Migracja z QlikView do Qlik Sense – po co i czy warto?

Szymon Serwin | Smart Data | 11.05.2022

Nie jest wcale tajemnicą, że firma Qlik już od dawna, kosztem QlikView, promuje wprowadzony w 2014 Qlik Sense. Widoczne jest to chociaż w kolejnych wersjach wprowadzanych przez producenta, które w przypadku QlikView ograniczają się raczej do usuwania błędów niż dodawania nowych funkcji czy elementów wizualizacji. Ostatnio działania te jeszcze bardziej przybrały na sile, w związku z czym coraz więcej firm decyduje się na migrację ze środowiska QlikView do Qlik Sense. Dowiedz się, dlaczego warto, co się zmieni po migracji, jakie są modele licencjonowania i z jakich usług warto skorzystać.

Czy użytkownicy po latach pracy z QlikView odnajdą się w Qlik Sense?

Idea działania obu narzędzi jest zasadniczo podobna. Skupiając się na najistotniejszych aspektach, najważniejsze podobieństwa to:

 • generalna koncepcja selekcji (kolor zielony dla wybranych, biały dla dostępnych i szary dla niedostępnych wartości).
 • działanie selekcji przechodzących pomiędzy arkuszami.
 • szeroko pojęta nawigacja w aplikacjach.

Dlaczego zatem warto przenieść się z QlikView do Qlik Sense?

Ktoś mógłby zapytać: zaraz, zaraz – skoro QlikView i Qlik Sense działają podobnie, to czemu w ogóle rozważać migrację?

Jest kilka powodów:

 • Nowoczesny interfejs – oprócz poruszonego przeze mnie już na wstępie dużo bardziej dynamicznego rozwoju Qlik Sense względem QlikView, do migracji może zachęcić świeży wygląd aplikacji w Qlik Sense.
 • Większy potencjał Self-Service – poza atrakcyjnym interfejsem użytkownicy końcowi zyskują narzędzie z ich punktu widzenia bardziej dostosowane pod kątem Self-Service BI. Qlik Sense charakteryzuje się łatwością obsługi na urządzeniach mobilnych, niezależnie od wielkości ekranu. Samoobsługowe narzędzie takie jak Qlik Sense daje dużo więcej nowych możliwości wizualizacji z zachowaniem szybkości działania QlikView.
 • Ten sam wydajny silnik asocjacyjny – można by powiedzieć, że Qlik Sense ma wszystkie niewątpliwe zalety swojego poprzednika, ponieważ posiada dokładnie ten sam silnik asocjacyjny. Po migracji użytkownicy nadal będą mogli cieszyć się zaletami QlikView, takimi jak szybkość i sposób działania. Także mechanizm wykonywania selekcji pozostaje niezmienny. Można śmiało założyć, że skrypt aplikacji / definicje miar pozostaną takie same jak w przypadku aplikacji tworzonych pod kątem QlikView.

Jak przeprowadzić migrację?

 • Samodzielne przeniesienie zasobów z QlikView do Qlik Sense

Na oficjalnej stronie firmy Qlik można znaleźć zasoby pomocy i filmy wideo dotyczące przeniesienia zasobów. Strategia migracji obejmuje m.in. ocenę dokumentów QlikView (np. z QlikViewDesktop) pod kątem ich przenaszalności oraz ich konwersję z pomocą dedykowanego narzędzia (np. QlikView converter). 

Warto mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie obiekty można przenieść z jednego środowiska na drugie. W razie jakichkolwiek wątpliwości programiści Qlik powinni mieć możliwość skorzystania z konsultacji z firmą, która ma doświadczenie w obszarze migracji.

 • Usługi migracji z QlikView do Qlik Sense

Zespół ekspertów mający doświadczenie w przeprowadzaniu migracji ze środowisk QlikView do Qlik Sense poddaje dany przypadek ocenie. Proces opiera się na indywidualnym podejściu i rozpoczyna od rozmowy z klientem oraz zapoznania się z aktualnie działającym zespołem wsparcia aplikacji. Takie podejście pozwala nie tylko przenieść zawartość, ale też rozpoznać inne potrzeby (np. przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników, dodania nowych wizualizacji i raportów).

