Jamf Connect – nowy wymiar zarządzania tożsamością

Adam Kostecki | Apple dla biznesu | 16.09.2020

Wyobraź sobie taką sytuację: Twój pracownik, który mieszka setki kilometrów od siedziby firmy, co więcej – od działu IT, potrzebuje urządzenia Mac. Kupuje więc nowy komputer, rozpakowuje go i podłącza do sieci. Następnie loguje się za pomocą hasła chmurowego, uzyskując dostęp do wszystkich potrzebnych firmowych zasobów i aplikacji. Brzmi niewiarygodnie? W firmach, które korzystają z rozwiązania Jamf Connect, to standard, który przenosi zarządzanie dostępami (dla administratorów) i logowanie (dla użytkowników) na zupełnie nowy poziom.

Jamf Connect i wyzwania nowej rzeczywistości

Jeśli chodzi o organizację pracy, znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której częścią są praca zdalna, rozproszona struktura organizacji i brak stałego kontaktu z zespołem IT na miejscu. Dla wielu firm home office, który do tej pory był alternatywą, staje się standardem. Jak wygląda powrót do biur największych graczy? Zarząd Twittera mówi wprost: „O ile decyzja o otwarciu biur będzie należeć do nas [kierownictwa], o tyle decyzja, kiedy i czy ludzie do nich wrócą, należy do nich” i oficjalnie pozwala pracownikom pozostać w domach na stałe. Wszystko to sprawia, że w pracy stawiamy czoła zupełnie nowym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i logowaniem do sieci:

  • Jak łatwo zapewnić pracownikom dostęp do firmowych zasobów i aplikacji?
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo dokumentów i plików?
  • Jak zarządzać kontami pracowników i rozwiązywać problemy związane z logowaniem?

Jamf Connect: nowe doświadczenie logowania

Jamf Connect to rozwiązanie dla użytkowników urządzeń Mac, które pozwala pracownikom na dostęp do urządzeń i zasobów za pomocą Single Identity. Dla użytkownika takie rozwiązanie to łatwość logowania i zupełnie nowe User Experience, jeśli chodzi o ustawienia konta i dostęp do zasobów i aplikacji firmowych. Pracownik może korzystać ze wszystkich aplikacji udostępnianych przez firmę za pomocą jednego loginu! Z Jamf Connect wszystkie urządzenia Mac w firmie są zarządzane przez dział IT zdalnie, a administratorzy zyskują narzędzie, dzięki któremu mają lepszą kontrolę nad dostępami użytkowników.

jcommerce blog 2020.09.01 cover 100q 1 - Jamf Connect – nowy wymiar zarządzania tożsamością

Jakie możliwości daje Jamf Protect dla administratorów Apple?

PRZECZYTAJ ATYKUŁ

Synchronizuj i oszczędzaj

Chmurowe i lokalne hasła użytkownika do urządzeń są zawsze zsynchronizowane, więc nie ma potrzeby prosić o dostępy za każdym razem, gdy potrzebny jest dostęp do firmowej aplikacji. Pozwala to odciążyć Service Desk, który nie musi zajmować się kolejnymi zgłoszeniami dotyczącymi dostępów i resetów hasła, gdyż… prawie nie będą one potrzebne. Jamf Connect rozwiązuje też częsty problem zablokowanego konta, które uniemożliwia pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków. A synchronizacja kont i brak zgłoszeń związanych z odblokowaniem konta to już konkretne oszczędności na pracy działów ITI.  Według raportu firmy Okta reset hasła uderza firmy po kieszeni, a przeciętny koszt obsługi takiego zgłoszenia to nawet 70 dolarów.

Jamf Connect – korzyści dla firmy

Nie tylko pracownicy zyskują dzięki zarządzaniu kontami z Jamf Connect. To rozwiązanie, które przełoży się na konkretne korzyści dla Twojej organizacji i administratorów IT. Największe to:

  • Mniejsza liczba zgłoszeń związanych z resetem hasła.
  • Większa efektywność pracowników, którzy mogą skupić się na swoich zadaniach, zamiast zmagać się z problemami związanymi z logowaniem i blokadą konta.
  • Większa kontrola administratorów IT nad bezpieczeństwem danych i urządzeń.
  • Brak konieczności przypisywania urządzeń Mac do Active Directory.
  • Łatwiejsze zarządzanie dostępami, m.in. tworzenie kont przez administratorów Apple.

Podsumowanie

Dawniej zarządzanie dostępami i obsługa zgłoszeń związanych z resetem haseł wymagała dużych nakładów pracy działów IT. Obecnie firmy mają na wyciągnięcie ręki rozwiązanie, które pozwala odciążyć Service Desk, zredukować liczbę zgłoszeń, a użytkownikom zapewnia wyjątkowe User Experience oraz gwarantuje dostęp do zasobów i aplikacji. Jamf Connect dla użytkowników i administratorów oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.