customer management system JPro 2 - Customer Communication Management (CCM) – co to jest?

19.10.2016

Customer Communication Management (CCM) – co to jest?

Chociaż akronim CCM (Customer Communication Management) nie jest tak popularny jak CRM czy ERP, to organizacje posiadające setki tysięcy czy miliony klientów, od dawna zarządzają komunikacją wychodzącą (a więc wszelkiego rodzaju fakturami, katalogami, polisami, itd.) w sposób zautomatyzowany, niekoniecznie nawet klasyfikując używaną technologię jako system klasy CCM. W masowej produkcji korespondencji główną trudnością były jeszcze niedawno wydajność, koszty obsługi przetwarzania danych i kontrola bardzo restrykcyjnego procesu. Przetwarzane są bowiem nie tylko podstawowe dane osobowe, ale również wrażliwe informacje o klientach. Ponadto zmieniły się kanały komunikacji, a także oczekiwania klientów, więc tradycyjne systemy CCM już nie wystarczają. Według 2021 Gartner Market Guide, do 2023 roku ponad 75% wszystkich wdrożeń zarządzania komunikacją z klientem będzie miało charakter rozwiązań chmurowych lub hybrydowych. Twórcy tego typu oprogramowania muszą więc otwierać się na nowe możliwości i wyzwania.

Przeczytaj więcej