Qlik Sense – jaki model licencjonowania będzie dla mnie odpowiedni?

Często klienci pytają nas o dostępne modele licencjonowania. W Inetum działamy jako subpartner jednego z partnerów firmy Qlik w Polsce z tytułem Elite, doradzając i pośrednicząc w dostarczaniu licencji narzędzi firmy QlikZawsze służymy radą i pomagamy wybrać najdogodniejszy dla klienta model licencjonowania. Sposób migracji (bądź nowy zakup / dokupienie licencji) w głównej mierze zależy od obecnego statusu utrzymania QlikView. Jeśli usługi utrzymaniowe nie były regularnie kontynuowane, bardziej opłacalny może być zakup nowych licencji (co jednak nie wyklucza migracji samych aplikacji).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że migracja licencji jest całkowicie odrębna od migracji samych aplikacji. Niezależnie jednak od sposobu migracji, licencje w Qlik Sense są dystrybuowane w inny sposób niż w przypadku QlikView, co chętnie wyjaśnimy i pomożemy w zbudowaniu odpowiedniej propozycji licencji typu Analyzer i Professional.

 • Analyzer – licencja dla użytkowników biznesowych pozwalająca na przeglądanie aplikacji i analizę danych.
 • Professional – pełna licencja umożliwiająca zmianę aplikacji, dostęp do skryptów, QMC – przeznaczona dla developerów i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Audyt środowiska Qlik Sense

Migracja środowiska do Qlik Sense może być impulsem dla przeprowadzenia audytu obecnych aplikacji i rozwiązań. W czasie takiego audytu sprawdzamy, czy są stosowane najlepsze praktyki w skryptach zapytań, pomagamy je dopracować i usprawnić pod kątem szybkości działania aplikacji czy ograniczenia zużywania zasobów.

Dlaczego warto zlecić audyt?

 • Świeże spojrzenie – audyt developerów z zewnątrz może dać świeże spojrzenie na skrypty.
 • Wymiana wiedzy – zewnętrzny audyt pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy usługodawcą a osobami zajmującymi się środowiskiem Qlik po stronie klienta.
 • Doświadczenie – często klienci nie posiadają wśród swoich pracowników osób z doświadczeniem w obszarze rozwiązań firmy Qlik, przez co nowe funkcjonalności dodawane w cyklu życia aplikacji wymagają usprawnienia – i temu właśnie służą usługi audytu.
 • Usprawnienie pracy – czasem analiza danych w zupełnie inny, nowy sposób może bardzo usprawnić codzienną pracę. Innym aspektem jest użycie nowych, niedostępnych wcześniej w QlikView wizualizacji.
 • Rozwój – migracja może być dobrym momentem na rozbudowę środowiska. Z czasem organizacja zbiera kolejne dane, dochodzą nowe źródła, nowe potrzeby. Nasi klienci często wybierają budowę nowych raportów czy aplikacji jako usługę dodatkową do migracji obecnego środowiska.
 • Usprawnienie działania aplikacji – w projektach, które prowadziliśmy w Inetum w ostatnich latach udało nam się wielokrotnie usprawnić działanie aplikacji poprzez proste zmiany w skryptach. Takie zmiany są niewidoczne dla użytkowników końcowych, a pozwalają przyspieszyć czas jej działania nawet o 50%.

Szkolenia Qlik Sense

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przy okazji migracji można również skorzystać ze szkoleń Business Intelligence, takich jak: 

 • nawigacja po aplikacjach dla użytkowników końcowych
 • nowe funkcjonalności Qlik Sense
 • szkolenia dla analityków / początkujących developerów
 • szkolenia developerskie w bardziej zaawansowanym zakresie
 • szkolenia dla administratorów platformy Qlik

W Inetum nasze szkolenia opieramy na doświadczeniu developerów i są one regularnie rozbudowywane o przypadki, z jakimi stykamy się podczas codziennej pracy.

