2021.09.01 JPro cover 2 - Podstawy UML – czyli modelowanie dla każdego

01.09.2021

Podstawy UML – czyli modelowanie dla każdego

Jedną z najważniejszych rzeczy w procesie produkcji oprogramowania jest właściwe zrozumienie wymagań w zakresie tworzonego systemu. Naturalny język opisywania potrzeb interesariuszy może nie być precyzyjny i jednoznaczny. Trudno z jego pomocą opisać wszystkie powiązania, wpływ jednej części systemu na pozostałe, tak aby było to zrozumiałe zarówno dla osób nietechnicznych, jak i zespołu wytwarzającego oprogramowanie. Chcąc ułatwić komunikację, zadbać o właściwe zrozumienie i zaprojektować wszystkie interakcje w systemie, podczas opisywania systemu używamy języka UML (Unified Modelling Language). W artykule postaram się nakreślić podstawy UML i przekonać, że modelowanie może ułatwić zrozumienie i zobrazowanie dowolnych procesów.

Przeczytaj więcej
2021.08.25 jpro cover shift left 2 - Testuj przed wszystkimi, czyli shift-left testing w praktyce

25.08.2021

Testuj przed wszystkimi, czyli shift-left testing w praktyce

Czym jest podejście „shift-left testing”? Zobacz, jak korzystamy z niego w praktyce, jakie przynosi korzyści, a także jakie okoliczności sprawiły, że jest ono możliwe do zastosowania.

Przeczytaj więcej
2021.06.22 jpro cover 2 - Metodyki zwinne. Scrum a inne podejścia: SAFe, LeSS, Nexus

23.06.2021

Metodyki zwinne. Scrum a inne podejścia: SAFe, LeSS, Nexus

Praca w środowisku zwinnym z wykorzystaniem Scruma jest coraz bardziej powszechna. Zespoły tworzą niezależną, samodzielną grupę osób z kompetencjami wymaganymi do stworzenia produktu dla klienta. Co zrobić, gdy mimo tego pojawiają się problemy, zespół nie dostarcza przyrostu, brakuje komunikacji i spada morale zespołu? Zamiast rezygnować ze Scruma i wracać do tradycyjnego podejścia, warto zapoznać się z innymi metodykami zwinnymi i sprawdzić, który framework będzie bardziej odpowiedni dla naszej organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie metodyki zwinne i klasyczne są stosowane w zarządzaniu projektami.
  • Jakie są sposoby pracy według metodyk zwinnych: Scrum, SAFe, LeSS i Nexus.
  • Jak dobrać metodykę zwinną odpowiednio do projektu.
Przeczytaj więcej
jpro jcommerce Agile i SCRUM w dziale sprzeday XX.04.18 cover 2 - Agile i Scrum w dziale sprzedaży

28.05.2021

Agile i Scrum w dziale sprzedaży

Dla kierowników projektów w branży IT Scrum jest metodą powszechnie znaną i stosowaną w szerokim zakresie – zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Nawet jeśli nie stosują Scruma, Kanbana czy innych metod zwinnych w czystej postaci, to czerpią pełnymi garściami z technik zwinnego podejścia do zarządzania projektami informatycznymi. W tym artykule chciałbym jednak zastanowić się, czy możliwe jest zastosowanie podejścia Agile w zarządzaniu w branżach i działach firmy nie związanych wprost z IT?

Przeczytaj więcej
2021.03.03 jpro cover 2 - Jak zbudować zgrany zespół? Umiejętności miękkie i typy osobowości a praca w Scrumie

03.03.2021

Jak zbudować zgrany zespół? Umiejętności miękkie i typy osobowości a praca w Scrumie

Czy żeby stworzyć zgrany zespół, wystarczy zrekrutować najlepszych specjalistów IT na rynku i przypisać ich do jednego projektu? W rozwijającym się świecie IT, pełnym nowych firm, projektów oraz specjalistów, coraz częściej umiejętności twarde, czyli kompetencje specjalistyczne czy wiedza merytoryczna, nie są najważniejsze w kontekście osiągnięcia sukcesu zawodowego. Umiejętności miękkie, czyli „kompetencje osobiste, społeczne, interpersonalne i komunikacyjne”, znacznie trudniejsze do nabycia od umiejętności technicznych, często są niezbędne przy podejmowaniu pracy bądź w kontekście otrzymania awansu. Dowiedz się, jak stworzyć zgrany zespół oraz dlaczego przy doborze członków Zespołu Developerskiego tak ważne są typy osobowości, dopasowanie charakterologiczne i kompetencje miękkie.

