie i wpływa na produktywność.
  • Szybkość – decyzje biznesowe organizacji data driven podejmowane są w oparciu o konkretne dane i fakty. Dzięki temu gwałtownie wzrasta szybkość podejmowania decyzji. Dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym i wzorców danych z przeszłości proces decyzyjny staje się nie tylko szybszy, ale także daje firmom pewność, że podejmują właściwe decyzje.

Przeszkody na drodze do zostania data driven

Pomimo korzyści wiele firm nadal nie posiada dobrze rozwiniętej platformy do analizy i przechowywania danych. Dane znajdują się w różnych miejscach, a organizacje nie posiadają systemu zarządzania nimi. Najczęściej nie jest zdefiniowane, kto powinien mieć dostęp do poszczególnych danych i w jakim zakresie.

Dlaczego tak się dzieje? W 2021 przeprowadziliśmy badanie „Wykorzystanie narzędzi klasy Business Intelligence w Polsce”, które potwierdziło nasze przypuszczenia – niemal 40% respondentów nie wykorzystywało w swoich firmach narzędzi do analizy danych. Najczęściej wskazywane ograniczenia to brak budżetu, niewystarczająca ilość danych do analizy oraz brak wiedzy analitycznej i kompetencji w organizacji. Struktura IT uwzględniająca zatrudnienie odpowiednich specjalistów i budowanie kultury pracy z danymi to pierwsze kroki, jakie firmy aspirujące do miana data driven powinny postawić na początku swojej drogi.

Liderzy branży IT stawiają na podejście data driven

W czołówce największych spółek na świecie bez problemu wskażemy firmy, których biznes jest silnie powiązany z IT. Wspólnym mianownikiem dla gigantów takich jak Google, Apple czy Samsung jest też to, że od dawna stawiają na podejście data driven. Przykładowo, Data-Driven Decision Intelligence Model wprowadzony w wielu działach marki Samsung jest obecnie wykorzystywany nie tylko w procesach biznesowych, ale także np. w zarządzaniu łańcuchem dostaw w logistyce czy w marketingu. Samsung Research to tylko jeden z przykładów rozwiązania do pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych. Tego typu narzędzia, opierające się na najnowszych technologiach chmurowych i deep learningu, są obecnie coraz bardziej popularne wśród dużych spółek.

Podsumowanie

W ostatnich latach zapytania o systemy do analizy danych kierują do nas już nie tylko największe firmy, lecz także wyspecjalizowane przedsiębiorstwa chcące przewidywać trendy, a nie jedynie analizować dane historyczne.

Narzędzia self-service takie jak Microsoft Power BI, Tableau czy Qlik Sense dzięki intuicyjności i wykorzystaniu rozwiązań data science dają wszystkim ogromne możliwości budowania strategii, a tym samym bycia firmą napędzaną przez dane. Pierwszym krokiem do stania się data driven jest gromadzenie danych, co czyni dziś wiele firm. Jednak żeby zacząć podejmować na ich podstawie decyzje, trzeba wiedzieć, z jakich systemów pochodzą i które z nich będą wartościowe w procesie decyzyjnym. Między innymi w zdobyciu takiej wiedzy i zbudowaniu świadomości pomagamy naszym klientom, dzieląc się wiedzą i przeprowadzając wdrożenia systemów Business Intelligence.