Usługi utrzymaniowe

Dość popularną usługą wybieraną przez wielu naszych klientów jest utrzymanie środowiska Qlik Sense po wdrożeniu. Umowa jest podpisywana na konkretną, ustaloną wcześniej liczbę godzin wsparcia dla klienta w miesiącu. Dzięki temu klient zyskuje poczucie komfortu i wie, że developer partnera zajmie się danym tematem, a on oszczędzi czas.

Usługi utrzymaniowe Qlik Sense obejmują np.:

 • naprawę problemów związanych ze środowiskiem
 • naprawę zgłoszonych przez użytkowników bugów aplikacji
 • rozbudowę czy zmianę aplikacji
 • rozbudowę środowiska
 • drobne usprawnienia i mniejsze zmiany w funkcjonalnościach

Jak wybrać partnera do migracji?

Migracja z QlikView do QlikSense to temat bardzo rozległy i poruszyłem jedynie wybrane aspekty. Warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia firmy, która dostarcza jednocześnie usługi migracji, audytu i szkoleń. Przykładowo oferta Inetum obejmuje usługi Business Intelligence począwszy od analizy i audytu obecnego środowiska, przez pomoc w wyborze najdogodniejszego sposobu licencjonowania, migrację wraz z usprawnieniem modeli danych, aż po wdrożenie najlepszych praktyk developerskich, przeniesienie aplikacji, rozbudowę ich o nowe funkcjonalności oraz nowe źródła danych.

Niezależnie od etapu i usługi opieramy się na doświadczeniu naszych developerów. Posiadamy kompetencje zarówno w pracy z QlikView, jak i Qlik Sense, co znacznie pomaga w procesie migracji i ułatwia dostosowywanie funkcjonalności, których brakuje w Qlik Sense, czy tych zbudowanych w inny sposób. Liczymy się z faktem, że przyzwyczajenia użytkowników mają wielkie znaczenie w przypadku systemów klasy Business Intelligence, ponieważ często są ich codziennym narzędziem pracy. 

Jak to się robi u nas? Czyli migracja z Inetum

Inetum posiada wewnętrzny dział ekspertów Qlik. Pracowaliśmy już na środowiskach dużych, hybrydowych, gdzie QlikView i Qlik Sense uzupełniały się (dość popularne były rozwiązania, gdzie ładowanie i transformacje danych opierały się na QlikView, natomiast wizualizacje obsługiwane były przez Qlik Sense) oraz niewielkich środowiskach opierających się tylko na jednej czy dwóch podstawowych aplikacjach.

Prawie 7 lat takich doświadczeń pozwoliło nam wypracować podejścia odpowiadające potrzebom klientów. Często zdarza się przecież, że dane funkcjonalności, ważne dla użytkowników, w QlikView wyglądają zupełnie inaczej niż w Qlik Sense.

W takiej sytuacji trzeba wykazać się kreatywnością i znaleźć „drogę naokoło”. Każdy taki projekt wzbogacał nasze portfolio nie tylko o cenne referencje, ale też feedback od użytkowników. To z kolei pozwoliło nam jeszcze lepiej przygotować się do kolejnych projektów i nabrać doświadczenia. Dzięki temu dziś możemy z jeszcze większym powodzeniem dzielić się naszymi umiejętnościami w projektach Business Intelligence.

Podsumowanie

Nie warto czekać z migracją. Odpowiednio zbudowane i dostosowane narzędzie klasy Business Intelligence, jakim jest Qlik Sense, jest wielką wartością dodaną każdej nowoczesnej organizacji. Migracja do Qlik Sense może być impulsem do przebudowy środowiska, a nawet okazją do audytu i doszkolenia użytkowników. Wszystko to pozwoli wynieść analizę danych w organizacji na nowy poziom.

Sprawdź nasze usługi w zakresie projektów:

QlikView i Qlik Sense