Dlaczego testy oprogramowania są ważne?

Daria Bajda-Czyżyńska | Rozwój oprogramowania | 05.06.2019

„Błądzić jest rzeczą ludzką” – mówi przysłowie. Podczas gdy jedne błędy nie wpływają znacząco na nasze życie, inne mogą być bardzo poważne, wręcz katastrofalne w skutkach. W przypadku tworzenia oprogramowania naszym celem jest skuteczne wykrycie oraz eliminowanie takich błędów, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Pomimo czujności i zaangażowania niektóre z błędów umykają nam z różnych powodów – przyczyną mogą być błędnie przyjęte założenia, złożoność testowanego procesu, błędy poznawcze bądź zwyczajnie zmęczenie. Wspomniane przysłowie w innej wersji mówi: „Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską” A zatem – warto skorzystać z usług specjalistów skupionych na wykrywaniu błędów i niedociągnięć.

Tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w obszarze rozwoju oprogramowania, proces testowania może wydawać się niezbyt istotnym zadaniem. Szybko jednak zdają sobie oni sprawę, że testy są nieodłączną częścią w kontekście rozwoju oprogramowania wysokiej jakości.

Zanim jednak przejdę do tego, dlaczego testowanie oprogramowania jest tak istotne, powinniśmy zastanowić się nad tym, co kryje się pod nazwą „Testy oprogramowania”.

Czym są testy oprogramowania?

Testowanie oprogramowania to czynność, w trakcie której sprawdzamy, czy oczekiwane rezultaty korespondują z rezultatami faktycznymi. Pozwala to na zidentyfikowanie błędów, a także na wykrycie luk i braków w obrębie wymogów stawianych oprogramowaniu.

Jedną z podstawowych cech osób zajmujących się testowaniem oprogramowania powinna być czujność i dokładność, która pozwala dostrzegać niuanse. O ile błąd w postaci literówki może wydawać się stosunkowo błahy, czasem wspomniana literówka może być przyczyną nieprawidłowości w kwotach przelewanych podczas transferów bankowych. Tego typu błąd może być przyczyną nie tylko strat materialnych, ale także wizerunkowych, gdyż może wpłynąć na spadek zaufania klientów. Aby zapobiec podobnym problemom, konieczne jest wdrożenie procesów zapewniania jakości oraz testowania oprogramowania.

Typy testów oprogramowania

Chociaż istnieje ponad 150 typów testów, skupmy się tylko na kilku przykładach z różnych kategorii testów.

 • Testy funkcjonalne – ich zadaniem jest weryfikacja wymagań funkcjonalnych. Przeprowadza się je w dużej mierze bez znajomości kodu aplikacji, bazując na specyfikacji.
 • Testy niefunkcjonalne – to między innymi testy niezawodności, efektywności, wydajności oraz bezpieczeństwa systemu.
 • Testy związane ze zmianą – każda zmiana w oprogramowaniu wymaga przeprowadzenia testów regresywnych bądź retestów.
 • Testy strukturalne – oparte na jego analizie i znajomości kodu – między innymi poprzez przegląd kodu oraz pokrywanie zaimplementowanych ścieżek testami automatycznymi.

Przeczytaj również:

Minimalistyczny przypadek testowy

Testy BDD – czym są i czy na prawdę są potrzebne?

Krytyczne sytuacje

Na przestrzeni lat miały miejsce różne wydarzenia, które ugruntowały przekonanie, że testy są bardzo istotne w kontekście sukcesu biznesowego. Są to przykłady zdarzeń, w których przeprowadzenie adekwatnych testów w odpowiednim czasie pozwoliłoby zapobiec poważnym stratom finansowym.

W 1996 roku w jednym z głównych banków USA (First National Bank of Chicago) błąd systemu spowodował zasilenie kont 823 klientów sumą 920 milionów dolarów.W 2015 roku z powodu usterki technicznej terminale Bloomberg w Londynie przestały działać, co przełożyło się na problemy 300 000 użytkowników giełdowych oraz wymusiło przełożenie emisji obligacji wartych 3 miliardy GBP.Nissan musiał zmierzyć się z awarią oprogramowania w czujnikach poduszek powietrznych, co spowodowało, że firma była zmuszona wycofać ponad milion samochodów z rynku.Starbucks zmagał się z awarią oprogramowania w systemie POS, co spowodowało konieczność zamknięcia 60% punktów firmy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego testy oprogramowania są ważne?

Po zapoznaniu się z powyższymi danymi mogę przejść do sedna, czyli do odpowiedzi na pytanie, dlaczego testy oprogramowania są tak istotne. Stwórzmy listę powodów, dla których warto wdrożyć testy oprogramowania:

 • Zwiększają one zaufanie do rozwijanego produktu.
 • Pozwalają wskazać błędy i wady w trakcie rozwoju oprogramowania.
 • Pozwalają klientom biznesowym zapewnić użytkownikom wysokiej jakości produkty i oprogramowanie.
 • Powyższe z kolei pomaga obniżyć koszty utrzymania aplikacji i zapewnia pewne, spójne i dokładne rezultaty.
 • Pomagają firmom w zapewnieniu wysokiej jakości produktu, co z kolei owocuje zaufaniem ich klientów.
 • Pomagają uniknąć awarii, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zaoszczędzić na kosztownych pracach naprawczo-utrzymaniowych na poczet przyszłych prac związanych z rozwojem aplikacji.
 • Zapewnia efektywność produktu lub aplikacji.

Usługi w obszarze testów oprogramowania

W obszarze testów oprogramowania istnieje wiele usług, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał testowania. Usługi te umożliwiają wszechstronną weryfikację oprogramowania, co procentuje otrzymaniem wysokiej jakości produktu końcowego. Można wykonywać testy wewnętrzne lub skorzystać z usług firmy outsourcingowej.

Wewnętrzne testy oprogramowania

Wewnętrzne testy oprogramowania mają wiele zalet, z których główną jest możliwość kontrolowania całego procesu przez osoby decyzyjne. Dają one również możliwość szybkiego reagowania na wykryte problemy.

Wadą takiego rozwiązania są z kolei koszty testów wewnętrznych – zwłaszcza w porównaniu z kosztem usług outsourcingowych. Należy także wziąć pod uwagę dodatkowe, ukryte koszty, na przykład związane z rekrutacją, przeprowadzaniem szkoleń oraz utrzymaniem całego zespołu, nawet jeśli nie jest to konieczne w danym momencie.

Powierz testy oprogramowania firmie zewnętrznej

Istnieje wiele firm zewnętrznych, oferujących niezależne testy oprogramowania, które stwarzają możliwość przekazania im czynności testerskich. Outsourcing testów oprogramowania może być opcją umożliwiającą redukcję kosztów.
Outsourcing usług pomaga skoncentrować się na kluczowej dla firmy działalności.

W przypadku zadań związanych z testowaniem oprogramowania, pozwala na powierzenie ich doświadczonym, przeszkolonym i certyfikowanym konsultantom. Zaletą usługi Testing as a Service jest także elastyczność, jako że wielkość zespołu może być dostosowana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje, widzimy wyraźnie, dlaczego testowanie oprogramowania jest tak istotne w biznesie. Pozwala na dostarczanie użytkownikom produktów wysokiej jakości  stron internetowych, aplikacji mobilnych czy urządzeń elektronicznych, co niezależnie od branży, przekłada się na zaufanie i zadowolenie klientów.