Złote zasady wytwarzania oprogramowania w przemyśle kosmicznym

Monika wojciechowska | Rozwój oprogramowania | 16.08.2022

Opisane w moim poprzednim artykule przykłady misji kosmicznych, w których wystąpiły błędy oprogramowania, ukazują, że w niektórych przypadkach lepszy, bardziej rzetelny proces testów mógłby zapobiec ich wystąpieniu. Często można wskazać konkretny przypadek testowy, który został pominięty. Powody? Niewłaściwe zarządzanie lub błędna, niestarannie wykonana analiza ryzyka. Dziś natomiast skupimy się na najważniejszych zasadach wytwarzania oprogramowania w przemyśle kosmicznym, które zwiększają szanse powodzenia tych nieraz niebotycznie kosztownych projektów.

Test what you fly and fly what you test 

Generalna zasada w przemyśle kosmicznym brzmi: „Test what you fly and fly what you test” i oznacza, że należy sprawdzać te komponenty misji, które mają być używane, oraz wykorzystywać te, które zostały przetestowane. Brzmi banalnie, lecz to właśnie ścisłe trzymanie się tej zasady mogłoby pomóc w wielu projektach. Testowanie w przypadku misji kosmicznych jest o tyle trudne, że nie zawsze możliwe jest wierne odtworzenie warunków środowiskowych lotu lub takich, jakie panują na innej planecie. Tworzy się w tym celu specjalne laboratoria bądź symulacje komputerowe, lecz nawet wtedy stanowi to duże wyzwanie. ISTQB mówi wprost – testowanie gruntowne jest niemożliwe. Tylko w najprostszych przypadkach da się sprawdzić wszystkie kombinacje danych i warunków, a złożone systemy wykorzystywane w misjach kosmicznych zdecydowanie nie należą do prostych. Ponadto testowanie jest zależne od kontekstu. Tak specyficzne systemy wymagają również dostosowanych testów. 

Testuj, żeby ujawniać błędy, a nie dowodzić ich braku  

Kolejną zasadą, która odgrywa ogromną rolę w testowaniu oprogramowania misji kosmicznych, jest testowanie jako proces ujawniający istnienie błędów, a nie dowodzący ich braku. Jest to pesymistyczne, ale nader realistyczne podejście, o którym zapomniano choćby w przypadku katastrofy Ariane 5 z satelitami Cluster. Wspomina o tym nawet oficjalny raport, w którym stwierdzono, że oprogramowanie zostało uznane za poprawne, dopóki nie okazało się, że jest wadliwe. 

Testuj najwcześniej, jak tylko się da 

Równie istotna jest wspomniana już wcześniej zasada związana z testowaniem tzw. shift-left. Wykrycie błędów na wczesnym etapie projektu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. W wielu misjach błędy pojawiły się już na etapie projektowania i nie zostały wykryte z powodu niedostatecznie rzetelnych procesów weryfikacji.  

wytwarzanie oprogramowania - jak to się robi w przemyśle kosmicznym

Jeśli chodzi o stosowane w NASA praktyki, to wiadomo, że organizacja kładzie duży nacisk na testowanie w cyklu tworzenia oprogramowania. Szacuje się, że około 40% budżetu projektu jest poświęcone właśnie na testy. Aktywności związane z zapewnianiem jakości rozpoczynane są zwykle na etapie analizy wymagań, które muszą być zrozumiałe, szczegółowe, realistyczne i adekwatne do możliwości, a także testowalne. Celem dobrze zaprojektowanej specyfikacji oprogramowania jest to, aby inżynier sprzętu rozumiał, jak oprogramowanie kieruje systemem. We wczesnych stadiach testowania oprogramowania NASA używa często symulacji danych wejściowych. W późniejszych fazach testowanie obejmuje również sprzęt do testowania operacji i interfejsów, poleceń naziemnych i końcowej fazy. Dużą wagę przykłada się wtedy nawet do takich szczegółów jak odpowiednia długość kabli. Ponadto większość sprzętu NASA nie może być naprawiana w trakcie eksploatacji, co nadaje jeszcze większą wagę zapewnianiu jakości już na etapie jego tworzenia. 

2021.02.10 jpro quality assurance 2 - Złote zasady wytwarzania oprogramowania w przemyśle kosmicznym

Quality Assurance

Zapewnianie jakości w projektach IT. Sprawdź jakie trendy ukształtują rynek, na którym będzie wysokie zapotrzebowanie na testerów oprogramowania i zespoły zarządzania jakością.

Przeczytaj artykuł

Testuj na czas 

Innym istotnym dla testowania w misjach kosmicznych czynnikiem jest czas. Chodzi nie tylko o okna pogodowe umożliwiające start i synchronizację działań w czasie, ale także logistykę na etapie wytwarzania produktu (np. przygotowanie komponentu lub systemu w odpowiednim terminie, aby można było go przetestować w komorze próżniowej). Nawet tego typu testy zazwyczaj nie są jednak w stanie zagwarantować identycznych warunków jak te, które panują w kosmosie. 

Proces testowania w NASA obejmuje także najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie, które pozwalają też na oszczędności. Jedną z nich jest technologia Digital Twin, polegająca na tworzeniu dokładnych i szczegółowych cyfrowych replik produktów, procesów i systemów. 

SpaceX – jak oni testują?  

Również w SpaceX powszechną praktyką jest testowanie połączeń różnych systemów i symulacja warunków ich działania. Do testów oprogramowania wykorzystuje się m.in. tzw. table rocket. Polega to na ułożeniu wszystkich komputerów i kontrolerów lotu na stole i połączeniu ich tak, jakby były w prawdziwej rakiecie. W celu wykonania testów integracyjnych przeprowadza się na komponentach pełną symulację lotu, monitorując wydajność i wychwytując potencjalne awarie. W przypadku testów obciążeniowych inżynierowie robią to, co nazywają „przecinaniem sznurków” – losowo wyłączają komputer pokładowy w trakcie symulacji, aby zobaczyć, jak zareaguje. Ten poziom symulacji, połączony ze znacznym udziałem automatyzacji, pozwala osiągać świetne wyniki.

SpaceX jest w stanie bez obaw wprowadzać zmiany w oprogramowaniu produktu nawet 17 000 razy dziennie! Z tego, jak SpaceX tworzy oprogramowanie, możemy wywnioskować, że ponowne wykorzystywanie kodu, kultura DevOps i ciągły przepływ testowania są dla nich kluczem do sukcesu. 

Podsumowanie  

Powyższe obserwacje, chociaż kontekst może wydawać się odległy o lata świetlne, są całkiem bliskie projektowej codzienności każdego z nas.

Wiele z opisanych w artykule przypadków dostarcza uniwersalnych wniosków, które mogą znaleźć zastosowanie w projektach z innych branż, nie tylko kosmicznej. Mowa tu, chociażby o takich obszarach jak:  

  • analiza ryzyka,
  • cykl życia oprogramowania (shift-left i włączenie procesu testowania do wczesnych faz powstawania software’u),
  • testowanie produktu w środowiskach o różnych konfiguracjach i zasobach (dev, stage, preprod),
  • automatyzacja procesu wytwarzania i integracji oprogramowania (CI/CD),
  • pokrywanie funkcjonalności różnymi przypadkami testowymi.