Sektor IT – rozwój nowych technologii szansą dla juniorów

23.08.2023

Komentarz

– Ewolucja sektora IT obejmuje nie tylko zmiany w obecnie wykorzystywanych technologiach, lecz również rozwój nowych. W następstwie pojawia się popyt na specjalistów wyposażonych w kompetencje niezbędne do ich obsługi. Duża dynamika zmian w tym obszarze praktycznie nieustannie tworzy możliwości dla juniorów, których sytuacja na rynku pracy uległa w ostatnim czasie pogorszeniu. Niezależnie od posiadanego doświadczenia, opanowanie nowych umiejętności będzie takim samym wyzwaniem dla juniora, jak i dla bardziej doświadczonego pracownika. To sprawia, że zawodowe szanse obu grup się wyrównują. Kluczowe przy tym okażą się kompetencje związane z szybkim przyswajaniem nowej wiedzy, co oczywiście już dzisiaj odgrywa ogromną rolę w branży IT. Dodatkowo inwestując w swój rozwój zawodowy warto pamiętać o kompetencjach społecznych – komentuje Monika Terlecka, dyrektorka HR w firmie technologicznej Inetum Polska.

– W Inetum niezmiennie pozostajemy otwarci także na współpracę z osobami określanymi jako juniorzy. Oferując im możliwość pełnowymiarowej współpracy, jeśli chodzi o merytoryczne zaangażowanie w projekty IT, możemy już na wczesnym etapie wychwytywać tzw. perełki a później wspierać ich rozwój zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i w kierunkach, które są przyszłością naszej organizacji. Między innymi w ten sposób budujemy naszą konkurencyjną przewagę na rynku – dodaje Monika Terlecka.


O Inetum, Positive Digital Flow

Inetum to zwinna firma dostarczająca usługi i rozwiązania informatyczne oraz globalna grupa, która pomaga firmom
i instytucjom jak najlepiej wykorzystać Digital Flow (przepływ cyfrowy). W kontekście ciągłego rozwoju, gdzie potrzeby i możliwości nieustannie ewoluują, grupa Inetum jest zobowiązana do tworzenia innowacji, ciągłej adaptacji
i utrzymywania konkurencyjności. Dzięki swojemu eksperckiemu profilowi w wielu obszarach, Inetum oferuje swoim klientom unikalne połączenie bliskości, organizacji sektorowej i rozwiązań. Grupa zatrudnia blisko 27 000 pracowników w ponad 27 krajach. W 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 2,4 mld euro.

Imago Public Relations

Marcin Dzedzej

+48 693 285 916