Modele współpracy z partnerem outsourcingowym

Justyna Mikołajczyk | Rozwój oprogramowania | 14.11.2018

Każda firma posiada swoją specyfikę, a więc także indywidualne preferencje i wymagania, które należy uwzględnić podczas wyboru indywidualnego modelu współpracy z partnerem outsourcingowym w obszarze rozwoju oprogramowania. Oczekiwania firm wynikają przede wszystkim z natury problemów, z którymi się borykają, należy więc wybierać partnerów, którzy będą w stanie elastycznie dostosować się do potrzeb drugiej strony.

Outsourcing usług IT coraz częściej wspiera realizację projektów. Zastanówmy się, jakie możliwości dostępne są na rynku IT w zakresie outsourcingu rozwoju oprogramowania i usług z nim związanych. Firmy poszukujące odpowiedniego modelu mogą najczęściej wybierać spośród czterech najpopularniejszych:

1. Rozszerzenie własnego zespołu, czyli tzw. team extension

Partner outsourcingowy udostępnia specjalistów, których brakuje w zespole klienta, zarówno pod względem ilościowym (brak odpowiedniej liczby pracowników w zespole), jak i jakościowym (brak konkretnych kwalifikacji lub kompetencji w zespole).

2. Stworzenie pełnego, zewnętrznego zespołu, czyli tzw. team leasing

Zespół tworzony jest w oparciu o konkretne wymagania dotyczące projektu i może się składać zarówno z programistów, jak i testerów oprogramowania, projekt managerów, analityków biznesowych, a także – w przypadku zespołów scrumowych – Scrum Masterów.

3. Jednorazowa usługa doradcza w zakresie technologii

Usługa zlecana ad hoc w celu rozwiązania konkretnego problemu, realizowana przez dedykowanego do tego specjalistę lub zespół specjalistów, który posiada odpowiednie do tego kompetencje.

4. Usługi Managed Services

Managed Services to kompleksowa usługa zarządzania określonym obszarem technologicznym w firmie, w wyniku której partner technologiczny przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie całego systemu lub środowiska aplikacji klienta, delegując w tym celu dedykowany zespół serwisowy.

Ewolucja współpracy outsourcingowej

Współpraca z partnerem technologicznym często ewoluuje w czasie, co wynika z faktu, że potrzeby klienta zmieniają się. Wraz ze wzrostem zaufania i doświadczenia zdobywanego w trakcie wspólnych projektów, pojawiają się także nowe inicjatywy, partnerstwo dojrzewa, zacieśnia się i rozszerza na kolejne projekty. Jest to naturalne zjawisko, w związku z tym w branży IT bardzo często współpraca outsourcingowa rozpoczyna się od małych, pilotażowych projektów, w trakcie których strony poznają się i testują nawzajem. W przypadku porażki projektu ryzyko jest dzięki temu ograniczone, natomiast w przypadku sukcesu, w szybki sposób taką współpracę można rozwinąć o kolejne zadania.

Jak taka ewolucja współpracy może przebiegać? Posłużę się przykładem jednej z firm, z którą współpracuję. Firma zgłosiła się do Inetum w celu rozszerzenia swojego wewnętrznego zespołu testów oprogramowania o testera, który dostarczany jest w modelu team extension. W trakcie współpracy okazało się jednak, że strategia testów w firmie jest zaniedbana, nie prowadzono żadnej dokumentacji, w związku z tym wciąż powtarzały się te same błędy i problemy, co wydłużało procesy związane z utrzymaniem systemu.

Dzięki szerokiej ofercie usług i kompetencji w obszarze Quality Assurance, Inetum było w stanie zaproponować niezbędne zmiany. Doświadczony inżynier Quality Assurance zajął się stworzeniem dedykowanego i bezpiecznego procesu testowego. W ramach usługi stworzona została strategia i polityki testów dla całej organizacji, a klient skorzystał także z mentoringu, nadzoru i szkoleń dla pracowników własnego zespołu testowego.

Po wdrożeniu nowej strategii testowej, klient zdecydował się również na usługę w modelu STaaS, czyli Software Testing as a Service. Model ten umożliwia mu korzystanie z zasobów kompetencyjnych działu Quality Assurance z Inetum „na żądanie”, czyli w momencie, kiedy w projekcie pojawia się taka potrzeba.

Podsumowanie

Powyższy przykład pokazuje jak istotne we współpracy outsourcingowej jest poznanie się, budowa zaufania i elastyczność we wzajemnych stosunkach. Są to trzy podstawowe elementy niezbędne do budowania bezpiecznej relacji i długoterminowego partnerstwa, z którego obie strony będą czerpały korzyści. Podczas wyboru partnera outsourcingowego bardzo istotne jest więc sprawdzenie modeli współpracy oferowanych przez niego, ale także umiejętności słuchania potrzeb klienta, ponieważ będzie to kluczowe w trakcie prowadzenia wspólnych projektów outsourcingowych.