Jak sięgnąć chmur? Wartość rynku cloud computing w Polsce urośnie do 3 mld zł (B2B). Trendy związane z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.

Agnieszka Bujak | Go to Cloud | 08.12.2021

[Aktualizacja: 20.07.2022] W większości firm przełom roku to czas dopinania budżetów oraz określenia strategii. Analitycy przewidują, że w 2022 roku i kolejnych latach wydatki na rozwiązania cyfrowe będą nadal rosnąć, i to szybko. Pandemia koronawirusa wymusiła przyspieszoną adaptację rozwiązań chmurowych i nadal napędza cyfryzację, a technologie chmurowe mogą dla organizacji w nie inwestujących być szansą, aby wiele zaoszczędzić. Chmura umożliwia działanie biznesu w trybie ciągłej zmiany, jak się jednak okazuje dziś nawet do  30% kosztów– zgodnie z raportem Flexera State of the Cloud 2021 – zainwestowanych w projekty chmurowe jest niewykorzystane. Jak zyskać na chmurze? Jak nie stracić? Podpowiadamy, które trendy technologiczne warto mieć na oku, a także które usługi chmurowe pomogą twojemu biznesowi – dosłownie – sięgnąć chmur. 

Coraz więcej chmur

W kontekście cyfryzacji to dobra prognoza. Wydatki na chmurę i jej wykorzystanie w organizacjach rosną. Wartość globalnego rynku cloud wsektorze przedsiębiorstw to już 73,9 miliardów USD (IDC 2022). Podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji Poland 2.0 Summit, CEO spółki Operator Chmury Krajowej Michał Potoczek podał dane, iż globalna wartość rynku chmury to obecnie ok. 350 mld USD, a jego wzrost sięga 20-30% rok do roku. Analitycy przewidują, że w ciągu 5 lat wartość tego rynku wzrośnie do ok. 850 mld USD.Według raportu McKinsey „Chmura 2030” za 8 lat wykorzystanie rozwiązań chmurowych może przynieść Polsce dodatkowe 120 mld zł, czyli równowartość 4% PKB kraju. Już niebawem przekonamy się, czy te szacunki dla chmury w Polsce się sprawdzą, a tymczasem światowi wizjonerzy jak właśnie Gartner czy Forrester przedstawiają prognozy na rok 2022. Co mówią nam o trendach chmurowych?

Najważniejsze trendy i usługi chmurowe w 2022 roku

Zero-Trust, czyli nie ufaj i sprawdzaj

Im bardziej odchodzimy od tradycyjnej architektury IT w stronę architektur rozproszonych, im bardziej przenosimy się do świata pracy zdalnej, tym większym wyzwaniem staje się zapewnienie bezpieczeństwa sieci i aplikacji korporacyjnych. VPN zaczyna być zastępowany przez model Cybersecurity Mesh. To modularne podejście, które skupia się na ochronie wszystkich punktów dostępowych, uznając je za potencjalnie zagrożone. 90% organizacji posiada dziś strategię zarządzania środowiskami hybrydowymi i multi-cloud. Zgodnie z danymi Gartnera, podejście Cybersecurity Mesh może zmniejszyć koszty potencjalnych incydentów nawet o 90%. Te liczby działają na wyobraźnię.

Pay-as-you-go, czyli: bezserwerowo, proszę

Dostawcy rozwiązań chmurowych jak Microsoft, Amazon Web Services czy Google Cloud wychodzą naprzeciw oczekiwaniom firm, które chcą być innowacyjne, minimalizując koszty utrzymania infrastruktury. Staje się to możliwe dzięki chmurze w modelu pay-as-you-go, w którym płacimy tylko za faktycznie wykorzystywane usługi. Przykładowo, programiści tworzą aplikacje w bezserwerowym środowisku, korzystając z takich usług, jak Azure Functions czy AWS Lambda (Function-as-a-Service). Co prawda wykorzystywanie technologii chmurowych ma okreslone wymogi, wymusza zmiany w oprogramowaniu oraz konieczne są nakłady na przygotowanie do skorzystania z usług chmurowych, jednak firma zyskuje nowoczesne rozwiązania i zdejmuje ze swoich barek konieczność utrzymywania infrastruktury IT. Wykorzystanie chmury totalnie zmienia podejście do onfrastruktury i tu docieramy do sedna kolejnego ważnego trendu w obszarze chmury, mianowicie:

Nie przenoś, buduj w chmurze

Jeszcze niedawno wiele firm mierzyło się z dylematem czy w ogóle potrzebuje rozwiązań chmurowych, jaką strategię migracji do chmury wybrać? Dziś kierunek wydaje się coraz bardziej sprecyzowany: jest nim tworzenie aplikacji i oprogramowanie cloud-native. Jak podaje Gartner w raporcie „Top Strategic Technology Trends for 2022”, możliwe, że już w 2025 r. z takim podejściem będziemy się mogli spotkać w ponad 95% nowych projektów cyfrowych. Tworzenie aplikacji bezpośrednio w chmurze pozwala wykorzystać pełnię jej możliwości, podczas gdy przenoszenie systemów „niechmurowych” do chmury (tzw. strategia Lift and Shift) wiąże się z większymi kosztami utrzymania. W kontekście oszczędności – wybór wydaje się więc jednoznaczny.

Kim jesteś, dostawco rozwiazań chmurowych?

Bo już chyba nie ewangelistą chmury… Dziś większość managerów projektów zgłasza się do dostawców usług chmurowych z konkretnymi oczekiwaniami. Według jednego z najobszerniejszych raportów branżowych Flexera „State of the cloud 2021” bez względu na to, czy organizacja dopiero zaczyna przygodę z chmurą, czy ma większe doświadczenie, najczęściej inicjatywy skupiają się wokół:

1. optymalizacji chmury w zakresie istniejących zasobów.

2. przenoszenia większej liczby zasobów do chmury.

Chcę wdrożyć chmurę – kiedy skorzystać z usług firm IT?

Chmura będąca platformą do prowadzenia cyfrowego biznesu to ważny trend, który przekłada się na zainteresowanie projektami transformacji cyfrowej. W wielu przypadkach pomocą służą zewnętrzni dostawcy rozwiązań chmurowych, którzy pomogą efektywnie wykorzystywać chmurę. Pracując nad rozwojem i wdrażaniem projektów chmurowych mogą wesprzeć firmę w takich obszarach, jak:

  • Cloud consulting – coraz częściej wątpliwości budzi nie to, czy warto przenosić usługi do chmury, lecz jaki plan migracji będzie odpowiedni, jakie są koszty, jak optymalizować usługi w chmurze, a z technicznych aspektów – jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Warto rozważyć wsparcie zewnętrznej firmy, jeśli jesteśmy zdecydowani na chmurę, ale mamy trudność w wyborze usług oraz dostawcy. Specjaliści chmurowi pomagają też zoptymalizować wydajność i koszty posiadanych już usług.
  • Cloud Programming – pozyskanie kompetencji, które pozwolą rozwijać aplikacje z wykorzystaniem rozwiązań bezserwerowych czy wspomniane chmurowe rozwiązania natywne to dziś prawdziwe wyzwanie. Programistów wciąż brakuje, a rynek pracownika w IT nie ułatwia zatrzymania talentów w projekcie. Zewnętrzni dostawcy usług często zawierają partnerstwa bezpośrednio z dostawcami chmur publicznych, jak Microsoft, co obliguje ich do dbania o certyfikacje i tym samym dostępność gotowych do pracy programistów. 
  • DevOps – kultura DevOps to tworzenie i rozwój infrastruktury IT poprzez stały monitoring z wykorzystaniem narzędzi CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery). Dawne podejście, w którym developer był odpowiedzialny też za wdrożenie produkcyjne aplikacji, nie sprawdza się w dzisiejszych projektach cechujących się dużą dynamiką. Rozwiązania wdrażane są w chmurze, a nad przygotowaniem środowiska, jakością i prawidłowym przebiegiem tego procesu czuwa DevOps.
  • Cloud Analytics – w kontekście analizy danych coraz częściej trafiamy na takie określenia jak Cloud Analytics, Cloud Business Intelligence czy Digital Intelligence. Budowanie wydajnych hurtowni danych w chmurze (np. z wykorzystaniem Snowflake) jest dziś szybsze i łatwiejsze, możemy też analizować dane niemalże w czasie rzeczywistym, np. z pomocą takich narzędzi jak Snowpipe.
  • Cloud Security – bezpieczeństwo i dostęp do danych to ważne wyzwanie w świecie pracy zdalnej w rozproszonych środowiskach chmurowych. Aby zapobiegać wyciekom i incydentom z zakresu bezpieczeństwa a w szczególności w zakresie cybersecurity cloud, warto rozważyć przeprowadzenie pen-testów oraz wykorzystanie umiejętności specjalistów DevSecOps. Pojawia się też coraz więcej możliwości w zakresie backupu danych, np. tworzenie odpornych na ataki kopii zapasowych w oparciu o platformy typu SaaS, jak np. Druva.
  • Cloud Identity – dziś chyba już wszystko można otrzymać „As a service” – także tożsamość, a konkretnie – zarządzanie tożsamością. Firmy IT, które chcą zadbać o bezpieczeństwo logowania chmurze, mogą rozważyć skorzystanie z usług Identity-as-a-service, takich jak np. platforma firmy Okta. To globalny dostawca usług IDaaS, którego usługi w Polsce są dostępne za pośrednictwem partnerów.

Jak często polskie firmy sięgają po cloud computing? Aktualny stan rozwiązań chmurowych i prognoza

W 2021 roku z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 28,7% przedsiębiorstw w Polsce – tak wynika z ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.”. To ponad 4% więcej w porównaniu z rokiem 2020 (24,4%) i ponad 11% więcej niż w roku 2019 (17,5%). Dodajmy, że w 2018 roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 11%. Według najświeższych danych Eurostatu, średnia przedsiębiorstw w UE kupujących usługi chmurowe wynosi 41% (w 2020 roku było to 36%). Oznacza to z kolei, że potencjał rozwiązań chmurowych w polsce wciąż jest duży.

Zgodnie z danymi PMR szacowana wartość cloud computing w Polsce – według danych na 2021 rok – to już ponad 2,24 mld zł (rozwiązań b2b wdrażanych przez firmy). Polskie firmy patrzą coraz śmielej w kierunku chmury, a dynamika wdrożeń nabiera rozpędu. W tej chwili jedynie co czwarta firma w kraju deklaruje korzystanie z chmury, jednak firma PMR prognozuje, iż można się spodziewać wzrostu rynku chmurowego w formule B2B do 2026 r. utrzymywać się będzie w Polsce powyżej 20 proc. r/r i w perspektywie 6-7 lat branża osiągnie wartość 10 mld zł. W 2022 r. rynek urośnie o 34,1 proc. do 3 mld zł. Chmura jest jednocześnie trendem – bo pozwala na innowację, jak i standardem – bo umożliwia operacyjność, elastyczność i oszczędność kosztów, tak ważne dzisiaj, w dynamicznym środowisku biznesowym. Chmura wykorzystuje ekonomię skali, a początkowa inwestycja przyniesie zyski wraz z osiągnięciem wysokiego poziomu dojrzałości. Rynek napędzają inwestycje największych globalnych dostawców usług chmury publicznej, którzy tworzą w Polsce tzw. regiony i kolokują serwery w centrach danych na terenie Polski. Google uruchomił swój region oficjalnie na wiosnę 2021 roku. Microsoft – który intensywnie pracuje nad domknięciem inwestycji w trzy odrębne strefy dostępności Azure (nowe ośrodki data center) w rejonie Warszawy – planuje zainaugurować start regionu jeszcze w 2022 roku.