Rynek IT – komentarz do wyników raportu Computerworld TOP200

03.07.2023

TOP200 Computerworld: Inetum Polska z trzecim miejscem pod względem dynamiki wzrostu i wysokości przychodów, w kategorii podmiotów, dla których usługi IT i oprogramowanie zapewniają ponad połowę przychodów ze sprzedaży. Jak komentuje Marek Pokorski, prezes Inetum Polska sp. z o.o. i ekspert rynku IT: „Firmy, które oferują swoim klientom formułę partnerstwa, pozwalającą na przekucie technologii w przewagę konkurencyjną, w obecnej sytuacji radzą sobie lepiej niż dostawcy rozwiązań wertykalnych typu produkty czy dostęp do talentów”. Coraz więcej podmiotów dostrzega, że czerpanie z możliwości transformacji cyfrowej wymaga nie tylko dostępu do technologii, lecz również dojrzałego podejścia procesowego i gotowości do adaptacji.

Informacja prasowa

Warszawa, 3 lipca 2023

Jak wynika z badania TOP200, w 2022 r. wartość branży ICT wzrosła o 13 proc., do ponad 100 mld zł. W 2021 roku wzrost wyniósł 19 proc., z 75 mld do 89 mld zł.

Największe wzrosty w czołowej setce zestawienia odnotowały: Techland, Cloudware Polska, Microsoft, Lenovo, Inetum Polska i Ework Group.

Inetum Polska zanotowało w 2022 roku dynamikę wzrostu na poziomie 69 proc. r/r, osiągając przychody na poziomie ponad 190 mln zł. Uwzględniając łącznie dynamikę wzrostu i wysokość przychodów, daje jej to 3. miejsce, po Microsoft i Techland, wśród największych działających w Polsce firm informatycznych czerpiących większość przychodów z usług IT i rozwoju oprogramowania. Wartość rozwiązań i usług IT dostarczanych przez Inetum do odbiorców zagranicznych zwiększyła się o ok. 30 proc., do poziomu 118 mln zł.

Komentarz Marka Pokorskiego, prezesa zarządu Inetum Polska dotyczący polskiego sektora IT:

Raport Computerworld TOP200 od lat pozostaje barometrem polskiego sektora IT. Na edycję 2022 czekałem z większą niż zwykle niecierpliwością, co związane jest z faktem, że w mojej ocenie miniony rok na polskim rynku był w pewnym sensie przełomowy. Z jednej strony pojawił się wpływ czynników zewnętrznych, takich jak spowolnienie w światowej digitalizacji połączone z redukcją etatów przez technologicznych gigantów, niepewność makroekonomiczna z presją inflacyjną, wojną w Ukrainie czy powolne przebijanie się komercyjnych zastosowań sztucznej inteligencji. Z drugiej zmienił się kontekst polskiego rynku, którego szybki rozwój ograniczany był wcześniej jedynie deficytem dostępnych talentów.

Efektem jest spowolnienie inwestycji w IT zwłaszcza wśród podmiotów typu start-up, korzystających z zewnętrznego finansowania. Obecnie coraz więcej podmiotów dostrzega, że czerpanie z dobrodziejstw transformacji cyfrowej wymaga nie tylko dostępu do technologii, lecz także dojrzałego podejścia procesowego i gotowości do adaptacji. Ten trend najlepiej pokazują zmiany i przewartościowania, jakie obserwujemy w takich sektorach jak handel czy media, gdzie skuteczne wykorzystanie technologii prowadzi do przetasowań rynkowych. Myślę, że powyższe czynniki wpływają na zmiany w rankingu Computerworld. Po pierwsze, dają one przewagę dostawcom rozwiązań i usług nad firmami oferującymi produkty i sprzęt, co widać w dynamice wzrostu, a jednocześnie odpowiadają za bardzo różne losy dostawców usług. Firmy, które oferują swoim klientom formułę partnerstwa, pozwalającą na przekucie technologii w przewagę konkurencyjną, radzą sobie moim zdaniem lepiej niż dostawcy rozwiązań wertykalnych typu produkty czy dostęp do talentów. Cieszę się, że Inetum jest w tej pierwszej grupie, co potwierdzamy, poprawiając znacząco naszą pozycję w rankingu.


O Inetum, Positive Digital Flow

Inetum to zwinna firma dostarczająca usługi i rozwiązania informatyczne oraz globalna grupa, która pomaga firmom i instytucjom jak najlepiej wykorzystać Digital Flow (przepływ cyfrowy). W kontekście ciągłego rozwoju, gdzie potrzeby i możliwości nieustannie ewoluują, grupa Inetum jest zobowiązana do tworzenia innowacji, ciągłej adaptacji i utrzymywania konkurencyjności. Dzięki swojemu eksperckiemu profilowi w wielu obszarach, Inetum oferuje swoim klientom unikalne połączenie bliskości, organizacji sektorowej i rozwiązań. Grupa zatrudnia blisko 27 000 pracowników w ponad 27 krajach. W 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 2,4 mld euro.


Więcej informacji:

Head of Marketing and Communication

Przemysław Nowakowski

przemyslaw.nowakowski@inetum.com