Przeczytaj więcej
2021.01.27 jpro cover 2 - Retrospektywa. Oczekiwania, błędy, pomysły na usprawnienia

27.01.2021

Retrospektywa. Oczekiwania, błędy, pomysły na usprawnienia

Czy zgodzisz się, że każdy obszar pracy (i codziennego życia!) można poddawać weryfikacji i wyznaczać elementy do poprawy? Pracując zwinnie, wiemy, że są sposoby, aby uzyskać większą wydajność. Dzięki nim pracownicy czują, że są częścią organizacji i mają realny wpływ na zmianę. Umożliwia to właśnie retrospektywa. To proces, który polega na ciągłej identyfikacji sytuacji, które utrudniają i spowalniają pracę. Dowiedz się, jak można wyeliminować negatywne czynniki i wprowadzić działania naprawcze, które zaowocują lepszymi wynikami.

Przeczytaj więcej
2020.10.14 jpro cover 2 - Powrót do pisma obrazkowego, czyli jak diagramy BPMN pomagają w pracy

14.10.2020

Powrót do pisma obrazkowego, czyli jak diagramy BPMN pomagają w pracy

Chyba w każdej firmie istnieją opisy stanowisk, instrukcje stanowiskowe lub procedury postępowania. Mogą być wykorzystywane do tworzenia jednolitych standardów pracy w różnych oddziałach firmy, czasem są dołączane do pakietu dokumentów, z którymi powinien zapoznać się nowy pracownik. W sytuacjach niestandardowych procedury pozwalają pracownikom sprawdzić sposób postępowania. Ale czy w dostarczonej przez nas procedurze na pewno znajdą oni odpowiedzi? Aby to sprawdzić, wystarczy taką procedurę… narysować! Tu z pomocą przychodzi modelowanie procesów biznesowych i diagramy BPMN.

Przeczytaj więcej
11.03 cover 2 - Diagram UML i BPMN – narzędzia pracy analityczki i analityka

11.03.2020

Diagram UML i BPMN – narzędzia pracy analityczki i analityka

Rok 2020 zwiększył zapotrzebowanie na projekty IT, a dobrze przeprowadzona analiza biznesowa to pierwszy krok na drodze do zakończenia projektu rozwoju oprogramowania sukcesem. Jak sprawić, aby całość procesu była zrozumiała, a rozwijany system spełniał oczekiwania? Jaki język będzie zrozumiały dla wszystkich? Od czego zacząć, jeśli nie mamy wiedzy w zakresie modelowania procesów? W mojej codziennej pracy analityka wykorzystuję diagramy UML (Unified Modeling Language) i BPMN (Business Process Modeling Notation). W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób zaprojektować proces przy użyciu diagramów UML i BPMN. Pozwoli to odpowiedzieć na pozornie proste pytanie: jaki jest cel realizowanego projektu rozwoju oprogramowania?

Przeczytaj więcej
16.12 cover 2 - Clean Architecture

17.12.2019

Clean Architecture

Stałe i spójne podejście w pisaniu kodu jest ważnym elementem realizacji projektów. Będzie ono miało wpływ na całość prowadzonych prac oraz czas realizacji. W dzisiejszym artykule chcę się przyjrzeć podejściu Clean Architecture. Jaka jest główna idea tworzenia architektury typu Clean Architecture i w jakich sytuacjach się ona sprawdzi? Postaram się również omówić i przedstawić jej główne zalety.

Przeczytaj więcej