Wyniki finansowe za rok 2021: Grupa Inetum konsoliduje się na poziomie ponad 2,219 mld euro, wzrost o 16%, wzrost organiczny o 4,9% i marża operacyjna na poziomie 7,4%

17.05.2022

Grupa Inetum udowodniła odporność swojego modelu biznesowego w czasie trwającego kryzysu i potwierdziła swoją silną pozycję wśród wiodących dostawców usług IT w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej, zwiększając swoje skonsolidowane przychody do ponad 2,2 mld euro.

Grupa Inetum wzmocniła swój międzynarodowy potencjał oraz ofertę i doświadczenie biznesowe w obszarze chmury, danych i bezpieczeństwa cybernetycznego. Multispecjalistyczny profil sprawia, że Inetum jest zwinną firmą świadczącą usługi IT, która dostarcza usługi i rozwiązania cyfrowe, aby pomóc przedsiębiorstwom i instytucjom w jak najlepszym wykorzystaniu technologii cyfrowej (positive digital flow).

Wyniki i rozwój międzynarodowy 

Grupa Inetum prowadzi działalność w zakresie doradztwa, usług aplikacyjnych i infrastrukturalnych, outsourcingu oraz oprogramowania w 26 krajach, a w 2021 r. osiągnęła skonsolidowane obroty w wysokości ponad 2,219 mld euro, przy nominalnym wzroście o 16%* i wzroście organicznym o 4,9%*. Ponadto marża operacyjna wyniosła 7,4%, co oznacza poprawę o 110 punktów procentowych (6,3% w 2020 roku). Prawie 60% przychodów generowanych jest poza Francją, zgodnie z kierunkiem rozwoju Grupy i jej działalności.

Według Prezesa i Dyrektora Generalnego Inetum Vincenta Rouaix:

„Rok 2021 ilustruje nowy rozdział, w działalności Inetum oraz nowy wymiar, w który Grupa ewoluuje. Udało nam się kontynuować ambitną strategię dużych przejęć, podjętą w 2020 r., kluczową dla dalszego wzrostu. W 2021 r. dokonaliśmy również rewolucji, kontynuując wdrażanie naszej nowej tożsamości na całym świecie, wprowadzając innowacje i tworząc nowe rozwiązania dla naszych klientów, wykazując się sprawnością i zaangażowaniem. Bardziej niż kiedykolwiek Inetum jest idealnie przygotowane do zdobywania nowych rynków, potwierdzania swojej strategii ekspansji i dalszego budowania kultury pozytywnego przepływu cyfrowego z naszymi pracownikami i dla naszych klientów”.

Przejęcia dźwignią Inetum

Grupa Inetum potwierdziła swój dynamiczny i zrównoważony wzrost, napędzany przez plan rozwoju organicznego i przejęć.

Ostatnie akwizycje ilustrują naszą ambicję zbliżenia się do klientów na całym świecie i wspierania ich w uczynieniu z cyfryzacji motoru odporności, sukcesu i wzrostu. Inetum współpracuje z najlepszymi graczami w regionach, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów i zapewnić rynkowi wysokiej jakości doradztwo w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi.

W 2021 roku, finalizacja integracji IECISA spowodowała efekt dźwigni, który zaakcentował obecność Grupy na rynkach iberyjskim i latynoamerykańskim. W oparciu o ten nowy wymiar, Inetum zintegrowało również trzech innych graczy uznanych za ekspertów w swoich dziedzinach:

  • Ilex International, francuski lider w dziedzinie IAM (Identity and Access Management), konsoliduje zdolność Inetum do interwencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i pozwala firmie kontynuować rozwój oferty oprogramowania na rynku cyberbezpieczeństwa.
  • HLi Consulting, integrator rozwiązań CRM Dynamics w Afryce. Przejęcie HLi Consulting przyczynia się do niemal wykładniczego wzrostu usług Microsoft, co jest jednym z filarów planu strategicznego Inetum, UPSCALE23.
  • Projixi Europe, w celu dalszego wzmocnienia kompetencji Grupy na tle konsolidacji rynku.

Ta dynamika i ambicja zostały potwierdzone w 2022 r. poprzez ogłoszenie przejęcia EditInfo-IT w Maroku, specjalizującego się w zakresie integracji oprogramowania do zarządzania dla firm średniej wielkości oraz przejęcia JCommerce w Polsce, eksperta w dziedzinie technologii cyfrowych skierowanego do kluczowych klientów lokalnych i międzynarodowych, posiadającego portfel rozwiązań o wysokiej wartości dodanej oraz wydajną platformę nearshore.

Vincent Rouaix dodaje:

„Zgodnie z komunikatem z początku br., Zarząd Mannai Corporation QPSC zatwierdził rozpoczęcie wyłącznych negocjacji z grupą inwestorów pod przewodnictwem Bain Capital Private Equity, w sprawie sprzedaży całości udziałów w Inetum S.A. Wraz z nowym partnerem widzimy ogromny potencjał do dalszego przyspieszenia rozwoju Inetum i zwiększenia możliwości we wszystkich obszarach działalności i regionach świata, w których działamy. Cieszymy się na współpracę z nimi, aby wprowadzić Inetum na kolejny poziom wzrostu w nadchodzących latach”.

O Inetum Polska Sp. z o.o., Positive digital

Inetum Polska Sp. z o.o. (wcześniej Gfi) to firma świadcząca usługi IT, która dostarcza usługi i rozwiązania cyfrowe. Z rozwiązań implementowanych przez ponad 400 pracowników firmy korzystają podmioty w 24 krajach, poza Polską kluczowe rynki to Wlk. Brytania, Szwajcaria, Niemcy i Skandynawia. W 2021 roku Inetum Polska Sp. z o.o. osiągnęła przychody w wysokości 100 mln złotych.

Inetum Polska należy do globalnej Grupy Inetum, która pomaga firmom i instytucjom w osiągnięciu maksymalnych korzyści z technologii cyfrowej (positive digital flow). Działając w ponad 26 krajach, Grupa Inetum zatrudnia prawie 27 000 pracowników a w 2021 roku osiągnęła obroty w wysokości 2,2 mld euro.

[1] Dane liczbowe przed rozliczeniem przez agencję. Po rozliczeniu przez agencję dane liczbowe dotyczące wzrostu fasadowego i organicznego wyniosłyby odpowiednio 13% i 4,2%.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Head of Marketing

Przemysław Nowakowski

przemyslaw.nowakowski@inetum.com

tel. +48 668 379 932